Czas zarazy, czas po zarazie

| 4 kwi 2020  15:01 | Brak komentarzy

Myślałem, że uda się nie pisać o koronawirusie. Nie uda się. Liczba zarażonych wciąż rośnie, rząd wprowadza kolejne ograniczenia. Już od dawna granice są zamknięte, nieczynna większość sklepów, zamknięte restauracje i kawiarnie, szkoły i uczelnie, kina i teatry. Nawet w kościołach na mszy nie może być więcej niż pięć osób, tak samo na pogrzebie.

Nie działają sądy, w bardzo ograniczonym zakresie pracują urzędy. Odwołane wszystkie konferencje, wczasy, wycieczki. Do tego doszło ograniczenie możliwości wychodzenia z domu. Można wyjść tylko w określonym celu: do pracy, do lekarza, do sklepu, do apteki. Nie można chodzić w grupach większych niż dwuosobowe, wyjątek jest zrobiony dla rodziny. To bardziej apel niż zarządzenie, bo na dobrą sprawę coś takiego jest nieegzekwowalne. Jak sprawdzić, czy ktoś idzie do apteki, czy do kumpla na wódkę, bo w domu już się nudzi? Jak rozumieć „rodzinę”, która może kroczyć ulicami w składzie większym niż dwuosobowy? Tego przepisy nie definiują. Gdybym poszedł na spacer z trzema kuzynkami, to złamałbym zakaz czy nie? I jak policjant ma sprawdzić, czy to rzeczywiście kuzynki?

> Czytaj dalej >>>

Policja bezprawnie zatrzymała dziennikarza

| 1 kwi 2020  20:36 | Brak komentarzy

W ubiegłą sobotę, w godzinach popołudniowych przed domem Jarosława Kaczyńskiego odbywała się kilkuosobowa demonstracja. Dziennikarz Włodzimierz Ciejka filmował ten protest, wykonując w normalnym trybie swą dziennikarską pracę. Policjanci wezwani do interwencji zatrzymali Włodzimierza Ciejkę na równi z protestującymi, mimo okazania przez Ciejkę dziennikarskiej legitymacji oraz oświadczenia policjantom, że w proteście nie uczestniczył. Te argumenty nie przekonały policjantów. Reportera przewieziono na komisariat policji przy ul. Rydygiera i przetrzymywano około dwóch godzin.

Towarzystwo Dziennikarskie, którego członkiem jest Włodzimierz Ciejka, przypomina policji, że wprowadzone przez Sejm przepisy stanu epidemicznego i epidemii nie przewidują ograniczenia wolności słowa i swobody działalności mediów. Dziennikarze nie są jeszcze zmuszeni do działalności w trybie korespondencyjnym, napisał w oświadczeniu prezes Towarzystwa Dziennikarskiego – Seweryn Blumsztajn.

> Czytaj dalej >>>

Trzeba internować Kaczyńskiego

| 29 mar 2020  17:14 | Brak komentarzy


Nie poszukuję żadnego pisowskiego Stauffenberga, na wszystkie białe róże ten osobnik i jego formacja są uodpornione, dla samej formacji rządzącej i paradoksalnie dla nas wszystkich nadszedł czas na rozwiązanie kategoryczne i humanitarne zarazem.

Nie sposób się oprzeć wrażeniu, że to naczelniko-prezeso-szary poseł jest dzisiaj najbardziej twardogłowym elementem całego systemu władzy, główną siłą prącą do konfrontacji politycznej, głosząc potrzebę przeprowadzenia wyborów prezydenckich, kiedy de facto mamy stan wyjątkowy w najczystszej postaci, wprowadzony mocą ustawy o chorobach zakaźnych i doraźnych rozporządzeń. Chyba nikt nigdy tak małym kosztem nie pozbawił tak wielu niemal wszystkich wolności i praw.

> Czytaj dalej >>>

BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZAMKNIĘTE

| 27 mar 2020  10:11 | Brak komentarzy

Obowiązujący w Polsce stan epidemii i wprowadzone przed tygodniem ograniczenia poruszania się w tym czasie, zobowiązuje nas do zastosowania maksymalnych środków ostrożności w każdej dziedzinie życia publicznego.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie członków Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, w większości osób w wieku podeszłym, najbardziej narażonych na zarażenie koronawirusem, , zarządzam w porozumieniu z Prezydium ZG, przedłużenie zamknięcia biura Zarządu Głównego SDRP do 13 kwietnia 2020 r. Za wszelkie z tym związane niedogodności przepraszam. Jednocześnie zalecam przedłużenie okresu zamknięcia biur w oddziałach, w których takie biura funkcjonują. Proszę zarządzenie potraktować z powagą i odpowiedzialnością. Poniżej szczegółowe uzasadnienie decyzji.

Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny ZG SDRP

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570) w rozdziale 1 art. 5. pkt 1. ust. 2) zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (…), oraz ust. 3) stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. W ustawie jest mowa ostanie epidemii wprowadzonym na terenie całego kraju do dnia 13 kwietnia 2020 roku i w Art. 46. ust. 1) o czasowym ograniczeniu określonego sposobu przemieszczania się, oraz ust. 4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności/.
Ten kto nie zastosuje się do obowiązujących obostrzeń, w nieuzasadniony sposób organizując pracę zarządzanej jednostki, może się narazić na konsekwencje karne (łącznie z odpowiedzialnością pozbawienia wolności, nie tylko grzywny).

W czasie pandemii rola prasy jest szczególna. List Izby Wydawców Prasy

| 24 mar 2020  21:39 | Brak komentarzy

Niespodziewana w swoim zasięgu epidemia koronawirusa COVID-19 zdewastowała i przeorganizowała nasze życie społeczne i państwowe. Zmusiła nas do nowych zachowań, innej organizacji życia i pracy zawodowej. Brak wiedzy o rozwoju choroby skazuje nas na pełne niepokoju oczekiwanie. To nie jest łatwy czas dla Polaków. Tym ważniejsza jest pełna, rzetelna i wiarygodna informacja, którą przekazuje czytelnikom prasa – w wydaniach papierowych, a także za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jej rola w czasie pandemii jest szczególna.

Tylko prasa dostarcza wiedzy pogłębionej, eksperckiej, opartej na wielu źródłach. Na dodatek, w przeciwieństwie do radia i telewizji, forma przekazu treści jest trwała, można do niej wielokrotnie wracać. Gazety i czasopisma docierają i powinny docierać do każdego zakątka kraju. Dokładamy wyjątkowych starań, by tak właśnie było. Nie zrezygnowaliśmy z dyżurów dziennikarskich, nie godzimy się na obniżenie jakości naszej pracy, działamy wbrew wszelkim przeciwnościom. By jednak nasza praca była owocna, potrzebujemy współpracy czytelników. Namawiamy do kupowania prasy, do podejmowania prenumeraty, do zapoznawania się z naszą ofertą online. Tam, gdzie nie dociera prasa papierowa, sugerujemy, by korzystać z wydań elektronicznych. Oferują je już niemal wszystkie tytuły. Przetrwamy w służbie dla Czytelnika tylko dzięki Czytelnikowi. To relacja nierozerwalna, a dziś wyjątkowo Wam i nam potrzebna. Czytajmy prasę i walczmy o jakość informacji.

Prezes Izby Wydawców Prasy Bogusław Chrabota

ZOSTANĄ MIERNI, ALE WIERNI…

| 18 mar 2020  15:33 | Jeden komentarz

Niewygodnych dziennikarzy, niepokornych, z Polskiego Radia i TVP, mediów tak zwanych publicznych, czy narodowych, zwalnia się według standardów lat pięćdziesiątych stosowanych w Polsce, a nagminnie wcześniej praktykowanych przez władze wschodniego sąsiada. Procedura jest następująca. Dziennikarz dowiaduje się, że od jutra nie ma jego nazwiska w grafiku, a więc z dnia na dzień – nie pracuje. Żadnej rozmowy wcześniej. Na pytania o przyczyny zwolnienia odpowiedzi brak.

Przykładów na zwolnienia w takim „trybie” wiele. Ostatni bulwersujący przypadek to „wywalenie” Anny Gacek z „Trójki” PR. Zainteresowana nie usłyszała powodu. Po prostu dla Anny Gacek zabrakło miejsca w „Trójce”. Jak twierdzi szefostwo, wygasła umowa i to był powód, by umowy nie przedłużyć. Wojciecha Manna taka argumentacja też nie przekonała. W ramach solidarności, z bólem serca, po 55 latach pracy pożegnał się z „Trójką”. Kto następny?

> Czytaj dalej >>>

BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZAMKNIĘTE

| 15 mar 2020  18:59 | Brak komentarzy

Wprowadzony w Polsce stan epidemiczny zobowiązuje do zastosowania maksymalnych środków ostrożności w każdej dziedzinie życia publicznego. Mając na względzie bezpieczeństwo członków Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, w szczególności osób w wieku podeszłym, najbardziej narażonych na zarażenie koronawirusem, a takich mamy większość, zarządzam zamknięcie biura Zarządu Głównego SDRP od 16 do 28 marca 2020 r.

Za tę niedogodność przepraszamy. Jednocześnie zalecam zamknięcie biur w oddziałach, w których takie biura funkcjonują. Proszę zarządzenie potraktować z powagą i odpowiedzialnością.

Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny ZG SDRP

Odpowiedź REM w sprawie łączenia przez radnego funkcji w samorządzie z działalnością dziennikarską

| 12 mar 2020  16:37 | Brak komentarzy

Warszawa, 11 marca 2020 r.

Pani Małgorzata Grabarczyk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Zwróciła się Pani do REM o opinię w sprawie łączenia przez radnego
funkcji w samorządzie z działalnością dziennikarską.

> Czytaj dalej >>>

Odpowiedź REM w sprawie materiału TVP Oddział w Białymstoku

| 12 mar 2020  16:33 | Brak komentarzy

Warszawa 12 marca 2020 r.

Pan Rafał Rudnicki
Zastępca Prezydenta Białegostoku

Szanowny Panie Prezydencie,
Zwrócił się Pan do Rady Etyki Mediów w sprawie materiału TVP Oddział w Białymstoku z 10 lutego 2020 r. na temat obchodów 80 rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Sybir. Jak poinformował Pan REM, uroczystość zorganizował zarząd miasta. Nie wziął w niej udziału marszałek województwa, wojewoda podlaski i minister edukacji narodowej, którzy osobno złożyli kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Sybiraka.

> Czytaj dalej >>>

APEL, PROŚBA DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

| 11 mar 2020  20:25 | komentarze 2

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Fala zakażeń koronawirusem rozprzestrzenia się w Polsce w tempie coraz szybszym. Epidemii trudno uniknąć. Można natomiast ją ograniczać. Członkowie naszego Stowarzyszenia, w zdecydowanej większości to osoby w wieku podeszłym, należące do grupy najwyższego zagrożenia.

Koleżanki i Koledzy, kieruję pod Waszym adresem serdeczną prośbę, apel, abyście w najbliższych tygodniach, stosując się do ogólnych zaleceń epidemiologicznych, nie opuszczali swych mieszkań bez nadzwyczajnej potrzeby. Nie odwiedzajcie biur Zarządu Głównego, Oddziału Warszawskiego i oddziałów terenowych. W sprawach nie cierpiących zwłoki proszę o kontakty telefoniczne.

Przewodniczących oddziałów proszę, by odwołali walne zgromadzenia, jeżeli terminy takich zostały ustalone według harmonogramu kampanii sprawozdawczo – wyborczej. Dwa czy trzy tygodnie opóźnienia nie będą miały większego znaczenia, natomiast mogą nas ochronić przed zakażeniami.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny SDRP

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2023  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM