Międzynarodowy Dzień Teatru: Patrząc w przyszłość w niespokojnych czasach

| 28 mar 2024  13:03 | Brak komentarzy

Orędzie Prezesa IATC, Erica Jeffreya Jenkinsa

Obchodzony corocznie 27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru to święto sztuki przekraczającej bariery geograficzne, kulturowe i językowe. W najlepszym wydaniu teatr jest latarnią wolności słowa w epoce naznaczonej rosnącym autorytaryzmem i międzynarodową niezgodą. Od starożytnych greckich amfiteatrów po współczesne sceny Broadwayu, łączy nas na głęboko ludzkim poziomie.

Wraz z nadejściem Dnia Teatru 2024 Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych jest głęboko zaangażowane w przygotowania do 30. Światowego Kongresu Krytyki Teatralnej, który odbędzie się w dniach 20–26 maja w Brnie w Czechach. Będzie to pierwszy Kongres i Zgromadzenie Ogólne tej globalnej organizacji od czasu, gdy pandemia Covid-19 zmusiła wszystkich do ponownego przemyślenia natury przedstawień teatralnych, obecności i nieobecności oraz wpływu przebywania „w pomieszczeniu, w którym to się dzieje”.

Oprócz prowadzenia spraw stowarzyszenia, które obejmują wybór nowego zarządu i władz, zgromadzeni krytycy teatralni będą realizować plan rzecznictwa na rzecz przyszłości teatru i krytyki teatralnej. Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego organizacja dokona przeglądu zmian statutowych, których celem jest pomoc w znalezieniu i promowaniu kolejnego pokolenia międzynarodowych liderów myśli teatralnej. Wręczając podczas Kongresu swoją prestiżową nagrodę Thalia Erice Fischer-Lichte, IATC połączy także przeszłość i teraźniejszość, honorując pracę jednej z naszych wielkich światowych myślicielek w dziedzinie teatru i performansu.

Ponieważ organizacja patrzy w przyszłość, IATC zbada także teraźniejszość przez pryzmat przeszłości. Aby uczcić setną rocznicę śmierci Franza Kafki, IATC zorganizuje konferencję na temat „Prawdy” w kafkowskim świecie teatru, podczas której będziemy badać, w jaki sposób obawy czeskiego pisarza dotyczące tożsamości i kondycji ludzkiej stały się rzeczywistością w świecie wyobcowania i alternatywnych „faktów”.

Odzwierciedlając nasze zbiorowe człowieczeństwo, teatr ukazuje nasze triumfy i cierpienia, naszą złożoność i sprzeczności. Sztuka oparta na współpracy skupia artystów różnych typów, aby tworzyć historie, które rezonują na poziomie osobistym z widzami. Niezależnie od tego, czy poprzez katharsis w obliczu tragedii, czy też ulgę w komedii, teatr wzmacnia wspólne poczucie człowieczeństwa, niwelując podziały i budując wspólnotę.

W czasach globalnego napięcia zdolność adaptacji i odporność teatru nabierają jeszcze większego znaczenia. Ta forma sztuki ewoluuje, aby sprostać współczesnym wyzwaniom, przyjmując nowe tryby i narracje, aby zachować aktualność. Różnorodność teatru – od klasycznego po eksperymentalny – sprawia, że pozostaje on środkiem wyrazu o szerokim zasięgu, oferującym każdemu coś dla siebie.

Międzynarodowy Dzień Teatru przypomina nam o kluczowej roli teatru w ochronie dziedzictwa kulturowego i promowaniu prawdziwych więzi międzyludzkich w coraz bardziej cyfrowym świecie. Intymność występów na żywo sprzyja empatii, zrozumieniu i poczuciu wspólnoty, co jest niezbędne w przeciwdziałaniu izolacji tworzonej przez ekrany i technologię.

Teatr może być ważną platformą dla marginalizowanych i niedostrzeganych. Podważa normy społeczne, stawia czoła niesprawiedliwościom i stymuluje dialog. Teatr ma moc inspirowania zmian – od przełomowych dzieł poruszających kwestie rasy, płci i seksualności po produkcje ilustrujące zapomniane historie.

Międzynarodowy Dzień Teatru wzywa nas również do ukazywania przeszkód stojących przed społecznością teatralną, szczególnie uwydatnionych przez niszczycielski wpływ pandemii. Odporność tej społeczności w obliczu przeciwności losu – poprzez przedstawienia wirtualne i plenerowe – pokazała nieustępliwego ducha teatru.
Patrząc w przyszłość, wspieranie i pielęgnowanie wschodzących talentów ma kluczowe znaczenie dla dalszego tętniącego życiem teatru. Inwestycje w edukację artystyczną i zapewnianie możliwości początkującym artystom zapewnią trwałe znaczenie tej wielowiekowej sztuki. Uczynienie teatru bardziej dostępnym i włączającym pomoże pokonać bariery, czyniąc go bardziej uniwersalnym ucieleśnieniem ekspresji.

Niech Międzynarodowy Dzień Teatru stanie się świadectwem niezłomności ludzkiego ducha. Niech potwierdzi naszą zdolność do kreatywności, empatii i odporności. W świecie podzielonym politycznie i ideologicznie niech teatr zespoli nas w człowieczeństwie.


Jeffrey Eric Jenkins jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT-IATC), profesorem i kierownikiem studiów teatralnych na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign oraz członkiem wydziału Discovery Partners Institute w Chicago (Twitter: @crrritic; e-mail : jej@illinois.edu).

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2023  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...