Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze

| 11 grudnia 2020  19:02 | Brak komentarzy

 

Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie olsztyńskiego oddziału SDRP. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

Helena Piotrowska

„Przyjdź, będziesz tańczyć… wspomnienia o Wojciechu Muchlado” to rzecz poświęcona zasłużonemu choreografowi, Jerzemu Wojciechowi Muchlado (1921–1992), który z niezwykłym zaangażowaniem pielęgnował dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur.

Był mistrzem techniki tanecznej, twórcą przepięknych układów polskich tańców narodowych, i nie tylko, wskrzesicielem dawnych tańców i zabaw Warmii i Mazur. Wniósł znaczny wkład w rekonstrukcję warmińskiego stroju ludowego i czuwał nad zgodnością etnologiczną wykorzystywanych kostiumów innych regionów i narodów.

Muchlado, legenda Olsztyna, wychował kilka pokoleń tancerzy w zespołach „Olsztyn” i „Krusyna” oraz współtworzonym zespole „Kortowo” i „Kolejarz”, zalążku „Warmii”. Zapewnił im ciekawą młodość, wpływając na zainteresowania, postawę, a nawet wybory życiowe. Spod jego rąk wyszło wielu instruktorów tańca, kontynuatorów jego dzieła. Zostawił po sobie ślad w kulturze także jako konsultant pracy wielu zespołów amatorskich w regionie oraz twórca ruchu scenicznego w teatrze.

To drugie wydanie książki o Wojciechu Muchlado, a jest to już jej jedenasta samodzielna pozycja Heleny, z czego większość to biografie znanych w regionie osób, w tym Hieronima Skurpskiego i Barbary Hulanickiej.

Jerzy Sałata

Wiersze pisze od początku lat siedemdziesiątych ub. stulecia. Debiutował w 1975 roku na łamach „Gazety Olsztyńskiej“ wierszem „Jesienny spacer“. Jesień to chyba ulubiona pora roku autora, bo ostatnio ukazał się jego dziewiąty już tomik pt. „Śladami jesiennego pola“, który wydał własnym nakładem. Nie zawiera typowej poezji jesiennej, a tytuł nawiązuje raczej do jesieni życia.

Jurek bywa porównywany do Michała Kajki, nie tylko dlatego, że pisze wiersze o codziennym życiu na wsi, jak legendarny mazurski poeta, ale że jest również z zawodu cieślą. O podobieństwie obu poetów świadczą tytuły zbiorków bartoszyckiego barda: „Zboża urodziwe“, „Z opłotków wsi“, „Stąd widać małe miasteczko“ czy „Żniwowisko“.

Poza tym jest współzałożycielem Bartoszyckiej Grupy Literackiej „Barcja”, która istnieje od 1983 roku, a Jurek jest jej prezesem już 37 lat. Za swoją pracę twórczą i działalność społeczną został uhonorowany nagrodą marszałka województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinie kultury za 2008 rok. Niedawno Jerzy Sałata został członkiem olsztyńskiego oddziału SDRP.

Marta Bulik, Feliks Walichnowski

Autorzy reprezentują dwa odrębne światy pokoleniowe, ale łączy ich podobne spojrzenie na naszą historię i obecną rzeczywistość. W ostatnim czasie wydali dwie, utrzymane w lekkim tonie, pozycje, o czym poinformował nas Nestor naszego oddziału Feliks Walichnowski.

Popularny Felo donosi, że współpraca z adeptką naszego Stowarzyszenia Martą Bulik dobrze się im układa. Wydana książka pt. „Chichoty” została przyjęta przychylnie tam, dokąd ją skierowano (biblioteki akademickie).

To ich ośmieliło i napisali kolejną książkę pt. „Śmiechowisko”. W dorobku Feliksa Walichnowskiego są to kolejne pozycje oceniające naszą przeszłość i bieżace wydarzenia, głównie polityczne, ale tym razem w formie satyrycznego dialogu między panią Jagusią a panem Tomaszem – takie sobie ta para wymyśliła osobowości. Zazwyczaj Jagusia pyta a Tomasz odpowiada, ale czasami ten wywiad przeradza się z ożywioną dyskusję, pełną ironii i złośliwostek.

Elżbieta Szewczenko-Rybak

Ela nie ukrywa, że swoją autobiograficzną książkę „Moje 85“ (czyżby chodziło o lata autorki, ale to chyba niemożliwe!) napisała zainspirowana konkursem na wspomnienia o powojennych osadnikach na Warmii i Mazurach. Zmobilizowała się i napisała 10 tys. znaków o swojej rodzinie, która przybyła na te ziemie z Warszawy, w tym o swoim ojcu Stanisławie Szewczenko – dyrektorze wydawnictwa prasowego w Olsztynie.

Dodajmy, że Elżbieta to wieloletnia zastępczyni redaktora naczelnego „Gazety Olsztyńskiej“. Za swoje wspomnienia nadesłane na konkurs zdobyła wyróżnienie, ale nie wierzyła – jak potem się przyznała – że w ogóle wyjdzie książka, w której jej opowieść się znajdzie (ale wyszła). I dlatego, niejako z rozpędu, dopisała pozostałe rozdziały rodzinnej sagi, z czego powstał dokument bardzo pożądany wśród bliskich, a pewnie i dziennikarskiej braci. Książka ukazała się właśnie nakładem własnym autorki i choć jej w całości nie przeczytaliśmy, spodziewamy się przyjemnej lektury. Na razie prezentujemy okładkę przygotowaną, tak jak całość, w wydawnictwie Wers Tomasza Śrutkowskiego, też byłego dziennikarza „GO“.

Marek Książek

Najnowsza książka Marka Książka pt. „Artyści czystej wody. Opowieść o braciach Połomach“ jest poświęcona dwóm postaciom związanym z olsztyńskim środowiskiem twórczym: poetą Stefanem Połomem i jego młodszym bratem – filmowcem, fotografikiem, profesorem sztuki filmowej, do niedawna wykładowcą akademickim Januszem Połomem (niestety, nie doczekał książki w druku, zmarł niespodziewanie 23 października br.).

Inspiracją napisania tego „reportażu biograficznego“ stało się powiedzenie, które autor usłyszał na 80. urodzinach Stefana Połoma: „Jeden od pióra i wióra, drugi od kina i młyna“. Chodziło o to, że ojciec-przedsiębiorca przekazał poecie w spadku tartak, a filmowcowi – młyn w Unieszewie. Książka wydana została nakładem własnym autora (jak wszystkie tu zaprezentowane, takie czasy!), a na 280 stronach jest o czym poczytać, nie tylko o Połomach, ale o całym środowisku artystycznym Olsztyna, Warmii i Mazur i kraju. Jednym słowem – panorama kulturalna epoki! Do tego są liczne fotografie, ilustrujące treść, a także 16-stronicowa wkładka w kolorze.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 2/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM