O nas

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej to organizacja społeczna i zawodowa skupiająca dziennikarzy, utworzona po roku 1989 w miejsce istniejącego wcześniej, utworzonego po wprowadzeniu stanu wojennego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Jedno z działających w Polsce stowarzyszeń dziennikarskich, obok Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, utworzonego w 1951 r. (zdelegalizowanego po wprowadzeniu stanu wojennego i reaktywowanego w 1989), Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, utworzonego w 1991 i Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta, utworzonego w 1998.

Siedzibą władz centralnych Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa, organizacja ma też swoje oddziały terenowe w innych miastach Polski.

Zgodnie ze statutem członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Polski oraz państw Unii Europejskiej mający prawo stałego pobytu w Polsce, których zasadniczym źródłem utrzymania jest wykonywanie od co najmniej dwóch lat pracy dziennikarskiej, jak również emeryci (i renciści) – byli dziennikarze. Po ostatnich nowelizacjach Statutu (w 2004 i w 2008 roku) członkami Stowarzyszenia mogą być nie tylko dziennikarze prasowi i radiowo-telewizyjni, ale także ci działający w Internecie. Po nowelizacjach w 2017 i 2021 roku do Stowarzyszenia mogą przynależeć również medioznawcy, prasoznawcy, specjaliści public relation, marketingu i reklamy oraz rzecznicy prasowi.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia Dziennikarzy RP są:

 • Zjazd Delegatów;
 • Zarząd Główny;
 • Główna Komisja Rewizyjna;
 • Naczelny Sąd Dziennikarski.

Identyczna struktura władz występuje na szczeblu oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

Siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia mieści się przy ul. Foksal 3/5.

X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 listopada 2021 roku dokonał wyboru członków Zarządu Głównego. W wyniku czego ukonstytuowało się Prezydium w składzie:

 • Jerzy Domański – przewodniczący
 • Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący
 • Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny
 • Ireneusz Michał Hyra – skarbnik
 • Tomasz Miłkowski – sekretarz d/s międzynarodowych
 • Hanna Świeszczakowska – Mazur – członkini.

Ponadto do Zarządu Głównego wybrano następujące osoby:

 • Ryszard Sławiński – członek Zarządu Głównego
 • Sławomir Malinowski – członek Zarządu Głównego
 • Dariusz Rott – członek Zarządu Głównego

dodatkowo w ramach pełnionej funkcji w Zarządzie Głównym zasiadają:

 • Zbigniew Kołpacki – Przewodniczący Oddziału Kujawsko Pomorskiego w Bydgoszczy
 • Jerzy Model – Przewodniczący Oddziału Morskiego w Gdańsku
 • Wojciech Domagała – Przewodniczący Oddziału Śląskiego w Katowicach
 • Jerzy Chrobot – Przewodniczący Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach
 • Stanisław Wojnarowicz – Przewodniczący Oddziału Lubelskiego w Lublinie
 • Ryszard Poradowski – Przewodniczący Oddziału Łódzkiego w Łodzi
 • Marek Książek – Przewodniczący Oddziału Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
 • Ryszard Bączkowski – Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Anna Kolmer – Przewodnicząca Oddziału Zachodnio Pomorskiego w Szczecinie
 • Ryszard Mułek – Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu
 • Marzena Wróbel Szała – Przewodnicząca Oddziału Lubuskiego w Zielonej Górze

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

 • Bronisława Kufel Włodek – przewodniczącym
 • Grażyna Bożyk
 • Jan Stanisław Jeż

Naczelny Sąd Dziennikarski:

 • Marek Kuliński – przewodniczacy
 • Witold Juchniewicz
 • Irena Hamerska
 • Magdalena Włodek – Skowron
 • Kazimiera Błażewicz– Izdebska

Członkami Zarządu Głównego są z mocy pełnionej funkcji Przewodniczący Oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada 15 organizacji oddziałowych:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...