Media w Polsce – efekty cyfryzacji

| 11 lut 2019  15:49 | Brak komentarzy

Książka „Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych”, autorstwa dr Jolanty Dzierżyńskiej-Mielczarek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest pierwszą próbą uporządkowania oraz opisania wpływu i skutków cyfryzacji w branży mediów. Autorka była dziennikarką, jako badaczka zajmuje się głównie ekonomiką mediów i rynkowymi aspektami funkcjonowania mediów w Polsce.


Obecnie jesteśmy w okresie szybko postępującej cyfryzacji całej gospodarki – a branża medialna jest jedną z pierwszych nią objętych. Taka sytuacja diametralnie zmieniła sytuację tzw. mediów tradycyjnych. Media stały się dobrem ekonomicznym. I jako takie muszą być analizowane i oceniane w aspekcie ekonomicznym.

W książce znajdziemy syntetyczny przegląd teoretycznych i praktycznych implikacji cyfryzacji mediów w Polsce. To nie tylko biznes medialny, który można zbadać i opisać korzystając z wymiernych wskaźników ilościowych. Na ustawodawcach (administracji publicznej) spoczywa jednocześnie obowiązek przygotowania i wprowadzenia nowych regulacji dla mediów cyfrowych.

Nie jest to łatwe, ponieważ produkty medialne mają unikalne cechy, które odróżniają je od innych dóbr rynkowych. Zaspokajają potrzeby informacyjne (wiadomości) i kulturalne (film, muzyka, gry itp.). Ponadto w ekonomicznej analizie rynku mediów trzeba uwzględniać dwa istotne fakty – żyjemy w epoce gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego.

Pod wpływem rewolucji ICT, czyli rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych zmienił się model funkcjonowania całej gospodarki. Przede wszystkim z powodu dominującego udziału informacji i wiedzy w pomnażaniu kapitału i ich determinującego wpływu na tempo rozwoju gospodarczego. Dla świata medialnego niezmiernie ważny stał się fakt, że technika cyfrowa pozwala na łatwe kopiowanie informacji, co zmieniło relacje między nadawcą i odbiorcą.

W rozdziale poświęconym „nowej ekonomii mediów” autorka zajęła się zagadnieniem: „Nieformalny obieg treści a ochrona praw autorskich”. W tym miejscu warto zacytować fragment tekstu, tak istotny i aktualny w sytuacji toczącego się boju o uprawnienia dziennikarzy i wydawców, czyli prawa autorskie i prawa pokrewne.

„Cyfryzacja oraz usieciowienie społeczeństwa umożliwiły nieskrępowany przepływ dóbr informacyjnych, który przybrał na ogół formę masowego kopiowania cudzej własności intelektualnej. Korzystanie z cudzej twórczości w ramach dozwolonego użytku – leżące w interesie autorów (upowszechnianie treści) i odbiorców (dostęp do kultury i wiedzy oraz swobodny obieg informacji w ramach wolności słowa) w warunkach łatwego powielania i dystrybucji – zaczęły przynosić twórcom i producentom treści coraz większe straty”.

Prof. Bohdan Jung z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Nauk Ekonomicznych SGH w Warszawie napisał, że książka „Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych” to „bardzo ambitna próba utworzenia swoistego kompendium wiedzy na temat szeroko pojmowanych skutków cyfryzacji dla branży medialnej”. Podjęta chyba po raz pierwszy.
Z kolei inny recenzent tej książki (dr Ryszard Filas z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego) napisał: „Wydarzenia medialne (…) stanowiące swego rodzaju kamienie milowe świadczące o postępie we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych w Polsce są wystarczającym powodem, by podjąć próbę całościowego spojrzenia na to, co stało się z mediami tzw. tradycyjnymi pod wpływem wszechogarniającej cyfryzacji”.

Książka dr Jolanty Dzierżyńskiej- Mielczarek jest znakomitym przykładem rzetelnego, pogłębionego opisania zmian i efektów cyfryzacji na rynek mediów w Polsce. Polecam tę lekturę – nie tylko studentom, także wydawcom i dziennikarzom.

Barbara Janiszewska

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek „Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych”, Warszawa 2018, wydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR., 20,5 ark. wyd.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...