Anna Polony odbierze Nagrodę AICT im. Ireny Solskiej

| 20 cze 2024  23:00 | Brak komentarzy

23 czerwca o 17.00 w warszawskim Promie Kultury na Saskiej Kępie wystąpi legendarna ANNA POLONY. Aktorka zaprezentuje „Noc Wielkiego Sezonu” wg Brunona Schulza.

Po recitalu dr Tomasz Miłkowski wręczy Jej Nagrodę im. Ireny Solskiej, przyznawaną najwybitniejszym polskim aktorkom przez polską sekcję AITC /IACT. Spotkanie zakończy rozmowa Jana Bończy Szabłowskiego z czcigodną jubilatką. Wydarzenie zbiega się z 65-leciem pracy artystycznej Gwiazdy Starego Teatru.

> Czytaj dalej >>>

Dziennikarskie książki. Historia radiem pisana

| 19 cze 2024  13:06 | Brak komentarzy

Dziennikarze Radia Koszalin skrzyknęli się (dosłownie) i postanowili w monograficznym wydaniu książkowym uwiecznić 70 lat Radia Koszalin. Pod patronatem Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego, przy wsparciu Politechniki Koszalińskiej i sponsorów, powstała książka pt. „70 lat Radia Koszalin 1953 -2023, historia ,ludzie, wydarzenia”.

To monograficzne wydawnictwo pełne jest faktów na nowo odkrytych, wspomnień dziennikarzy i o dziennikarzach, którzy Radio Koszalin tworzyli, a niektórzy niemal całe dorosłe życie w tej rozgłośni przepracowali. Książka jest dziełem zespołu redakcyjnego w składzie: Grażyna Preder, Anna Rawska, Jolanta Rudnik, Andrzej Rudnik, Ryszard Zalewski. Pomocą także służyli życzliwi pracownicy Radia Koszalin.

Anna Rawska tak wspomina początki Radia Koszalin.

Wszystko zaczęło się w listopadzie 1953 r., trzy lata po powołaniu województwa koszalińskiego, od utworzenia Ekspozytury Polskiego Radia w Koszalinie z kilkunastominutowym programem dziennym. Początkowo program polegał na odczytywaniu wiadomości ze studia, potem był tzw. reportaż mówiony. Pierwszy reportaż dźwiękowy zrealizował Zbigniew Rogowski, korzystając z magnetofonu Presto produkcji angielskiej, a pochodzącego z demobilu. Pewnego dnia namówił Jana Szulca, dozorcę i palacza, by przewiózł magnetofon na wózku służącym do przewozu węgla do Ogniska Muzycznego, mieszczącego się przy zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki i Gwardii Ludowej. Magnetofon wielkości 26-calowego telewizora z dodatkowymi zasilaczami wielkości sporych walizek obsługiwał Zbigniew Czubaj – inicjator powstania nadajnika telewizyjnego na Górze Chełmskiej.

Co to była za frajda, gdy po powrocie z Ogniska Muzycznego w gronie wszystkich pracowników przesłuchaliśmy nagraną taśmę. Były żywe rozmowy, efekty i muzyka. Opanował nas entuzjazm. Zdaliśmy sobie sprawę, że reportaż staje się, oprócz mówionej gazety, atrakcyjną formą przekazu dziennikarskiego – wspomina red. Tadeusz Grzechowiak, jeden z pierwszych koszalińskich dziennikarzy radiowych.

W jego pamięci zachował się też radiowy kierowca o nazwisku Chudziak, który znany był z tego, że jeździł lewą stroną szosy i uwielbiał trąbić. Do rozgłośni zaczęli przychodzić nowi dziennikarze: Bogumił Horowski, popularnie zwany „Bogutkiem” – anglista, germanista, erudyta, zwolennik chodzenia po redakcji boso, niezależnie od pory roku, Janusz Weroniczak, Barbara Obremska, Wanda Welenc, w 1956 r. pracę rozpoczęli: Henryk Bieniek – specjalista od spraw morskich, Janusz Sternowski – sprawozdawca sportowy i autor audycji o wojsku, właściciel jednego z najbardziej znanych radiowych głosów w Polsce i Władysław Król – rodem z Miechowa pod Krakowem, inżynier rolnik, wieloletni zastępca redaktora naczelnego, uwielbiany przez zespoły ludowe za cykl audycji „Po wiejskich drogach”.

W tym czasie swój dorobek powiększała już od dwóch lat Irena Kwaśniewska, później znana i nagradzana reportażystka, W trudnych niewątpliwie latach 70. i 80. rozgłośnią kierowali m.in. Tadeusz Gawroński, Zdzisław Wieliczko i Ryszard Ulicki. Pod koniec lat 80., gdy redaktorem naczelnym był Wiesław Romanowski, późniejszy korespondent TVP w Kijowie, specjalista od spraw rosyjskich i ukraińskich, autor książki „Ukraina. Przystanek wolność”, rozgłośnia zaczęła nadawać 24-godzinny program. Zwiększyły się obowiązki pracowników w Koszalinie, ale także w redakcjach w Słupsku i w Pile. Mieliśmy i mamy w dalszym ciągu do obsługi teren o niebagatelnej powierzchni. Działamy na terenie trzech byłych województw: koszalińskiego, słupskiego i pilskiego…”

Jak każdą monografię książkę czyta się z zainteresowaniem odświeżając pamięć o atmosferze lat powojennych, przełomach politycznych, „rewolucyjnych” zmianach w mediach za pierwszego PiS-u i w okresach późniejszych, o grupowych zwolnieniach i odbudowie zespołu. Ale także odkrywamy wiele ciekawostek, że pierwsze audycje Radia Koszalin przekazywane były przewodowo, odbierane w domach przy pomocy „kołchoźników”. Na stronach książki jawią się nazwiska dziennikarzy, których koszaliński słuchacz może pamiętać nie tylko z lokalnych audycji, ale także na przykład z ogólnopolskiego „Studia Bałtyk”. Dowiadujemy się, że Radio Koszalin jako pierwsze zaczęło nadawać audycje dla mniejszości narodowych w języku ukraińskim, że obecnie nadawane są audycje kaszubskie i romskie, że w muzealnych zbiorach Radia Koszalin znajduje się odbiornik ATUT 2, wyprodukowany w latach 60. W Zakładach Radiowych im. Marina Kasprzaka, a na skali fal średnich widnieje napis KOSZALIN.

To cenna publikacja. Dziennikarzom, którzy tę książkę stworzyli należą się słowa uznania i podziękowania. Takie wydawnictwa mają nieocenioną wartość. Stanowią wprawdzie mały fragment wielkiej historia mediów polskich, ale jakże ważny w sensie dokumentacji.

Książka w Koszalinie rozeszła się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. W przygotowaniu drugie wydanie ,według zapowiedzi autorów uzupełnione.

(am)

Lubelscy dziennikarze wśród ludzi z pasją

| 11 cze 2024  14:05 | Brak komentarzy

Dziennikarze Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP już po raz trzeci uczestniczyli w ogólno miejskim festynie „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”, który 9 czerwca 2024 r. odbył się w Lublinie. Ich samodzielne stoisko z wyeksponowanym banerem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP znajdowało się, podobnie jak w latach poprzednich, w centrum miasta.

Pod namiotem z dziennikarskimi książkami zasiedli ich autorzy, jak red. red.: Izabella Wlazłowska i Jacek Gallant; sekundowali im: Kazimiera Błażewicz – Izdebska i Stanisław Wojnarowicz.

> Czytaj dalej >>>

Grażyna Orłowska-Sondej laureatką „Semper Fidelis”

| 4 cze 2024  10:36 | Brak komentarzy

Miło nam zakomunikować, iż decyzją kapituły statuetki „Semper Fidelis” jej tegoroczną laureatką zostaje p. Grażyna Orłowska-Sondej, członkini Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Gratulujemy tak zaszczytnego wyróżnienia, które także w naszej opinii należy się laureatce jak najbardziej. Pragniemy na naszych łamach przybliżyć Państwu jej sylwetkę. (Wręczenie statuetki odbędzie się w późniejszym terminie).

> Czytaj dalej >>>

O Teatrze TVP w Domu Dziennikarza

| 3 cze 2024  09:21 | Brak komentarzy

We wtorek, 28 maja warszawskim Domu Dziennikarza odbyło się spotkanie poświęcone kondycji Teatru TVP. Na zaproszenie polskiej sekcji AICT/ Klubu Krytyki Teatralnej SDRP w dwugodzinnej rozmowie uczestniczył red. Wojciech Majcherek, z-ca dyrektora Teatru TVP.

> Czytaj dalej >>>

Talenty mediów z Kielc, Radomia i Ostrowca Świętokrzyskiego

| 25 kwi 2024  10:22 | Brak komentarzy

Laureaci nagrody Talent mediów ze statuetkami autorstwa kieleckiego rzeźbiarza Sławomira Micka oraz członkowie kapituły

 

Zarząd Oddziału Kielecko-Radomskiego po raz drugi przyznał statuetki „Talent mediów”. To nagroda, która ma promować rzetelne i obiektywne dziennikarstwo oraz wysokie standardy pracy w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i na portalach internetowych. Okazją do wyróżnienia dziennikarzy jest Światowy Dzień Wolności Prasy, obchodzony 20 kwietnia.

> Czytaj dalej >>>

REM odpowiada na skargę na publicystykę Sławomira Pietrasa w tygodniku Angora

| 18 kwi 2024  11:48 | Brak komentarzy

Warszawa, 17 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo,
Autorzy skargi
na publicystykę
Sławomira Pietrasa
w tygodniku Angora

37 nazwisk, niektóre z tytułami naukowymi, widnieje pod skierowaną do REM skargą na Sławomira Pietrasa, współpracownika tygodnika Angora.

Zdaniem Państwa, autorów skargi, publicysta od wielu lat urąga podstawowym zasadom etyki dziennikarskiej, naruszając dobra osobiste artystów, o których pisze i ujawniając szczegóły z ich życia osobistego. Czytamy w skardze, że Sławomir Pietras używa w swoich tekstach języka mizoginicznego. Poziom merytoryczny tekstów, które w zamierzeniu mają być recenzjami, jest nie do przyjęcia – stwierdzają autorzy skargi, nie wyjaśniając, czy piszą o „zamierzeniu” własnym, czy też przypisują je panu Pietrasowi. Przytaczają fragmenty zamieszczonych w „Angorze” publikacji. Szanowni Autorzy skargi.

> Czytaj dalej >>>

Odszedł nestor lubelskich dziennikarzy

| 12 kwi 2024  09:40 | Brak komentarzy

11 kwietnia 2024 roku zmarł nestor lubelskich dziennikarzy Tadeusz Tłuczkiewicz. Był on wieloletnim redaktorem naczelnym lubelskiej rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji.

Redaktor Tłuczkiewicz urodził się w lipcu 1928 r. w Mołodecznie na Wileńszczyźnie. Tam też podjął walkę z hitlerowskim najeźdźcą. Rozpoczęty na Kresach szlak bojowy w obronie Ojczyzny doprowadził go do Lublina.

Pracę dziennikarską rozpoczął w 1953 r. w powstałej rok wcześniej Ekspozyturze Polskiego Radia w Lublinie. Na falach eteru prezentował najczęściej zagadnienia ekonomiczne. Od 1969 r. do przejścia na emeryturę w 1988 r., a więc niemal przez 20 lat był redaktorem naczelnym PR i TV w tym mieście, które po wojnie stało się Jego małą Ojczyzną.

To był okres Jego wytężonej pracy jako redaktora naczelnego najpierw jednego, a następnie dwóch ośrodków medialnych w Lublinie, budowy ich struktur programowych, oraz samodzielnych siedzib. To pod Jego kierownictwem tworzone były cieszące się wśród mieszkańców Lubelszczyzny audycje radiowe i telewizyjne, stawiano pierwsze kroki w dziedzinie reportażu radiowego, z którego dziś Polskie Radio Lublin słynie w świecie.

Pasją zmarłego Redaktora było lotnictwo sportowe. W 1963 roku uzyskał licencję pilota samolotowego z szeregiem uprawnień, a następnie skoczka spadochronowego III klasy. Problematyka lotnicza, a także wojenna, dokonania wybitnych polskich pilotów wojskowych i sportowych były tematem Jego licznych audycji radiowych i publikacji prasowych, w tym na łamach miesięcznika społeczno-literackiego „NIKE”. W 2003 roku wydał zbiór opowiadań lotniczych pod tytułem „Śmigłem pisane”.

Zmarłego Redaktora pamiętamy nie tylko jako szefa lubelskich mediów publicznych, dziennikarza radiowego, ale także sympatycznego Kolegę. Mimo podeszłego wieku bywał duszą dziennikarskich spotkań organizowanych przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia

Dziennikarzy RP.
Redaktorze, odpoczywaj w pokoju.

Pinkwart w Galerii Sztuki w Zakopanem

| 10 kwi 2024  12:17 | Brak komentarzy

Maciej Pinkwart, znany pisarz, dziennikarz, krytyk i podróżnik, od lat związany z Oddziałem Warszawskim SDRP zaprasza na spotkanie autorskie, które odbędzie się 12 kwietnia 2024 o godz. 17.00 w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem. Potrwa około godziny-półtorej.

Mowa będzie o najnowszych książkach Macieja Pinkwarta: „Zakopiańskim szlakiem”, „Wariat z Krupówek”, „Zakopane Henryka Sienkiewicza”, a także (być może) o imponującej księdze „Mit Zakopanego i mity zakopiańskie”.

Dołączamy się do zaproszenia autora.

Jubileusz zasłużonego depeszowca

| 6 kwi 2024  11:01 | Brak komentarzy

Jubileusz to dostojne słowo. Takie właśnie pojęcie pasuje do 90. rocznicy urodzin znanego w olsztyńskim środowisku dziennikarza, redaktora depeszowego Zbigniewa Bielewicza. Rodowitego warszawiaka, znanego także pod pseudonimem Mecenas, jako że najpierw studiował prawo, ale ukończył… dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

> Czytaj dalej >>>

Wyświetl więcej »
 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...