Dziennikarze dla Mazowsza

| 4 st. 2023  18:45 | Brak komentarzy

Z przyjemnością możemy poinformować, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej będzie mieć swojego przedstawiciela w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021 – 2027.

Co prawda wybory do Komitetu Monitorującego jeszcze trwają, ale już dzisiaj wiadomo, że Stowarzyszenie jest jedyną organizacją działająca w obszarze praw podstawowych, a więc wybory to tylko formalność, która musi się dokonać.

Co to są Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027?

Fundusze Europejskie dla Mazowsza to nowy program regionalny na lata 2021-2027 – będzie w pełni uruchomiony w 2023 roku. Jego budżet zmniejszył się w porównaniu z poprzednim programem. Słabiej rozwinięta część województwa uzyskała jednak dostęp do ponadregionalnego instrumentu skierowanego do Polski Wschodniej. Województwu mazowieckiemu na realizację programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Mazowsza – przyznano ponad 2 000 000 000 euro.

76,5 mld euro (około 350 mld zł) to pula środków, które trafią do naszego kraju z funduszy europejskich przeznaczonych na realizację polityki spójności. Krokiem milowym, który przybliża nas do korzystania z tych środków, było przyjęcie w połowie 2022 roku przez Komisję Europejską Umowy Partnerstwa.

Umowa Partnerstwa określa strategiczne kierunki i zasady wydatkowania funduszy unijnych w Polsce. Przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, a dzięki nim my wszyscy będziemy mogli korzystać z nowego budżetu Unii Europejskiej. Do 2027 roku (a biorąc pod uwagę zasadę n+2 – praktycznie do 2029 roku) będziemy ją wdrażać poprzez realizację 8 programów krajowych i 16 programów wojewódzkich, a także 8 programów współpracy transgranicznej i 4 programy współpracy międzyregionalnej.

Pieniądze dla regionu mazowieckiego

Każde województwo przygotowało własny program, który określa obszary (priorytety) i działania służące jak najlepszemu wykorzystaniu środków europejskich. 16 województw otrzyma łącznie na rozwój 153 mld zł, co oznacza, że 44% środków objętych Umową Partnerstwa będzie w dyspozycji samorządów regionalnych.

W całej perspektywie 2021 – 2027 obowiązuje podział statystyczny na region mazowiecki regionalny (RMR) oraz region warszawski stołeczny (RWS). Ponieważ RWS jest lepiej rozwinięty, podmioty z jego obszaru będą korzystały z funduszy europejskich w ograniczonym stopniu. Dotyczy to zarówno dostępnych kwot, jak i poziomu dofinansowania (do 50 proc. dla RWS i do 85 proc. dla RMR).

Jak zbudowany jest nowy program regionalny

Poza pomocą techniczną program dzieli się na dziewięć obszarów tematycznych (priorytetów), które realizują pięć celów polityki spójności. Przy czym działania zapisane w priorytetach od I do V i IX są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a od priorytetu VI do VIII z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pierwszych pięć i dziewiąty priorytet zakłada podejmowanie działań w takich obszarach, jak gospodarka, środowisko i energetyka, transport i przestrzeń, społeczeństwo oraz kultura i dziedzictwo. Planuje się dalsze wzmacnianie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na przedsiębiorczości i innowacyjności, chłonnym rynku pracy, a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych.

Działania finansowane z EFS+ (priorytety od VI do VIII) przysłużą się efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Dofinansowanie zasili na przedsięwzięcia służące włączeniu społecznemu i edukacji mieszkańców Mazowsza, a także stawiające na rozwój rynku pracy i poprawę jakości usług świadczonych przez administrację publiczną – regionalną i lokalną.

Mazowieckie, mimo że jest najliczniejszym pod względem ludności województwem, nie ma największego budżetu. Najwięcej pieniędzy otrzymało śląskie (5 mld euro wraz ze środkami z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Zasobniejszy program regionalny od Mazowsza mają też m.in. Podkarpacie, łódzkie czy małopolskie. To jednak nie jest wynik jakiejś bezpośredniej rywalizacji między regionami – o podziale środków decydują algorytmy, m.in. wskaźniki świadczące o poziomie rozwoju (np. PKB na mieszkańca).

Nowością w perspektywie 2021 – 2027 będzie to, że region mazowiecki regionalny może korzystać z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2022  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • A TO CIEKAWE…

  Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych pozwał SDP OMZRiK zarzuca Jolancie Hajdasz powtarzanie kłamstw Agnieszki Siewiereniuk-Maciorowskiej. Ośrodek pozwał Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za tekst, w którym Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wstawia się za pozwaną przez Ośrodek Agnieszką Siewiereniuk-Maciorowską
  Świat Młodych Świat Młodych 73 lata temu W poniedziałek, 7 lutego 1949 roku ukazał sie pierwszy numer Świata Młodych. Gazeta była czasopismem dla młodzieży wydawanym w latach 1949 – 1993 w Warszawie, utworzonym z połączenia tygodnika Świat Przygód i dwutygodnika Na Tropie.

  Więcej... • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM