Dziennikarze dla Mazowsza

| 4 sty 2023  18:45 | Brak komentarzy

Z przyjemnością możemy poinformować, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej będzie mieć swojego przedstawiciela w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021 – 2027.

CW wyniku wyborów do Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Główny jest organizacją działająca w obszarze praw podstawowych. Dlatego też Zarzad Główny wskazał swoich przedstawicieli do składu Komitetu. Członkiem Komitetu Monitorującego został Ireneusz Michał Hyra, Skarbnik Zarzadu Głównego oraz członek Komitetu Finansowego Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Jego zastępczynia została red. Irena Hamerska, która jest członkiem Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, a przez lata była członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Co to są Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027?

Fundusze Europejskie dla Mazowsza to nowy program regionalny na lata 2021-2027 – będzie w pełni uruchomiony w 2023 roku. Jego budżet zmniejszył się w porównaniu z poprzednim programem. Słabiej rozwinięta część województwa uzyskała jednak dostęp do ponadregionalnego instrumentu skierowanego do Polski Wschodniej. Województwu mazowieckiemu na realizację programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Mazowsza – przyznano ponad 2 000 000 000 euro.

76,5 mld euro (około 350 mld zł) to pula środków, które trafią do naszego kraju z funduszy europejskich przeznaczonych na realizację polityki spójności. Krokiem milowym, który przybliża nas do korzystania z tych środków, było przyjęcie w połowie 2022 roku przez Komisję Europejską Umowy Partnerstwa.

Umowa Partnerstwa określa strategiczne kierunki i zasady wydatkowania funduszy unijnych w Polsce. Przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, a dzięki nim my wszyscy będziemy mogli korzystać z nowego budżetu Unii Europejskiej. Do 2027 roku (a biorąc pod uwagę zasadę n+2 – praktycznie do 2029 roku) będziemy ją wdrażać poprzez realizację 8 programów krajowych i 16 programów wojewódzkich, a także 8 programów współpracy transgranicznej i 4 programy współpracy międzyregionalnej.

Pieniądze dla regionu mazowieckiego

Każde województwo przygotowało własny program, który określa obszary (priorytety) i działania służące jak najlepszemu wykorzystaniu środków europejskich. 16 województw otrzyma łącznie na rozwój 153 mld zł, co oznacza, że 44% środków objętych Umową Partnerstwa będzie w dyspozycji samorządów regionalnych.

W całej perspektywie 2021 – 2027 obowiązuje podział statystyczny na region mazowiecki regionalny (RMR) oraz region warszawski stołeczny (RWS). Ponieważ RWS jest lepiej rozwinięty, podmioty z jego obszaru będą korzystały z funduszy europejskich w ograniczonym stopniu. Dotyczy to zarówno dostępnych kwot, jak i poziomu dofinansowania (do 50 proc. dla RWS i do 85 proc. dla RMR).

Jak zbudowany jest nowy program regionalny

Poza pomocą techniczną program dzieli się na dziewięć obszarów tematycznych (priorytetów), które realizują pięć celów polityki spójności. Przy czym działania zapisane w priorytetach od I do V i IX są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a od priorytetu VI do VIII z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pierwszych pięć i dziewiąty priorytet zakłada podejmowanie działań w takich obszarach, jak gospodarka, środowisko i energetyka, transport i przestrzeń, społeczeństwo oraz kultura i dziedzictwo. Planuje się dalsze wzmacnianie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na przedsiębiorczości i innowacyjności, chłonnym rynku pracy, a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych.

Działania finansowane z EFS+ (priorytety od VI do VIII) przysłużą się efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Dofinansowanie zasili na przedsięwzięcia służące włączeniu społecznemu i edukacji mieszkańców Mazowsza, a także stawiające na rozwój rynku pracy i poprawę jakości usług świadczonych przez administrację publiczną – regionalną i lokalną.

Mazowieckie, mimo że jest najliczniejszym pod względem ludności województwem, nie ma największego budżetu. Najwięcej pieniędzy otrzymało śląskie (5 mld euro wraz ze środkami z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Zasobniejszy program regionalny od Mazowsza mają też m.in. Podkarpacie, łódzkie czy małopolskie. To jednak nie jest wynik jakiejś bezpośredniej rywalizacji między regionami – o podziale środków decydują algorytmy, m.in. wskaźniki świadczące o poziomie rozwoju (np. PKB na mieszkańca).

Nowością w perspektywie 2021 – 2027 będzie to, że region mazowiecki regionalny może korzystać z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...