Odszedł nestor lubelskich dziennikarzy

| 12 kwi 2024  09:40 | Brak komentarzy

11 kwietnia 2024 roku zmarł nestor lubelskich dziennikarzy Tadeusz Tłuczkiewicz. Był on wieloletnim redaktorem naczelnym lubelskiej rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji.

Redaktor Tłuczkiewicz urodził się w lipcu 1928 r. w Mołodecznie na Wileńszczyźnie. Tam też podjął walkę z hitlerowskim najeźdźcą. Rozpoczęty na Kresach szlak bojowy w obronie Ojczyzny doprowadził go do Lublina.

Pracę dziennikarską rozpoczął w 1953 r. w powstałej rok wcześniej Ekspozyturze Polskiego Radia w Lublinie. Na falach eteru prezentował najczęściej zagadnienia ekonomiczne. Od 1969 r. do przejścia na emeryturę w 1988 r., a więc niemal przez 20 lat był redaktorem naczelnym PR i TV w tym mieście, które po wojnie stało się Jego małą Ojczyzną.

To był okres Jego wytężonej pracy jako redaktora naczelnego najpierw jednego, a następnie dwóch ośrodków medialnych w Lublinie, budowy ich struktur programowych, oraz samodzielnych siedzib. To pod Jego kierownictwem tworzone były cieszące się wśród mieszkańców Lubelszczyzny audycje radiowe i telewizyjne, stawiano pierwsze kroki w dziedzinie reportażu radiowego, z którego dziś Polskie Radio Lublin słynie w świecie.

Pasją zmarłego Redaktora było lotnictwo sportowe. W 1963 roku uzyskał licencję pilota samolotowego z szeregiem uprawnień, a następnie skoczka spadochronowego III klasy. Problematyka lotnicza, a także wojenna, dokonania wybitnych polskich pilotów wojskowych i sportowych były tematem Jego licznych audycji radiowych i publikacji prasowych, w tym na łamach miesięcznika społeczno-literackiego „NIKE”. W 2003 roku wydał zbiór opowiadań lotniczych pod tytułem „Śmigłem pisane”.

Zmarłego Redaktora pamiętamy nie tylko jako szefa lubelskich mediów publicznych, dziennikarza radiowego, ale także sympatycznego Kolegę. Mimo podeszłego wieku bywał duszą dziennikarskich spotkań organizowanych przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia

Dziennikarzy RP.
Redaktorze, odpoczywaj w pokoju.

Jubileusz zasłużonego depeszowca

| 6 kwi 2024  11:01 | Brak komentarzy

Jubileusz to dostojne słowo. Takie właśnie pojęcie pasuje do 90. rocznicy urodzin znanego w olsztyńskim środowisku dziennikarza, redaktora depeszowego Zbigniewa Bielewicza. Rodowitego warszawiaka, znanego także pod pseudonimem Mecenas, jako że najpierw studiował prawo, ale ukończył… dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

> Czytaj dalej >>>

Odszedł red. Feliks Walichnowski

| 3 kwi 2024  22:18 | Brak komentarzy

Tuż po świętach Wielkiej Nocy, we wtorek 2 kwietnia 2024 roku zmarł nestor dziennikarstwa olsztyńskiego red. Feliks Walichnowski. Miał 94 lata.

Urodził się 15 października 1929 roku w Warszawie, ale już jako szesnastolatek, jeszcze zanim Niemcy podpisali w Berlinie akt kapitulacji, przyjechał wraz z grupą osadników do Olsztyna, a potem został skierowany do pracy w Ostródzie, stając ramię w ramię z pionierami, którzy po wojnie odbudowywali ten region z gruzów. Potem wrócił do Olsztyna i został tu na stałe, pełniąc różne funkcje, w tym polityczne, między innymi nadzorując lokalne media, chociaż został zapamiętany głównie jako redaktor naczelny ogólnopolskiego, kolorowego tygodnika „Panorama Północy” (1972-1981).

> Czytaj dalej >>>

Zmarł autor dziennikarskiego leksykonu

| 20 mar 2024  22:02 | Brak komentarzy

20 marca 2024 r. zmarł w Lublinie redaktor Alojzy Leszek Gzella – autor wydanego przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”. W czerwcu br. skończyłby 92 lata.

Redaktor A. Leszek Gzella należał do założycieli „Kuriera Lubelskiego”, w którym przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy sekretarza redakcji. W latach osiemdziesiątych był redaktorem „Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich”, a następnie redaktorem naczelnym ‘Dziennika Wschodniego”, Jego pasją było dziennikarstwo. Był autorem wielu artykułów i książek z dziedziny historii, kultury, teatru, dziejów prasy i dziennikarstwa, w tym pomnikowego „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”, a także wydawcą i wykładowcą prasoznawstwa i wiedzy o kulturze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

> Czytaj dalej >>>

Bogna Wernichowska

| 14 mar 2024  15:10 | Jeden komentarz

Pisarka, dziennikarka i publicystka. Absolwentka UJ (prawo) i UW (studium dziennikarskie).

Przez wiele lat była publicystką tygodnika „Przekrój”, zajmując się problematyką obyczajową i kulturalną. Pisze też o swoich podróżach i zainteresowaniach, wszystkim co dziwne, niezwykłe i tajemnicze.

Prowadziła imprezy środowisk twórczych. Bierze udział w licznych audycjach telewizyjnych – przez kilka lat była narratorką cyklu filmów „W rajskim ogrodzie”, przedstawiającym najsłynniejsze ogrody zabytkowe Europy. Brała udział w audycjach telewizyjnych poświęconych zabytkom i dawnym obyczajom, w niektórych przypadkach była też autorką scenariuszy, również filmów telewizyjnych („Opowieść o hrabinach Potockich”, „Kraków spełnionych życzeń”, „Czarna Księżniczka w kręgu ikon”).

W roku 2006 otrzymała Zloty Laur Fundacji Kultury Polskiej za mistrzostwo w dziedzinie publicystyki kulturalnej i twórczości literackiej.

Kontrowersatorium

| 14 mar 2024  12:36 | Brak komentarzy

27 marca 2024 o godzinie 17:30 serdecznie zapraszamy do Kawiarni Efemeria, przy ul. Karmelicka 7 w Krakowie na kolejne spotkanie z cyklu Kontrowersatorium

Starając się żyć w symbiozie z naturą, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacja SIMBIOSIS wciąż poszukuje i stara się pozyskać rzetelną wiedzę potwierdzając pewne założenia wynikające z doświadczeń. Głodni zdobywania wiedzy wraz z rozkwitem przyrody rozpoczynamy cykl KONTROWERSATORIUM® 2024! Tegoroczne wydarzenia poddajemy pod hasło ŚWIADOMOŚĆ a na pierwszym spotkaniu poruszymy niezwykle ważny we współczesnych czasach temat:

CZY TRAUMĘ DZIEDZICZYMY W GENACH?

Wielu z nas zmaga się na co dzień z trudnymi emocjami wynikajacymi z pewnych zachowań, które bardzo często powstają w trybie automatycznym. Pewne wdrukowane reakcje powodują, że zastanawiamy się dlaczego reagujemy w taki a nie inny sposób. Często też zachowania te powodują, że popadamy w autodestrukcję bo nie potrafimy odnaleźć ich źródła.

 • Czy źródłem może być genetycznie uwarunkowana trauma?
 • Czy traumę przekazujemy z pokolenia na pokolenie?
 • Czy możemy uwolnić się z traumy? A jeśli tak to w jaki sposób najlepiej to zrobić?
 • Czy trauma inaczej objawia się u kobiet i u mężczyzn?

Na te pytania oraz szereg innych powstałych w trakcie spotkania porozmawiamy z naszym GOŚCIEM SPECJALNYM: prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr hab. Wojciechem Draganem!

O profesorze:

Absolwent psychologii i biologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat uzyskał w roku 2005, a habilitację w 2015. Aktualnie przewodniczący Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2017–2018 w ramach stypendium Fulbrighta przebywał na Uniwersytecie Indiany w Bloomington. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki biologicznych postaw zachowania w normie i patologii, roli stresu i czynników wczesnodziecięcych w rozwoju, pomiaru zmiennych psychologicznych oraz kwestii związanych z uwarunkowaniami orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Współautor i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor monografii „Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe” uhonorowanej w 2015 roku Nagrodą Teofrasta dla najlepszej książki psychologicznej. Laureat nagród i stypendiów związanych z dorobkiem naukowym (m.in. nagroda Prezesa PAN im. Andrzeja Malewskiego, Nagroda Naukowa Tygodnika Polityka). Autor minibloga naukowego na portalu Facebook.

O KONTROWERSATORIUM®:

Słowo powstałe wskutek innowacji językowej (neologizm) łącząc ze sobą słowa: kontrowersja i konwersacja. KONTOWERSATORIUM to określenie przestrzeni (konwersatorium) do podejmowania rozmów na tematy kontrowersyjne. Bardzo często w przestrzeni tej pojawiają się naukowcy oraz specjaliści danych dziedzin, by porównać wiedzę akademicką z wiedzą empiryczną (również metafizyczną).

Ideą spotkań jest wymiana wiedzy i doświadczeń ku popularyzacji nauki w sposób zrozumiały dla wszystkich. Kontrowersatorium to przede wszystkim ludzie oraz współtworzenie przez nich przestrzeni opartej na wzajemnym szacunku, lojalności i nawiązywaniu nowych i ciekawych kontaktów.

Dziennikarska Akademia Mistrzów

| 14 mar 2024  08:42 | Brak komentarzy

Z początkiem roku 2024 Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Małopolski, odwiedził niejaki Damwam – dziennikarz, który jest zdruzgotany sytuacją w środowisku mass mediów w Polsce. Po dyskusji z dr Zbigniewem Bajką – cenionym medioznawcą – stwierdzili, że w sumie to dobry czas, by podjąć temat rzetelnego dziennikarstwa i przede wszystkim zacząć podnosić jego jakość! Przekazać młodym dziennikarzom i osobom zajmującym się komunikacją społeczną praktyczną wiedzę, która jest skuteczna i efektywna.

Nasz przyjaciel Damwam dwa razy w miesiącu wciela się w ludzi, którzy w zawodzie dziennikarskim doszli do stopnia Mistrza – mistrzowskiej pozycji w określonej specjalizacji dziennikarskiej.

Będzie o tekstach dziennikarskich, o kulturze, dziennikarstwie śledczym, reportażach, jak organizować telewizyjne wydarzenie i wiele innych ciekawych tematów!

Śledźcie fanpage #SDRPmałopolska by być na bieżąco!

20 maja 2024 – Na czym polega dziennikarstwo śledcze? – Bertold Kitel
6 maja 2024 – Komentowanie rzeczywistości – ks. Kazimierz Sowa
22 kwietnia 2024 – Media lokalne w dzisiejszym świecie – Jerzy Jurecki
15 kwietnia 2024 – Jak znajdować tematy i ludzi i weryfikować informacje – Katarzyna Bohatkiewicz
25 marca 2024 – Jak mówić i pisać, aby przekonać? – Michał Rusinek
11 marca 2024 – Jak pisać o kulturze? – Wacław Krupiński

Michał Rusinek:
W przeszłości sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej, a następnie prezes Fundacji Jej imienia. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – literaturoznawca, pisarz, tłumacz i felietonista. Członek Rady Języka Polskiego. Na Uniwersytecie prowadzi m.in. zajęcia z retoryki, ucząc studentów „jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić”, które to sposoby opisuje m.in. w książce „Jak się dogadać, czyli retoryka codzienna”, napisanej wspólnie z prof. Anetą Załazińską. Jeśli wystarczy czasu, opowie też nieco o tzw. retoryce obrazu.

Wacław Krupiński
Dziennikarz, z ponad 40-letnim stażem, zajmujący się głównie tematyką kulturalną. Wieloletni szef działu kultury w „Dzienniku Polskim”. Jedną z nagród, jakie otrzymał, jest Złoty Laur za „mistrzostwo w sztuce publicystyki kulturalnej”, przyznany przez krakowską Filię Fundacji Kultury Polskiej. Autor książek, w tym: „Glowy piwniczne”, „Moje woperowstąpienie. Rozmowy z Jadwigą Romańską”, „Pszczoła, Bach i skrzypce” – wywiad rzeka ze Zbigniewem Wodeckim, „Jak Kanty osobny” – wywiad rzeka z Janem Kantym Pawluśkiewiczem. Przez lata prowadzący spotkania z ludźmi kultury.

Dziennikarska wystawa „Kiedy szumiały sekwoje”

| 5 mar 2024  07:35 | Brak komentarzy

W Sali kolumnowej Pałacu Czartoryskich w Puławach / obecnie siedziba Centralnej Biblioteki Rolniczej/ otwarto ostatnio interesującą wystawę paleontologiczną, zatytułowaną „Kiedy szumiały sekwoje”.

Jej autorką jest mieszkająca w Puławach dziennikarka, członek Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Hanna Pawłowska. To szósta z kolei ekspozycja red. Pawłowskiej, która od 30 lat zajmuje się hobbystycznie poszukiwaniem i kolekcjonowaniem skamieniałości.

> Czytaj dalej >>>

Teatr Komedii Impro w Warszawie

| 23 lut 2024  16:12 | Brak komentarzy

Teatr Komedii Impro z Łodzi zaprezentuje swoje spektakle na Scenie Warszawskiej w Domu Sztuki na Ursynowie

Teatr Komedii Impro w Łodzi to zespół aktorów, którzy tworzą przedstawienia na oczach i z udziałem publiczności, używając do tego jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. To widzowie układają scenariusz spektaklu, a artyści na bieżąco go tworzą. Zespół nie przyjmuje wskazówek religijnych, politycznych oraz takich, które mogłyby kogokolwiek urazić. Aktorzy wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. Spektakle mają charakter literacko – teatralny i są intelektualną zabawą.

W związku z rozpoczętą współpracą dla członków Stowarzyszenia przygotowaliśmy pulę zaproszeń na czwartkowe „Kryminały improwizowane”, najbliższe sobotnie „Gangsterskie porachunki” lub marcowe „Wymyślanki”, czyli bajki (nie tylko) dla dzieci. Wystarczy zgłosić się mailowo na rezerwacje@teatrkomediiimpro.pl aby podać – powołując się na SDRP – datę spektaklu na którym chce się być, nazwisko widza odbierającego zaproszenie oraz liczbę miejsc.

W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić do Biura Obsługi Widza Teatru Komedii Impro w Łodzi – tel. 665477754

Więcej informacji i repertuar na www.teatrkomediiimpro.pl

Red. Jacek Gallant Młodym Dinozaurem

| 16 lut 2024  13:29 | Brak komentarzy

 

Redaktor Jacek Gallant – były dziennikarz lubelskiej i krajowej prasy, radia i telewizji, a także ich korespondent zagraniczny, okresowo pracownik gremiów samorządowych i działacz społeczny – został uhonorowany tytułem „Młodego Dinozaura” za rok 2023.

Ten niepowtarzalny w kraju laur otrzymał 13 lutego 2024 r. podczas dziennikarskiej Gali Młodego Dinozaura zorganizowanej przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Laurem „Młodego Dinozaura” Lubelski Oddział SDRP honoruje dziennikarzy, którzy będąc na emeryturze, są wciąż aktywni zawodowo bądź społecznie.

W gali uczestniczyli aktywni zawodowo i pozostający w stanie spoczynku dziennikarze z Lublina, w tym nestor polskiego dziennikarstwa, autor wydanego przez nasze stowarzyszenie „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” Al. Leszek Gzella.

> Czytaj dalej >>>

Wyświetl więcej »
 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2023  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...