WE WROCŁAWIU NA PÓŁMETKU KADENCJI

| 24 sie 2023  18:52 | Brak komentarzy

Dziesiątego sierpnia 2021 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wybrano na nim nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Instancje te przetrwały do dzisiaj w niezmienionych składach. Wybrano również czterech delegatów na X Krajowy Zjazd SDRP, który odbył się 8 listopada w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego.

W Zjeździe z urzędu uczestniczył przewodniczący Zarządu Oddziału Ryszard Mulek, który również z urzędu wszedł w skład Zarządu Głównego. Na sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany wiceprzewodniczący Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Jan Stanisław Jeż.

Kilkanaście dni temu minął półmetek obecnej kadencji Zarządu Oddziału, dlatego też 21 sierpnia odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące dwuletnią działalność. Otworzył je przewodniczący Zarządu Oddziału Ryszard Mulek, który po powitaniu uczestników zebrania zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych naszych Koleżanek i Kolegów.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Jana Stanisława Jeża, protokolantem został Dariusz Piotrowski, który wraz z Adamem Hiczukiem wszedł również w skład Komisji Uchwał i Wniosków Sprawozdanie z dwuletniej działalności Zarządu złożył przewodniczący Ryszard Mulek.  Stwierdził, że aktualny stan członków waha się wokół liczby 80. A skoro w zebraniu uczestniczyło 19 osób, to frekwencja na nim wynosiła niespełna 24 procent. Występuje jednak tendencja spadkowa, bowiem systematycznie skreślane są z listy członków osoby niepłacące składek.

Ponadto z racji zaawansowanego wieku i stanu zdrowia część naszych członków odchodzi na wieczną wartę, a młodzi dziennikarze niechętnie wstępują do Stowarzyszenia. Sytuacja ta ma wpływ na kondycję finansową naszego Oddziału. A wydatki się nie zmniejszają. Trzeba opłacić wynajem lokalu, księgową, kierownika biura, eksploatację i naprawę sprzętu. Mimo tych ewidentnych trudności Oddział jest aktualnie w pełni wypłacalny, jednak zasoby finansowe systematycznie maleją.

W 2022 roku własnym sumptem wymalowany został lokal Oddziału oraz wykonano nowy, estetyczny wystrój. Ściany są ozdobione galerią fotografii z wizerunkami dziennikarzy roku oraz innymi okolicznościowymi zdjęcia. Ponadto znajdują się na nich trzy obrazy olejne, które nieodpłatnie przekazał Jan S. Jeż. Wszystkie prace malarsko-wystrojowe wykonali: Ryszard Mulek, Jan Drajczyk i Jan S. Jeż. Farby oraz sprzęt do malowania z własnych środków zakupił Andrzej Sasak.

W czerwcu 2022 roku zorganizowane zostało uroczyste spotkanie tych naszych członków, którzy przed czterdziestoma laty byli założycielami naszego Oddziału. Przybyło kilkanaście osób. Wszyscy otrzymali specjalne podziękowania oraz uhonorowani zostali Złotym Odznakami za Zasługi dla Dolnośląskiego Oddziału SDRP (z wyjątkiem tych, którzy takie odznaki już posiadali). W 2021 i 2022 roku tradycyjnie w restauracji „Galicja” organizowane były dziennikarskie wieczerze wigilijne. I tradycyjnie również podczas tych uroczystości honorowaliśmy tytułem „Dziennikarza Roku”.

W 2021 roku była to Małgorzata Garbacz, a w 2022 Jerzy Łętowski. W 2022 roku podczas wieczerzy ogłoszono wyniki konkursu pod hasłem „Moja dziennikarska przygoda”. Na konkurs wpłynęło 8 prac, w tym dwie spoza SDRP. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Jana S. Jeża przyznała dwie równorzędne pierwsze nagrody Monice Maciejczyk i Bogusławowi Politowskiemu (spoza SDRP), drugą nagrodę Stanisławowi Radziszewskiemu (spoza SDRP), a trzecią Januszowi Dobrzańskiemu, pomysłodawcy konkursu. Laureaci nagród otrzymali dyplomy oraz okolicznościowe statuetki, a pozostali uczestnicy wyróżnienia w postaci dyplomów.

Janusz Dobrzański był również pomysłodawcą projektu na wspomnienia „Dolny Śląsk oczami dziennikarzy”. W zamyśle przewidywano wydanie książki zawierającej nadesłane teksty, ale pod warunkiem, że znajdziemy wsparcie ze strony sponsorów. Niestety, takiego wsparcia nie uzyskaliśmy, a jedynie nasz pomysł objął honorowym patronatem marszałek województwa dolnośląskiego.

W tej sytuacji najprawdopodobniej nie dojdzie do wydania książki, a ograniczymy się jedynie do publikowania nadesłanych tekstów na naszej stronie internetowej. Ponadto, mimo że minęło już prawie dwa miesiące od ogłoszenia projektu, zainteresowanie pisaniem nie jest duże. Dotychczas swoje opracowania nadesłali jedynie Janusz Dobrzański i Jan S. Jeż. Obie prace są opublikowane na stronie internetowej.

W lutym bieżącego roku zorganizowaliśmy dziennikarski bal karnawałowy, który jednak nie cieszył się dużym zainteresowaniem. W maju byliśmy współorganizatorami spotkania byłych pracowników RSW „Książka, Prasa, Ruch”, którego głównym organizatorem był Zbigniew Kawalec. Niestety, po przerwie spowodowanej pandemią nie udało się zorganizować zawodów strzeleckich oraz rejsów po Odrze. Po pierwsze, nie pozyskaliśmy sponsorów, a po drugie, nasi członkowie nie byli gotowi pokryć z własnych środków finansowych dość sporych opłat.

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Ploch, który bardzo wysoko ocenił działalność statutową i organizacyjną Zarządu Oddziału oraz racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi. Natomiast w imieniu Sądu Koleżeńskiego wystąpił Stanisław Wolny, który stwierdził jedynie, że Sąd Koleżeński nie wykonywał żadnych czynności, bowiem nie było takiej potrzeby.

W dyskusji zabrał głos Andrzej Ploch, który wrócił do starego pomysłu, by Oddział wydawał własną gazetę, co miałoby rzekomo przyciągnąć do Stowarzyszenia młodych członków. Jako drugi i ostatni wystąpił Jan S. Jeż, który mówił o małej aktywności społecznej większości członków Oddziału, w tym niektórych członków Zarządu. Bywa często, że aktywność sprowadza się jedynie do deklaratywności.

W końcówce zebrania Dariusz Piotrowski złożył w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków propozycję przyjęcia sprawozdania Zarządu, którą przyjęto jednogłośnie.

Tekst: Jan Stanisław Jeż
Fot. Jan Drajczyk

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...