Porozumienie w sprawie Nagrody Panasa

| 23 lis 2022  20:36 | Brak komentarzy

 

Kolejny krok postawili organizatorzy Nagrody im. Henryka Panasa, ustanowionej trzy lata temu z inspiracji warmińsko-mazurskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

W dwóch dotychczasowych edycjach wspólnie z olsztyńskim oddziałem Związku Literatów Polskich nagrodzili statuetką Krzysztofa Daukszewicza i Aleksandra Kwaśniewskiego.

W ostatnim czasie grono organizatorów powiększyło się o dwa nowe podmioty: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” i – związaną z nim – Fundację im. Bronisławy Sałudy. Warto wspomnieć, że pisarz i redaktor Henryk Panas był współzałożycielem SSK „Pojezierze”, a w pierwszych latach także dyrektorem wydawnictwa „Pojezierze”.

We wtorek, 8 listopada 2022 roku przedstawiciele tych czterech organizacji podpisali porozumienie w sprawie wspólnego przyznawania Nagrody Panasa i wręczania laureatom statuetki z wizerunkiem patrona. Połączenie sił w przedsięwzięciu, które swym zasięgiem wykracza poza region Warmii i Mazur zwiększy moc sprawczą i niezależność organizatorów. Niemniej powstały „kwadrumwirat” nadal będzie zabiegać o patronat honorowy marszałka województwa nad Nagrodą Panasa oraz wsparcie finansowe ze strony samorządów i sponsorów prywatnych.

Podpisy pod deklaracją złożyli: Marek Książek – przewodniczący SDRP w Olsztynie, Andrzej Cieślak – prezes olsztyńskiego ZLP, Ewa Hopfer – prezes Zarządu Głównego SSK „Pojezierze” oraz Fundacji im. Bronisława Sałudy oraz Janusz Soroka – skarbnik „Pojezierza” i Fundacji im. Sałudy.

Nowi partnerzy wejdą w skład Kapituły Nagrody Panasa oraz wznowią wydanie książki „Parnas według Panasa”, autorstwa Marka Książka i Janusza Soroki.

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia na polu dziennikarsko-literackim, a także związki z regionem oraz stałość w poglądach.

ZO Olsztyn
Fot. Andrzej Szramka

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...