Nowe władze oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Katowicach

| 14 cze 2016  21:53 | Brak komentarzy

Hanka Jarosz-Jałowiecka, przewodniczącą Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Katowicach

Hanka Jarosz-Jałowiecka, przewodniczącą Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Katowicach

W piątek, 10 czerwca b.r. Walnym Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach zakończyły minioną kadencję ustępujące władze, pracujące w latach 2012 – 2016. W zebraniu uczestniczyło 32 członków w większości z Zespołu Starszych Dziennikarzy; minutą ciszy uczcili oni pamięć 38 Koleżanek i Kolegów zmarłych w okresie ostatnich czterech lat.

Sprawozdanie za okres minionej kadencji, w imieniu ustępującego Zarządu, złożyła jego przewodnicząca – Hanka Jarosz – Jałowiecka. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przez Franciszka Dendora – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wybrane komisje przystąpiły do przygotowywania wyborów.

W dyskusji, w której głos zabierali: Zbigniew Paweł Szandar, Dariusz Rott, Jacek Skorus, Hanna Smolańska, Ryszard Maleczek, Teresa Czarnik-Sojka, Hanka Jarosz – Jałowiecka, Edward Kozak, Kazimierz Zarzycki sporo miejsca poświęcono sprawom fundamentalnym. Mówiono przede wszystkim o statusie dziennikarza, usytuowaniu jego pozycji tak prawnej, jak i społecznej oraz roli we współczesnej rzeczywistości medialnej. Zwracano uwagę na pauperyzację środowiska oraz spadek społecznej pozycji naszej profesji. Przyczyną jest rozluźnienie kryteriów zawodowych – dziś za dziennikarza uważa się każdego, kto publikuje w mediach społecznościowych. To w oczywisty sposób obniża prestiż zawodu i jego znaczenie. Ma na to wpływ m.in. zmiana sposobu zatrudnienia dziennikarzy – większość pracuje bez etatu jako jednoosobowe firmy, co nie sprzyja stabilizacji zawodowej i życiowej. Może też być przyczyną naruszania niezależności dziennikarskiej (uzależnienie od reklamodawców, zbyt bliskie związki z PR-em).

Ważnym wątkiem była konieczność podjęcia działań w celu zwiększenia liczby członków Stowarzyszenia, zachęcenie do wstąpienia do organizacji twórczej przede wszystkim młodych dziennikarzy. Barierą jest tu, jak się wydaje, niedookreślony status tego rodzaju organizacji społecznych – nie jest to związek zawodowy, a rola regulatora obyczaju, deontologii zawodowej, swego rodzaju “cechu” rzemieślniczego, wobec rozbicia politycznego środowiska straciła na znaczeniu.

Mówiono także o znaczeniu dokumentowania historii naszego środowiska dziennikarskiego, informując przy okazji w jaki sposób postępują prace nad stworzeniem słownika biograficznego. W dyskusji zwracano uwagę na konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do opublikowania słownika biograficznego dziennikarzy Śląska i Zagłębia (początkowo w wersji cyfrowej); wielu wybitnych publicystów i reporterów po odejściu z zawodu odchodzi w zapomnienie, ważne, żeby pamięć o nich pozostała.

Zwieńczeniem dyskusji było przyjęcie uchwały Walnego Zebrania, w której uczestniczący w nim członkowie upoważnili kandydatów na IX Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarz RP, który odbędzie się 17 października w Warszawie do przedstawienia w trakcie jego obrad problemu statusu zawodowego dziennikarza. Musi on zostać precyzyjnie określony, zaś Zarząd Główny powinien wnioskować o ustanowienie stosownych aktów prawnych.

Walne Zebranie zarekomendowało także Zarządowi Oddziału zintensyfikowanie prac nad słownikiem biograficznym dziennikarzy śląskich i zagłębiowskich. Konieczne jest znalezienie środków na sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

Walne Zebranie zarekomendowało również nowo wybranemu Zarządowi Oddziału ustanowienie środowiskowej nagrody dziennikarskiej i stworzenie stosownego regulaminu tego wyróżnienia oraz zwiększenie aktywności w celu pozyskania nowych członków do naszego Stowarzyszenia.

W związku z wyrażoną przez dotychczasowego wiceprezesa Zarządu – red. Edwarda Kozaka wolą nie kandydowania w wyborach, zebrani podziękowali mu za wieloletnią ofiarną pracę na rzecz środowiska.

Członkowie Oddziału w drodze tajnego głosowania wybrali nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Terenowy Sąd Dziennikarski. Funkcję przewodniczącej nowo wybrani członkowie Zarządu powierzyli po raz drugi Hance Jarosz-Jałowieckiej, wiceprezesami zostali: Wojciech Domagała i Dariusz Rott, sekretarzem – Jarosław Juszkiewicz, skarbnikiem ponownie – Zbigniew Paweł Szandar, natomiast członkami: Kazimierz Krzyśków i Jacek Skorus. Wśród wybranych do Komisji Rewizyjnej Oddziału znaleźli się: Franciszek Dendor jako przewodniczący oraz Jerzy Bąk i Wojciech Mszyca, natomiast w składzie Terenowego Sądu Dziennikarskiego: Małgorzata Werecka i Józef Wróbel.

Członkowie Oddziału postanowili także, że na IX Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Warszawie Oddział w Katowicach reprezentować będą: Hanka Jarosz–Jałowiecka, Wojciech Domagała i Jarosław Juszkiewicz.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...