Lubelski tytuł Młodego Dinozaura 2014

| 27 mar 2015  20:24 | Brak komentarzy

WITEK 5

Redaktor Witold Miszczak – lubelski dziennikarz radiowy i telewizyjny, kompozytor, muzyk jazzowy, pasjonat sportu i historyk jazzu został uhonorowany laurem Młodego Dinozaura za rok 2014. Tytuł ten, został mu przyznany przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.


Redaktor Kazimiera Błażewicz Izdebska – ubiegłoroczna laureatka tytułu Młody Dinozaur – w okolicznościowej laudacji, wygłoszonej z dużym temperamentem, zauważyła m.in.: „W Two-jej osobie Lubelska Rozgłośnia zyskała fana jazzu, największego popularyzatora muzyki z No-wego Orleanu. Przez lata prowadziłeś audycję , dziś zaliczaną do najstar-szych tego typu audycji w kraju. W Rozgłośni ujawniłeś swój talent organizatorski. Byłeś ani-matorem Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych, prowadziłeś giełdy piosenek. Po rozwodzie Komitetu ds. Radia I Telewizji wybrałeś telewizję. Tam ujawniłeś swoją pasję do sportu. W redakcji sportowej, którą kierowałeś, dałeś się poznać jako komentator i sprawoz-dawca z różnych dyscyplin sportowych. Największą miłością darzyłeś tenis. Od lat organizu-jesz turnieje tenisa ziemnego im. kolegów – dziennikarzy Andrzeja Wawrzyckiego i Marka Obary. Nadmienię, że byłeś mistrzem Polski dziennikarzy w pływaniu i kapitanem lubelskiej drużyny koszykarzy, która trzykrotnie zdobyła mistrzostwo Polski dziennikarzy”.

„Jestem zaszczycona – podkreśliła red. Błażewicz – Izdebska – że mogłam wygłosić hymny pochwalne o Tobie – radiowcu w roku obchodów 90—lecia Polskiego Radia”.

Z kronikarskiego obowiązku dodać należy, że red. Miszczak jest aktywnym członkiem dzienni-karskich stowarzyszeń i związków zawodowych /już kolejną kadencję przewodniczy Komisji Rewizyjnej LO SDRP/, laureatem licznych odznaczeń i nagród państwowych, kulturalnych i sportowych, a także autorem historii jazzu na Lubelszczyźnie i w byłym Związku Radzieckim. Za tę ostatnią otrzymał dyplom honorowy od ówczesnej minister kultury ZSRR.

Tytuł „Młodego Dinozaura za rok 2014 został wręczony Laureatowi podczas tradycyjnego spotkania lubelskich dziennikarzy w Tłusty Czwartek 2015 r. Odbyło się ono w niepowtarzal-nej atmosferze Klubu Bohema w podziemiach Hotelu Europa w centrum Lublina.

Laureatowi okolicznościowy adres w imieniu byłego pracodawcy wręczyło kierownictwo Ra-dia Lublin SA in corpore: Prezes Zarządu Andrzej Szwabe, redaktor naczelny Krzysztof Komor-ski oraz zastępca red. naczelnego Kinga Hendzel.

Dla laureata zaśpiewała, oczywiście w tonacji jazzowej, solistka zespołu G.A.T.E. Agnieszka Wiechnik. Jej śpiew i osobisty urok oczarowały salę, a laureata zachęciły do sięgnięcia po mikrofon.

Tłustoczwartkowe spotkanie lubelskich dziennikarzy zostało zorganizowane przez LO SDRP już po raz 17. Laur Młodego Dinozaura przyznano po raz 16.
Laurem tym honorowani są dziennikarze o znaczącym dorobku zawodowym, którzy, mimo przejścia na emeryturę, wciąż pozostają aktywni zawodowo i społecznie. Jest to jedyne w kraju wyróżnienie dziennikarzy – seniorów. Dotychczas jego laureatami były takie tuzy lubel-skiego dziennikarstwa, jak red. red. Adam Tomanek, Alicja i Tadeusz Chwałczykowie, Janusz Świąder, Ewa Dziedzic, Kazimierz Pawełek, Wojciech Klusek. Kazimiera Błażewicz –Izdebska, Andrzej Albigowski, Izabella Wlazłowska, Grażyna Hryniewska.

Tłustoczwartkowe spotkanie przy tradycyjnym pączku było też okazją do prezentacji dorobku książkowego kolegów. Red. Janusz Świąder przedstawił swą najnowszą książkę /opasłe tomisko o wadze 1, 8 kg/ „Gwiazdy błyszczały wczoraj”, przypominając nią świat dawnej estrady.

Stanisław Wojnarowicz

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2023  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...