LICZBA NARUSZEŃ ZASAD ETYCZNYCH ROSŁA

| 20 cze 2023  23:52 | Brak komentarzy

Rada Etyki Mediów działająca w ramach Stowarzyszenia „Konfederacja Mediów Polskich” od kilku lat zdobywa coraz powszechniejsze uznanie. Członkowie REM wywodzący się z różnych ugrupowań i stowarzyszeń dziennikarskich w sposób wielce merytoryczny i rzetelny traktują każdą skargę. A tych z roku na rok przybywa.

W roku 2022 Rada Etyki Mediów rozpatrzyła 316 skarg na wytykane dziennikarzom naruszenia zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów. Odnotowaliśmy wzrost o około jedną trzecią (w stosunku do poprzedniego roku) liczby skarg na media publiczne, co – zdaniem REM – wynikało zarówno z faktu, że w mediach publicznych rosła liczba naruszeń zasad etycznych dziennikarstwa (zwłaszcza w TVP i TVP Info), jak i z wyraźnie malejącej tolerancji wobec tych praktyk ze strony osób (także organizacji, stowarzyszeń) dostrzegających w nich narastające zagrożenie dla demokracji w Polsce.

Częściej niż w poprzednich latach REM broniła dziennikarzy przed bezpodstawnymi zarzutami naruszenia zasad Kodeksu Etyki Mediów, wysuwanymi zwykle w celu odparcia uzasadnionej krytyki ze strony mediów. REM odnotowuje też rosnącą tendencję do – zwykle nieświadomego — domagania się przywrócenia w Polsce cenzury. Autorzy skarg na budzące ich sprzeciw lub niezgodę artykuły domagają się od REM zakazu dalszych publikacji na te tematy lub przez tych dziennikarzy – a więc decyzji, na które nie ma miejsca w państwie prawa.

O przydatności i roli REM przesądza możliwość publikowania jej opinii i odpowiedzi na skargi zarówno w mediach jak i na własnej stronie internetowej. Nie wystarczy przecież, iż REM przekazuje tę opinię i odpowiedź autorowi skargi oraz – ewentualnie – dziennikarzowi i redakcji, których skarga dotyczy. Jeśli REM ma służyć umocnieniu standardów etycznych naszego zawodu, środowisko dziennikarskie i każdy, kto interesuje się mediami, życiem publicznym, powinien mieć swobodny dostęp do stanowisk REM.

Dlatego z niepokojem odnotowaliśmy w 2022 r. rosnącą liczbę zastrzeżeń ze strony autorów skarg, którzy, powołując się na przepisy RODO, nie życzą sobie takiej publikacji , a jeśli do niej doszło, żądają usunięcia materiału ze strony internetowej REM. REM natychmiast uwzględnia takie żądania, ale zdaje też sobie sprawę z tego, że im będą one częstsze tym trudniej przyjdzie REM informować o tym co i dlaczego robi.

(rb)

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2023  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...