90 URODZINY RED. TADEUSZA WARCZAKA

| 2 sty 2023  17:57 | Brak komentarzy


Dziennikarstwem Tadeusz Warczak zainteresował się jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku filologia polska. W jego grupie było dwóch dziennikarzy: Tolek Gregorowicz i Zbyszek Suchar. Namówiony przez nich nawiązał współpracę jako korespondent z „Dziennikiem Zachodnim” w Katowicach, „Życiem Warszawy” oraz Oddziałem Polskiej Agencji Prasowej (PAP), w której pracownikami byli wspomniani koledzy. 15 lutego 1955, czyli na ostatnim roku studiów, zatrudniony został w Agencji na pełnym etacie. Nadal jednak współpracował z gazetami i czasopismami, co umożliwiło mu rozwijanie różnych form dziennikarskich, a także wyjście poza region.

Szansą dla Tadeusza okazał się uruchomiony, na przełomie lat 50 i 60 przez PAP Biuletyn Naukowo-Techniczny. Zamieścił w nim kilkaset wywiadów, artykułów i reportaży, w tym na temat dorobku placówek naukowych, medycznych i technicznych.

Jubilat przeprowadził wywiady m.in. ze wszystkimi kierownikami klinik i instytutów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przez kilka lat relacjonował osiągnięcia jednego z najwybitniejszych, światowej sławy uczonych Wiktora Brossa.

Przekazywany przez Biuletyn do międzynarodowych placówek badawczych i leczniczych dorobek w zakresie pionierskich metod operacji serca nie tylko utrwalały w nauce światowej pozycję Profesora, ale też pozwalały mu zdobywać najnowocześniejszy sprzęt, często w formie darowizny. Zdobywając wciąż nową wiedzę, Tadeusz doskonalił kwalifikacje dziennikarskie, m.in. poprzez udział w pracach sekcji i klubów twórczych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Był członkiem Klubu Ekonomicznego, Naukowego, Rolnego i Turystycznego.

Dobra znajomość regionu dolnośląskiego umożliwiała mu upowszechnianie w skali kraju ciekawych inicjatyw gospodarczych, naukowych, rolniczych i turystycznych. Miał spory dorobek w wylansowaniu takich przedsiębiorstw jak Pafawag i Elwro – jako wizytówki Wrocławia, Polar, Wrozamet, Polifarb czy KGHM. Jako pierwszy opublikował informację o odkryciu nowych złóż miedzi w okolicach Sieroszowic.

W gospodarce rolnej wylansował pionierskie metody upraw roli i hodowli , w tym słynne wypasy bydła w Sudetach, a w turystyce – Karpacz jako tzw. drugie Zakopane – konkurencyjne wobec Stronia Śląskiego. Miał też czas na działalność społeczną na rzecz organizacji dziennikarskich. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządów: SDP w latach 80. i SDRP w latach 90.

Pierwsze kroki w zawodzie. Drugi od prawej – Tadeusz Warczak. Obok niego kierownik Oddziału Polskiej Agencji Prasowej we Wrocławiu – Stefan Utzig. W tle rzędy taśm dalekopisowych, wówczas podstawowego źródła komunikacji

 

Przez 10 lat pełnił funkcję prezesa Międzyregionalnego Syndykatu Dziennikarzy Polskich. Znajomość problematyki gospodarczej bardzo mu się przydała w czasie przemian ustrojowych. Jako środowisko po 1990 roku startowaliśmy bez większego doświadczenia w gospodarce rynkowej.

Tadeusz należał do tych, którzy tę wiedzę, w znacznym stopniu mieli opanowaną, stąd dziennikarze i pracownicy „Słowa Polskiego”, po likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch, powierzali mu cały czas odpowiedzialne funkcje w organach zarządzających. Był wiceprezesem Spółdzielni Pracy Słowo Polskie, dyrektorem biura spółki Wydawnictwo Słowo Polskie, a następnie przez 8 lat jej prezesem. Wchodził też w skład zarządu Słowo Media, reprezentując Wydawnictwo jako wspólnika polsko-norweskiej spółki.

Tadeusz już jako kierownik działu ekonomicznego „Słowa Polskiego”. Ostatni rzut oka na tekst przed wysłaniem do drukarni.

 

Doceniony został przez środowiska twórcze i władze lokalne. Został odznaczony honorowymi medalami Budowniczy Wrocławia i Zasłużony dla Dolnego Śląska oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Ma w dorobku liczne odznaczenia za pracę w organizacjach kulturalnych i społecznych, m.in. Honorową Odznakę Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Złota Odznaką „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny”.

 

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...