Polecą wszyscy, a media mają „respektować chrześcijańskie wartości”

| 5 sty 2016  11:37 | Brak komentarzy

Piotr Sadowski w autorskim serwisie przekazuje założenia „dużej ustawy medialnej”. Co będzie zadaniem „mediów narodowych”, kto i jak powoła szefów telewizji i radia, jak finansowane będą media publiczne? Znamy pierwsze szczegóły projektu tzw. „dużej ustawy medialnej”, do którego dotarła PAP. Projekt ma zostać uchwalony w pierwszej połowie roku.

Tzw. mała ustawa medialna, uchwalona przez Sejm tuż przed końcem roku, jest tylko projektem przejściowym. Ostateczny kształt mediów publicznych wg. PiS ma określić „duża” wersja ustawy, którą partia chce wprowadzić w pierwszej połowie rok. Znamy pierwsze szczegóły jej założeń.

1. TVP, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa będą „mediami narodowymi”. Będą nimi zarządzali i reprezentowali je na zewnątrz dyrektorzy. Dyrektor będzie jednocześnie redaktorem naczelnym;

2. Będą zwolnienia. Potężne. Z dniem przekształcenia wspomnianych mediów w „państwowe osoby prawne”, wygasną mandaty członków zarządów, rad nadzorczych i rad programowych. Dodatkowo po trzech miesiącach wygasną umowy pracowników. Będzie możliwość przedłużenia umów, a dyrektorzy ocenią „zasadność utrzymania dotychczasowych stanowisk pracy i przydatność osób je zajmujących”;

3. Media będą miały za zadanie m.in. „kultywowanie tradycji narodowych oraz wartości patriotycznych i humanistycznych”, „przyczynianie się do zaspokajania duchowych potrzeb słuchaczy i widzów” oraz „upowszechnianie dorobku polskiej i światowej nauki i twórczości artystycznej”;

4. Media narodowe będą „respektować chrześcijański system wartości, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki”;

5. Media narodowe będą miały obowiązek upowszechniać stanowiska Sejmu, Senatu, prezydenta, premiera, Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz stanowiska zarejestrowanych partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

Nieodwoływalny przewodniczący powoła szefów telewizji

Działalność mediów narodowych będzie nadzorować Rada Mediów Narodowych. Rada będzie liczyła 5 członków, powoływanych przez Sejm (dwóch), prezydenta (dwóch) i Senat (jeden) na 6-letnie kadencje.

Członek Rady będzie mógł być ponownie powołany na kolejną kadencję po 3 latach od zakończenia poprzedniej. Marszałek Sejmu będzie powierzał jednemu z członków Rady funkcję przewodniczącego. Odwołanie z funkcji przewodniczącego – jak zapisano w projekcie – będzie mogło nastąpić tylko, gdy złoży rezygnację.

Przewodniczący Rady będzie m. in. powoływał i odwoływał dyrektorów (i ich zastępców) mediów narodowych oraz kierowników oddziałów terenowych TVP. Członkowie Rady będą otrzymywali diety w wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

„Całkowita niezależność mediów narodowych od władzy”

Rada Mediów Narodowych będzie m. in. nadawała statuty mediom narodowym, określała zasady wynagradzania dyrektorów i ich zastępców oraz pracowników zajmujących kierownicze stanowiska, rozpatrywała skargi na działalność mediów narodowych oraz dysponowała Funduszem Mediów Narodowych.

„W istotnym stopniu RMN zastąpi rady nadzorcze dotychczasowych spółek akcyjnych, co jest rozwiązaniem o wiele tańszym, a przy tym zapewniającym jednolitość, efektywność i transparentność nadzoru” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

„Sposób powoływania członków RMN i stawiane im wymagania, gwarancje ich kadencyjności i niezależności oraz pozabudżetowy sposób finansowania działania rady i jej biura przesądzają o całkowitej niezależności mediów narodowych od szeroko rozumianej władzy wykonawczej i biurokracji” – zaznaczają autorzy w uzasadnieniu.

Działalność na podstawie rocznych planów programowo-finansowych

W mediach narodowych będą także działać społeczne rady programowe, których zadaniem będzie inspirowanie działań związanych z realizacją misji publicznej.

Członków rad programowych będzie powoływała RMN spośród kandydatów zgłaszanych przez m. in. stowarzyszenia twórcze, organizacje pożytku publicznego, Kościół katolicki i inne kościoły, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje rolników, szkoły wyższe, PAN.

Dyrektorzy mediów narodowych będą opracowywać kilkuletnie plany realizacji misji publicznej oraz roczne plany programowo-finansowe. Wstępna wersja planu – jak wynika z projektu – będzie oceniana przez społeczną radę programową i podawana do wiadomości publicznej.

Plan ostatecznie będzie zatwierdzać Rada Mediów Narodowych; zatwierdzony plan również będzie podawany do wiadomości publicznej. Rada Mediów Narodowych będzie też zatwierdzać roczne plany finansowe.

Finansowanie mediów z abonamentu, reklam i umów z ministrami

Według projektu media narodowe będą prowadzić samodzielną gospodarkę finansową, a ich przychodami będą: wpływy z Funduszu Mediów Narodowych (poza PAP), refundacja kosztów audycji tworzonych na podstawie umowy z ministrami, wpływy z obrotu prawami do audycji, opłaty za serwis informacyjny, dotacje z budżetu państwa.

Media narodowe będą mogły czerpać dochody z reklam, audycji sponsorowanych oraz z działalności gospodarczej.

Fundusz będą zasilać środki z abonamentu rtv, dobrowolne wpłaty osób fizycznych oraz „inne przychody”. Jak czytamy w uzasadnieniu, abonament rtv będzie na razie podstawowym przychodem Funduszu.

W projekcie zapisano też, że premier na wniosek ministra kultury, powoła międzyresortowy zespół, którego zadaniem będzie opracowanie „nowoczesnej koncepcji finansowania mediów narodowych”. Zespół będzie miał na to czas do 31maja 2016 roku.

„Zawężenie kompetencji KRRiT”

Projekt określa także zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Narodowa telewizja i radio będą jej przedstawiać sprawozdania z realizacji obowiązku informowania o działalności organizacji pożytku publicznego, partii politycznych, związków zawodowych czy organizacji pracodawców.

KRRIT – jak zaznaczono w uzasadnieniu – straci wpływ na wybór władz mediów publicznych czy rozdział środków abonamentowych. „Zawężenie kompetencji KRRiT nie narusza konstytucyjnych zadań tego organu, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Zadania te odnoszą się w równym stopniu do mediów publicznych i prywatnych” – napisano w uzasadnieniu.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...