Pokłosie gdańskiej Konferencji „WOLNE MEDIA EUROPEJSKIE”

| 19 lut 2018  08:40 | Brak komentarzy

Lech Wałęsa wśród dziennikarzy, fot. Ricardo Guiterez

Zakończyła się trwająca w dniach 15 i 16 lutego 2018 r. w Gdańsku konferencja zorganizowana staraniem Europejskiej Federacji Dziennikarzy. Jej obrady toczyły się w symbolicznym miejscu – Europejskim Centrum Solidarności. Wzięło w niej udział ponad 150 dziennikarzy, przedstawicieli organizacji medialnych, rad prasowych, a także naukowców, polityków i działaczy na rzecz praw człowieka. Głównym motywem konferencji była wola nie tylko zachowania, ale i umocnienia wolności mediów jako kluczowego spoiwa demokracji.

Gościem specjalnym dziennikarzy był prezydent Lech Wałęsa, z którym spotkanie stanowiło jeden z momentów kulminacyjnych. Wałęsa zagrzewał dziennikarzy do nieustawania w intelektualnym wysiłku w poszukiwaniu i popularyzacji nowych rozwiązań politycznych, cywilizacyjnych, i gospodarczych, odpowiadających współczesnym czasom.


Podczas konferencji podawano liczne przykłady naruszania wolności prasy i mediów, a także dokonano przeglądu rozmaitych działań istotnych z punktu widzenia wolności słowa.

Uczestnicy konferencji poddali ocenie obecny stan wolności prasy pod kątem pięciu kryteriów: pluralizmu, standardów etycznych i autocenzury, utrzymywaniu nowych mediów i niezależnego dziennikarstwa poza kontrolą państwa, naruszeń wolności mediów za pośrednictwem ustawodawstwa.

Jednym z paneli podczas konferencji było spotkanie poświęcone obecnej sytuacji mediów w Polsce, które prowadził przewodniczący Europejskiej Federacji Dziennikarzy Mogens Blicher Bjerregård, a wzięli w nim udział przedstawiciele trzech polskich organizacji dziennikarskich afiliowanych przy Federacji: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (Alexandra Rybińska), Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (Tomasz Miłkowski) i Towarzystwa Dziennikarskiego (Krzysztof Bobiński). Przedstawiciele SDRP i TD podkreślali zagrożenia dla wolności prasy, jakie wynikają z przyjmowanych rozwiązań ustawodawczych, w tym ostatnio zmienionej ustawy o IPN, a także przekształcenie telewizji publicznej w faktycznego reprezentanta opcji rządowej. Z opiniami tymi polemizowała reprezentantka SDP. W późniejszych wypowiedziach i debatach powracały przykłady ograniczania wolności lub szykanowania dziennikarzy (sprawa Tomasza Piątka, zwolnienie red. Jerzego Sosnowskiego z radiowej Trójki) i nieprzyjaznych rozstrzygnięć w polskim prawodawstwie. Powoływano się też na liczne przykłady podobnych zjawisk w wielu krajach europejskich (szczególnie jaskrawe w Turcji).

Przedstawiciele kilku organizacji dziennikarskich z Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii przekazali wyrazy solidarności z polskimi dziennikarzami w ich walce o niezależność i wolność mediów.

Na zakończenie konferencji Mogens Blicher Bjerregård przedstawił rekomendacje do dalszych działań, mających na celu obronę i umacnianie wolności mediów, a m.in., mobilizowanie polityków do obrony wolności mediów, wywieranie presji na umacnianie pluralizmu, obrona dziennikarstwa śledczego, kontynuowanie studiów nad autocenzurą, angażowanie obywateli do obrony wolności prasy.

Ricardo Guiterez, sekretarz Europejskiej Federacji dziennikarzy tak podsumował dorobek konferencji i współudział w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu wielu instytucji: „W konferencji wzięli udział przedstawiciele 41 związków członkowskich EFJ z 31 krajów, by okazać solidarność z polskimi dziennikarzami.
Konferencja odbyła się dzięki współorganizatorom: Radzie Europy, Unii Europejskiej, Międzynarodowemu Instytutowi Prasy, i Nordyckiemu Centrum Dziennikarstwa.

Podziękowania składam także organizacjom partnerskim EFJ, które wzięły udział w konferencji: Albany Associates, ARD, Artykuł 19, Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich (AEJ), Komitetowi Ochrony Dziennikarzy (CPJ), Etycznej Sieci Dziennikarskiej (EJN), Europejskiej Unii Nadawców (EBU), Komisjo Europejskiej, Europejskiemu Instytutowi Uniwersyteckiemu (CMPF), Europejskiemu Centrum Solidarności, IFEX, Indeksowi Cenzury, Międzynarodowemu Wsparciu Medialne (IMS), IAPC, ICIJ, Centrum Obrony Mass Media, Radzie Etyki Mediów Macedonii, News Media Europe (NME), OBWE, PMA, Université Libre de Bruxelles, Uniwersytetowi Gdańskiemu, Uniwersytetowi Maltańskiemu.

Dziękuję naszym sponsorom: Europejskiemu Związkowi Służb Publicznych (EPSU), Europejskiej Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), Europejskiej Federacji Związków Zawodowych (ETUF), Europejskiemu Centrum Solidarności, miastu Gdańsk i województwu pomorskiemu”.

 

(tom)

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...