Odpowiedź REM na skargę na dziennikarzy Telewizji Polsat

| 27 paź 2020  09:07 | Brak komentarzy

Warszawa, 26 października 2020 r.

Pan Konrad Novak
Chernex, Szwajcaria
Szanowny Panie,

W skardze do REM zarzuca Pan trojgu dziennikarzy Telewizji Polsat – Michałowi Troińskiemu (szefowi redakcji), Przemysławowi Talkowskiemu (prowadzącemu program) i Agnieszce Zalewskiej (reporterce) – naruszenie zasad etyki dziennikarskiej w programie „Państwo w Państwie” emitowanym 3 marca 2020 r., skupiającym się na sprawie określonej pytaniem: „Czy ktoś odpowie za wyprowadzenie milionów z banku?”, w którym Pan przedstawiony był jako jeden z negatywnych bohaterów.

Stwierdza Pan, że wskazana emisja telewizyjna została oparta na manipulacji faktami, przemilczeniach i założonym z góry dążeniu do deprecjonowania osób pozostających w sporze z panem Zygmuntem Solorzem i podmiotami wchodzącymi w skład kontrolowanej przez niego grupy kapitałowej. (…) Osoby prowadzące program w sposób świadomy i celowy zataiły okoliczność, że opisywany spór dotyczy banku PLUS Bank S. A. (wchodzącego w skład tej grupy, do której należy też telewizja Polsat). Miało to na celu wyłącznie wywołanie pozorów obiektywizmu w komentowaniu sprawy, podczas gdy w istocie program w sposób zdecydowanie stronniczy opisywał wersję wydarzeń korzystną dla kontrolującego nadawcę (Telewizja Polsat), pana Zygmunta Solorza.

Pisze Pan także iż prowadzący program zwrócił się do biorącego w nim udział posła PiS: – Prosimy o wsparcie w tej sprawie, bo mam wrażenie, że bez takiego pozytywnego nacisku w tej sprawie to dalej będzie to wyglądało tak jak obserwujemy.

Pana zdaniem jest to ewidentne publiczne nawoływanie do wywierania presji politycznej na toczące się postępowania sądowe i administracyjne w wyłącznym interesie właściciela grupy kapitałowej, pana Zygmunta Solorza.

Rada Etyki Mediów zapoznała się z programem, którego dotyczy skarga i stwierdziła zasadność wszystkich zawartych w niej zarzutów o naruszeniu zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów. Telewizja Polsat jest jednym z sygnatariuszy tej uchwalonej w 1995 r. Karty.

Naruszono przede wszystkim zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy stanowiącą, że podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców. Naruszone zostały też zasady prawdy, obiektywizmu i oddzielania informacji i komentarza.

REM nie ma oczywiście kompetencji, ani intencji, by wskazywać, która ze spierających się przed sądami stron ma rację, lub jej nie ma. Stwierdza natomiast, że autorzy rzekomo demaskatorskiego programu „Państwo w Państwie” celowo ukryli przed telewidzami fakt o zasadniczym znaczeniu – mianowicie to, że naczelnym ich zadaniem, niweczącym pozory obiektywizmu, było bronienie interesu finansowego swojego pracodawcy.

REM podkreśla, że nie jest to pierwszy taki przypadek. W listopadzie 2017 r. REM surowo wytknęła autorom „Państwa w Państwie” identyczne, naruszające podstawowe zasady etyki dziennikarskiej, praktyki wobec właścicielki hotelu w Zakopanem, przeciwko której właściciel Polsatu prowadził postępowania sądowe o roszczenia finansowe, co z tą samą starannością ukryli autorzy programu.

Stosownie do modnej wówczas retoryki przekonywali oni bezpodstawnie, że krytykowana właścicielka hotelu stała jakoby na czele „układu zakopiańskiego” i także namawiali zdezorientowanych polityków, zaproszonych do udziału w programie, do interwencji na rzecz drugiej strony, nie wyjawiając, że jest nią właściciel ich stacji. Zdaniem REM takie działania koncesjonowanej stacji telewizyjnej powinny skłaniać do pytania o przyczyny całkowitej bierności organu odpowiedzialnego za udzielenie koncesji w tej kwestii.

W imieniu Rady Etyki Mediów
Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący REM

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2023  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...