O WOLNOŚCI MEDIÓW W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

| 4 paź 2023  23:47 | Brak komentarzy

Europejska Federacja Dziennikarzy dziękuje

Dzisiejszy dzień był dla nas bardzo ważny w związku z przyjęciem sprawozdania w sprawie europejskiej ustawy o wolności mediów w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej w Strasburgu.

W swoim stanowisku w sprawie europejskiego aktu o wolności mediów, przyjętym dziś 448 głosami za, przy 102 głosach przeciw i 75 wstrzymujących się, Parlament Europejski znacznie wzmocnił większość artykułów i w wielu dziedzinach wykorzystał wiedzę fachową EFJ. Współpraca EFJ z innymi organizacjami zajmującymi się wolnością mediów, społeczeństwem obywatelskim i prawami cyfrowymi miała kluczowe znaczenie, w szczególności w „walce” argumentów wielu wydawców. Dziękujemy za wszelką pomoc, wykonaliśmy dobrą robotę.


Niestety, nie wszystko zostało poprawione. Artykuł 21 dotyczący testu pluralizmu mediów w przypadku połączeń mógłby być bardziej rygorystyczny, ale nasze główne obawy dotyczą art. 4 dotyczącego ochrony źródeł i ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym. Chociaż posłowie do PE poprawili tekst Komisji, dostosowując go do standardów Rady Europy, twierdzą, że użycie oprogramowania szpiegującego może być uzasadnione tylko (ale nadal) jako środek „ostateczny”, w poszczególnych przypadkach i jeśli niezależny organ sądowy nakazuje zbadanie poważnego przestępstwa, takiego jak terroryzm lub handel ludźmi.

Twierdzi również, że nie może to skutkować dostępem do źródeł dziennikarskich, co uważamy za całkowicie nierealistyczne. Sprawozdawczyni Ramona Strugariu mówi, że tylko dzięki tym bardzo konkretnym wyjątkom i związanym z nimi zabezpieczeniom mogła znaleźć większość, co – jak mówi – będzie pomocne w zbliżających się negocjacjach trójstronnych z Radą. Dziękujemy za całe wsparcie w naszej kampanii na rzecz całkowitego zakazu oprogramowania szpiegującego, EFJ wraz z 80 innymi organizacjami, w tym ETUC, walczyliśmy.

Będą państwo pamiętać, że tekst Rady zawiera nowe wyłączenie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oprócz bardzo długiej listy wyjątków, całkowicie dla nas nie do przyjęcia. Zobacz:

W najbliższych dniach będziemy dyskutować, jak przekonać państwa członkowskie, by przynajmniej zaakceptowały stanowisko PE. Będzie to bardzo trudne i będziemy potrzebować państwa wkładu w tej sprawie. Skonsultujemy się również z Komisją Europejską, która pragnie doprowadzić do jego przyjęcia.

Musimy powiedzieć, że w tekście takim, jakim jest on zapisany w tekście Rady, dziennikarze nie byliby wystarczająco chronieni. „Przegraliśmy” bitwę o absolutny zakaz oprogramowania szpiegującego, ale nie możemy przegrać kolejnej bitwy.

Jesteśmy zadowoleni z:

 • Artykuł 5 dotyczący mediów publicznych. Zawiera solidne zabezpieczenia, które powinny wzmocnić niezależność i autonomię PSM, w tym odpowiednie, stabilne i przewidywalne finansowanie, a także budujące poszanowanie i wolność niezależności redakcyjnej. Na przykład „3a. Państwa członkowskie wyznaczają niezależny organ lub ustanawiają niezależne procedury określania potrzeb finansowych odpowiednich dla dostawców mediów publicznych zgodnie z ust. 3. Państwa członkowskie zapewniają zagwarantowanie niezależnej kontroli sądowej. Procedura mianowania niezależnego organu, o której mowa w akapicie pierwszym, lub ustanowione procedury, o których mowa w tym akapicie, muszą być przewidywalne, przejrzyste, niezależne, bezstronne i niedyskryminacyjne oraz opierać się na obiektywnych i proporcjonalnych kryteriach określonych wcześniej w prawie krajowym. jest wliczony w cenę.
 • Art. 6.1-6.3 i art. 24: Przejrzystość własności mediów i finansowania przez państwo: tekst został znacznie ulepszony, bardziej szczegółowy, obejmuje europejską bazę danych. Wymóg przejrzystości własności musi mieć zastosowanie do wszystkich dostawców usług i platform internetowych, niezależnie od ich wielkości. Pełna obowiązkowa przejrzystość w zakresie dystrybucji funduszy reklamowych finansowanych przez państwo.
 • Artykuł 6.2 Niezależność mediów: poprawiono przepis art. 6 ust. 2 wraz z niektórymi motywami.
 • Artykuł 11: Współpraca z bardziej niezależną radą: potrzeba konsultacji z ekspertami zewnętrznymi, w tym związkami zawodowymi, organizacjami dziennikarskimi itp. (poprawka 31).
 • Artykuł 8-13: Niezależność rady od Komisji Europejskiej;
 • Artykuł 17: EFJ opowiada się za przywilejem medialnym/dziennikarskim w brzmieniu przyjętym.
 • Artykuł 21: Z zadowoleniem przyjmujemy test pluralizmu mediów w EMFA, chociaż z zadowoleniem przyjęlibyśmy ocenę ex post koncentracji wpływającą na rynki medfai.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, proszę do mnie odezwać. I proszę, teraz nadszedł czas, aby lobbować przeciwko artykułowi 4 sformułowanemu w Radzie. Więcej informacji pojawi się w odpowiednim czasie.

Prezydencja hiszpańska ogłosiła, że zamierza wypracować wspólne stanowisko do listopada. Mamy pewne wątpliwości.

Renate Schroeder
Dyrektor

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...