Bez etyki nie ma gazety

| 23 cze 2015  19:53 | Brak komentarzy

Pod takim tytułem w grudniu 2014 roku na łamach „Gazety Wyborczej” Łukasz Długowski przeprowadził wywiad z profesorem Nickiem Couldrym, socjologiem mediów i kultury z London School Economics.

Prof. Couldry powiedział: etyka powinna być jądrem nowoczesnego modelu funkcjonowania mediów. Od uczciwości, rzetelności i wiarygodności mediów jeszcze nigdy nie zależało tak wiele… Etyka jest kręgosłupem wiarygodności mediów, dzięki której można generować zyski. Media tracąc zaufanie, tracą fundament swojej ekonomicznej egzystencji…

Jakże często nasi dziennikarze, ale również wydawcy, zapominają o tych podstawowych prawdach. W pogoni za sensacją, posługując się nierzetelną informacją, niesprawdzonymi faktami, zakłamaną historią – zapominają o etyce.

Etyka zawodowa to spisane normy odpowiadające na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować. Moralność zawodowa to postępowanie danej grupy zawodowej oceniane ze względu na kryteria moralne. Treść zasad etyki zawodowej jest wyznaczona przez treść roli społecznej przypisywanej osobom wykonującym określony zawód. W naszym przypadku dziennikarzom. Wyraźne artykułowanie tych zasad jest szczególnie istotne dla niektórych zawodów, które tworzą stowarzyszenia, związki zawodowe, korporacje, które w ten sposób podnoszą prestiż zawodu.

Zaufanie jest jedną z najważniejszych zasad etyki zawodowej, jest punktem wyjścia dla wielu innych zasad. Doniosłość tej zasady potwierdza polski system prawny. Ustawodawca określa prawną ochronę tego zaufania poprzez tworzenie katalogu zawodów zaufania publicznego. W polskim znaczeniu często określenie to oznacza wolny zawód. Dziennikarze wprawdzie nie zostali zaliczeni do grupy zawodów zaufania publicznego, nie mniej ich społeczna rola do takiego miana pretenduje. A więc i zasady etyczne przypisane tej grupie zawodowej, dziennikarzom , obowiązują. Bagatelizowanie etycznych zasad jest cecha rozpoznawczą wielu polskich dziennikarzy. Szczególnie dotyczy to tych, którzy publikując się w Internecie , przypisują sobie przynależność do środowiska dziennikarskiego. Karta Etyczna Mediów jest dla nich jak tabula rasa.

Przypomnieć więc warto, że 29 marca 1995 roku grupa sygnatariuszy powołując Konferencję Mediów Polskich uchwaliła Kartę Etyczną Mediów, dokument obowiązujący od ponad 20 lat. Żaden z jego zapisów nie stracił na aktualności. To tylko prezesowi Braunowi wydawało się , że można Kodeks zastąpić telewizyjnym regulaminem etycznym. Wychodząc z takiego założenia Braun jako przewodniczący Konferencji Mediów Polskich zainicjował w roku 2013 rozpad Konferencji.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, nie wystąpiło z Konferencji Mediów Polskich . Podjęło się uratowania KMP oraz Rady Etyki Mediów, instytucji bardzo potrzebnych w podzielonym środowisku dziennikarskim. Z inicjatywy SDRP powołano Stowarzyszenie pod nazwą Konferencja Mediów Polskich, kontynuatora przedsięwzięcia, które w 1994 roku zainicjował ksiądz Wiesław Niewęgłowski. (24 czerwca br. o godz. 12,30 w Domu Dziennikarza odbędzie się I Walne Zebranie Stowarzyszenia KMP.)

Regulaminy etyczne w redakcjach, stowarzyszeniach czy wydawnictwach dotyczą wyłącznie dziennikarzy zatrudnionych lub współpracujących z tymi mediami. Natomiast Kodeks Etyczny Mediów ma zasięg ogólny i obowiązuje wszystkich zajmujących się działalnością dziennikarską. Publikujemy ten dokument dla przypomnienia.

KARTA ETYCZNA MEDIÓW

Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy, szanując niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, przyjmują tę kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą następującymi zasadami:

 • ZASADĄ PRAWDY – co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumienne i bez zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie dokonują sprostowania.
 • ZASADĄ OBIEKTYWIZMU – co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia.
 • ZASADĄ ODDZIELENIA INFORMACJI OD KOMENTARZA – co znaczy, że wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnienie faktów od opinii i poglądów.
 • ZASADĄ UCZCIWOŚCI – to znaczy działanie w zgodzie z własnym sumieniem i dobrem odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowę działania niezgodnego z przekonaniami.
 • ZASADĄ SZACUNKU I TOLERANCJI – czyli poszanowania ludzkiej godności, praw, dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.
 • ZASADĄ PIERWSZEŃSTWA DOBRA ODBIORCY – co znaczy, że podstawowe prawa czytelników, widzów i słuchaczy są nadrzędne wobec redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców.
 • ZASADĄ WOLNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI – co znaczy, że wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje.

Sygnatariusze tej Karty powołują Radę, która strzec będzie powyższych zasad publicznie orzekając w sprawach przestrzegania Karty i dokonując interpretacji jej zapisów.

Kartę Etyczną Mediów podpisali:

 1. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Marian Podkowiński
 2. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Andrzej Sawicki
 3. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy – Maciej Łętowski
 4. Przewodnicząca Syndykatu Dziennikarzy Polskich – Anna Borkowska
 5. Prezes Związku Zawodowego Dziennikarzy – Piotr Górski
 6. Prezes Telewizji Polskiej S.A. – Wiesław Walendziak
 7. Prezes Polskiego Radia S.A. – Krzysztof Michalski
 8. Telewizja POLSAT – podpis grupowy: -Bogusław Chrabota i Barbara Pietkiewicz-Trzeciak
 9. Prezes Unii Wydawców Prasy – Michał Komar
 10. Prezes Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych – Jan Dworak
 11. Prezes Stowarzyszenia Polskiej Prywatnej Radiofonii – Wojciech Reszczyński
 12. Duszpasterz środowisk twórczych – ks. bp Wiesław Niewęgłowski
 13. Przewodniczący Związku Zawodowego Dziennikarzy Telewizyjnych – Mariusz Jeliński

 

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...