Pokłosie gdańskiej Konferencji „WOLNE MEDIA EUROPEJSKIE”

| 19 Lut 2018  08:40 | Brak komentarzy

Lech Wałęsa wśród dziennikarzy, fot. Ricardo Guiterez

Zakończyła się trwająca w dniach 15 i 16 lutego 2018 r. w Gdańsku konferencja zorganizowana staraniem Europejskiej Federacji Dziennikarzy. Jej obrady toczyły się w symbolicznym miejscu – Europejskim Centrum Solidarności. Wzięło w niej udział ponad 150 dziennikarzy, przedstawicieli organizacji medialnych, rad prasowych, a także naukowców, polityków i działaczy na rzecz praw człowieka. Głównym motywem konferencji była wola nie tylko zachowania, ale i umocnienia wolności mediów jako kluczowego spoiwa demokracji.

Gościem specjalnym dziennikarzy był prezydent Lech Wałęsa, z którym spotkanie stanowiło jeden z momentów kulminacyjnych. Wałęsa zagrzewał dziennikarzy do nieustawania w intelektualnym wysiłku w poszukiwaniu i popularyzacji nowych rozwiązań politycznych, cywilizacyjnych, i gospodarczych, odpowiadających współczesnym czasom.


Podczas konferencji podawano liczne przykłady naruszania wolności prasy i mediów, a także dokonano przeglądu rozmaitych działań istotnych z punktu widzenia wolności słowa.

Uczestnicy konferencji poddali ocenie obecny stan wolności prasy pod kątem pięciu kryteriów: pluralizmu, standardów etycznych i autocenzury, utrzymywaniu nowych mediów i niezależnego dziennikarstwa poza kontrolą państwa, naruszeń wolności mediów za pośrednictwem ustawodawstwa.

Jednym z paneli podczas konferencji było spotkanie poświęcone obecnej sytuacji mediów w Polsce, które prowadził przewodniczący Europejskiej Federacji Dziennikarzy Mogens Blicher Bjerregård, a wzięli w nim udział przedstawiciele trzech polskich organizacji dziennikarskich afiliowanych przy Federacji: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (Alexandra Rybińska), Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (Tomasz Miłkowski) i Towarzystwa Dziennikarskiego (Krzysztof Bobiński). Przedstawiciele SDRP i TD podkreślali zagrożenia dla wolności prasy, jakie wynikają z przyjmowanych rozwiązań ustawodawczych, w tym ostatnio zmienionej ustawy o IPN, a także przekształcenie telewizji publicznej w faktycznego reprezentanta opcji rządowej. Z opiniami tymi polemizowała reprezentantka SDP. W późniejszych wypowiedziach i debatach powracały przykłady ograniczania wolności lub szykanowania dziennikarzy (sprawa Tomasza Piątka, zwolnienie red. Jerzego Sosnowskiego z radiowej Trójki) i nieprzyjaznych rozstrzygnięć w polskim prawodawstwie. Powoływano się też na liczne przykłady podobnych zjawisk w wielu krajach europejskich (szczególnie jaskrawe w Turcji).

Przedstawiciele kilku organizacji dziennikarskich z Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii przekazali wyrazy solidarności z polskimi dziennikarzami w ich walce o niezależność i wolność mediów.

Na zakończenie konferencji Mogens Blicher Bjerregård przedstawił rekomendacje do dalszych działań, mających na celu obronę i umacnianie wolności mediów, a m.in., mobilizowanie polityków do obrony wolności mediów, wywieranie presji na umacnianie pluralizmu, obrona dziennikarstwa śledczego, kontynuowanie studiów nad autocenzurą, angażowanie obywateli do obrony wolności prasy.

Ricardo Guiterez, sekretarz Europejskiej Federacji dziennikarzy tak podsumował dorobek konferencji i współudział w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu wielu instytucji: „W konferencji wzięli udział przedstawiciele 41 związków członkowskich EFJ z 31 krajów, by okazać solidarność z polskimi dziennikarzami.
Konferencja odbyła się dzięki współorganizatorom: Radzie Europy, Unii Europejskiej, Międzynarodowemu Instytutowi Prasy, i Nordyckiemu Centrum Dziennikarstwa.

Podziękowania składam także organizacjom partnerskim EFJ, które wzięły udział w konferencji: Albany Associates, ARD, Artykuł 19, Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich (AEJ), Komitetowi Ochrony Dziennikarzy (CPJ), Etycznej Sieci Dziennikarskiej (EJN), Europejskiej Unii Nadawców (EBU), Komisjo Europejskiej, Europejskiemu Instytutowi Uniwersyteckiemu (CMPF), Europejskiemu Centrum Solidarności, IFEX, Indeksowi Cenzury, Międzynarodowemu Wsparciu Medialne (IMS), IAPC, ICIJ, Centrum Obrony Mass Media, Radzie Etyki Mediów Macedonii, News Media Europe (NME), OBWE, PMA, Université Libre de Bruxelles, Uniwersytetowi Gdańskiemu, Uniwersytetowi Maltańskiemu.

Dziękuję naszym sponsorom: Europejskiemu Związkowi Służb Publicznych (EPSU), Europejskiej Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), Europejskiej Federacji Związków Zawodowych (ETUF), Europejskiemu Centrum Solidarności, miastu Gdańsk i województwu pomorskiemu”.

 

(tom)

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Redaktorowi STEFANOWI TRUSZCZYŃSKIEMU wyrazy głębokiego współczucia po śmierci córki DOROTY składają Zarząd Główny i Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLECAMY

 • SZLIF

  ”Szlif”: Czas podsumowań i nie tylko
  Koniec grudnia jest z pewnością jednym z najbardziej ekscytujących i sentymentalnych momentów w ciągu całego roku. Nie dość, że przypada on na okres świąt Bożego Narodzenia, to jeszcze z niecierpliwością czekamy na końcowe odliczanie, które z każdą sekundą zbliża nas do pierwszego dnia stycznia i różnych noworocznych postanowień. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Menu

 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • Tagi

 • ARCHIWUM