Odpowiedź REM na skargę na „Apel do lekarzy” w TVP

| 12 listopad 2020  18:03 | Brak komentarzy

Warszawa, 12 listopada 2020 r.

Pani Monika Potocka
Rzecznik Praw Lekarza
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

W skardze do Rady Etyki Mediów zarzuciła Pani TVP niedochowanie zasad prawdy, obiektywizmu i oddzielania informacji od komentarza zawartych w Karcie Etycznej Mediów. Dopuścił się tego Konrad Wąż 14 października 2020 r. w materiale „Apel do lekarzy” w „Wiadomościach” TVP1 o godz. 19:30.

Przytacza Pani sformułowania kwestionowanego materiału (kursywą), które budzą sprzeciw OKL i wyjaśnia dlaczego.

Polscy lekarze. Znakomita większość z nich od początku epidemii bohatersko walczy z koronawirusem na pierwszej linii frontu. To głównie ich ciężkiej pracy zawdzięczamy dużo mniejszą niż w innych państwach liczbę zakażonych i zmarłych na Covid-19. Ale niektórzy z nich nie chcą narażać się na ryzyko zakażenia. Brak danych, opinia udająca informację.

Po znacznym wzroście liczby potwierdzonych zakażeń wojewodowie poprosili Izby Lekarskie o oddelegowanie personelu medycznego do walki z wirusem. Informacja błędna i nieprawdziwa: Izby Lekarskie nikogo nie delegują, bo nie mają takich uprawnień; „personel medyczny” to nie tylko lekarze, a tylko oni są członkami Izb Lekarskich; korespondencja z wojewodą warszawskiej Izby Lekarskiej pochodzi z kwietnia, a materiał odnosi się do sytuacji w październiku. Nierzetelność.

Wojewoda mazowiecki poprosił o oddelegowanie 235. Do pracy stawiło się 18 lekarzy. Oddelegowanie – jak wyżej. Liczby – nie wiadomo skąd, bo „w korespondencji między wojewodą a OKL nigdy nie padały żadne liczby dotyczące tego, ilu wojewoda potrzebuje lekarzy do walki z koronawirusem”. Nierzetelność.

Pojawiają się zwolnienia lekarskie, a nawet wypowiedzenia, a skutki brakującej liczby lekarzy widać już przed szpitalami. To zdjęcia nagrane dziś przed jedną z wrocławskich przychodni. Skąd autor wie, że kolejka przed przychodnią wynika z braku lekarzy? Nierzetelność.

Brak mi słów, bo po prostu nie jest tak, jak być powinno. Biorą podatki, biorą kasy chorych, biorą wszystko, a my jesteśmy śmiecie (wypowiedzi anonimowych osób na ulicy). Brak pytania, na które odpowiadają rozmówcy. Manipulacja sondą uliczną.

Lekarz jest związany przyrzeczeniem lekarskim, które jest częścią Kodeksu Etyki Lekarskiej i niestety on nie pozwala lekarzom na porzucenie pacjentów, żeby chronić siebie, czy swoją rodzinę (opinia Artura Wróblewskiego, politologa z Uczelni Łazarskiego). Zarzut fałszywy, bo lekarze odmawiający wojewodzie pomagają innym pacjentom. Nierzetelność.

Nakłady na służbę zdrowia w tym roku po raz pierwszy w historii przekroczą 100 mld zł i będą wynosić ponad 5 proc. PKB. Wykres pokazuje stały wzrost odsetka PKB przeznaczonego na ochronę zdrowia. Nierzetelność.

Wzrost liczby miejsc na kierunkach medycznych. Autor nie informuje, że ten wzrost dotyczy przede de wszystkim studiów płatnych po angielsku a ich absolwenci nie wzmacniają polskiej ochrony zdrowia. Nierzetelność.

Rada Etyki Mediów zapoznała się materiałem Konrada Węża z „Wiadomości” TVP z 14 października 2020 r. o godz. 19:30 i w pełni podziela zarzuty postawione mu w złożonej przez Panią, w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, skardze.

REM stwierdza, że takie materiały, pełne błędnych informacji, opuszczeń, pomówień, pomieszania informacji i komentarza, komentarza opinii nie opartych na faktach są w „Wiadomościach” codziennie, na co wielokrotnie zwracaliśmy uwagę opinii publicznej i powołanym do tego organom państwa.

Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie reaguje na te oczywiste naruszenia nie tylko zasad etyki dziennikarskiej, dziennikarskiej ale i prawa, które w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji nakazuje nadawcom publicznym przestrzegać zasad „pluralizmu, wyważenia, bezstronności i niezależności”.

Uzasadnia to wątpliwość, czy KRRiT jest organem „funkcjonalnie niezależnym”, jak wymaga tego znowelizowana dyrektywa audiowizualna Unii Europejskiej, którą Polska musiała wdrożyć najpóźniej we wrześniu tego roku. Ma to znaczenie w ocenie stanu praworządności w Polsce przez Unię Europejską.

W imieniu Rady Etyki Mediów
Andrzej Krajewski
Członek REM

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 2/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM