Odpowiedź REM na skargę na „Apel do lekarzy” w TVP

| 12 lis 2020  18:03 | Brak komentarzy

Warszawa, 12 listopada 2020 r.

Pani Monika Potocka
Rzecznik Praw Lekarza
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

W skardze do Rady Etyki Mediów zarzuciła Pani TVP niedochowanie zasad prawdy, obiektywizmu i oddzielania informacji od komentarza zawartych w Karcie Etycznej Mediów. Dopuścił się tego Konrad Wąż 14 października 2020 r. w materiale „Apel do lekarzy” w „Wiadomościach” TVP1 o godz. 19:30.

Przytacza Pani sformułowania kwestionowanego materiału (kursywą), które budzą sprzeciw OKL i wyjaśnia dlaczego.

Polscy lekarze. Znakomita większość z nich od początku epidemii bohatersko walczy z koronawirusem na pierwszej linii frontu. To głównie ich ciężkiej pracy zawdzięczamy dużo mniejszą niż w innych państwach liczbę zakażonych i zmarłych na Covid-19. Ale niektórzy z nich nie chcą narażać się na ryzyko zakażenia. Brak danych, opinia udająca informację.

Po znacznym wzroście liczby potwierdzonych zakażeń wojewodowie poprosili Izby Lekarskie o oddelegowanie personelu medycznego do walki z wirusem. Informacja błędna i nieprawdziwa: Izby Lekarskie nikogo nie delegują, bo nie mają takich uprawnień; „personel medyczny” to nie tylko lekarze, a tylko oni są członkami Izb Lekarskich; korespondencja z wojewodą warszawskiej Izby Lekarskiej pochodzi z kwietnia, a materiał odnosi się do sytuacji w październiku. Nierzetelność.

Wojewoda mazowiecki poprosił o oddelegowanie 235. Do pracy stawiło się 18 lekarzy. Oddelegowanie – jak wyżej. Liczby – nie wiadomo skąd, bo „w korespondencji między wojewodą a OKL nigdy nie padały żadne liczby dotyczące tego, ilu wojewoda potrzebuje lekarzy do walki z koronawirusem”. Nierzetelność.

Pojawiają się zwolnienia lekarskie, a nawet wypowiedzenia, a skutki brakującej liczby lekarzy widać już przed szpitalami. To zdjęcia nagrane dziś przed jedną z wrocławskich przychodni. Skąd autor wie, że kolejka przed przychodnią wynika z braku lekarzy? Nierzetelność.

Brak mi słów, bo po prostu nie jest tak, jak być powinno. Biorą podatki, biorą kasy chorych, biorą wszystko, a my jesteśmy śmiecie (wypowiedzi anonimowych osób na ulicy). Brak pytania, na które odpowiadają rozmówcy. Manipulacja sondą uliczną.

Lekarz jest związany przyrzeczeniem lekarskim, które jest częścią Kodeksu Etyki Lekarskiej i niestety on nie pozwala lekarzom na porzucenie pacjentów, żeby chronić siebie, czy swoją rodzinę (opinia Artura Wróblewskiego, politologa z Uczelni Łazarskiego). Zarzut fałszywy, bo lekarze odmawiający wojewodzie pomagają innym pacjentom. Nierzetelność.

Nakłady na służbę zdrowia w tym roku po raz pierwszy w historii przekroczą 100 mld zł i będą wynosić ponad 5 proc. PKB. Wykres pokazuje stały wzrost odsetka PKB przeznaczonego na ochronę zdrowia. Nierzetelność.

Wzrost liczby miejsc na kierunkach medycznych. Autor nie informuje, że ten wzrost dotyczy przede de wszystkim studiów płatnych po angielsku a ich absolwenci nie wzmacniają polskiej ochrony zdrowia. Nierzetelność.

Rada Etyki Mediów zapoznała się materiałem Konrada Węża z „Wiadomości” TVP z 14 października 2020 r. o godz. 19:30 i w pełni podziela zarzuty postawione mu w złożonej przez Panią, w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, skardze.

REM stwierdza, że takie materiały, pełne błędnych informacji, opuszczeń, pomówień, pomieszania informacji i komentarza, komentarza opinii nie opartych na faktach są w „Wiadomościach” codziennie, na co wielokrotnie zwracaliśmy uwagę opinii publicznej i powołanym do tego organom państwa.

Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie reaguje na te oczywiste naruszenia nie tylko zasad etyki dziennikarskiej, dziennikarskiej ale i prawa, które w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji nakazuje nadawcom publicznym przestrzegać zasad „pluralizmu, wyważenia, bezstronności i niezależności”.

Uzasadnia to wątpliwość, czy KRRiT jest organem „funkcjonalnie niezależnym”, jak wymaga tego znowelizowana dyrektywa audiowizualna Unii Europejskiej, którą Polska musiała wdrożyć najpóźniej we wrześniu tego roku. Ma to znaczenie w ocenie stanu praworządności w Polsce przez Unię Europejską.

W imieniu Rady Etyki Mediów
Andrzej Krajewski
Członek REM

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...