ZNOWELIZOWANA USTAWA o POLICJI JUŻ DZIAŁA

| 8 lut 2016  09:38 | Brak komentarzy

Przyjęta przez Sejm RP , uchwalona przez Senat RP i podpisana w trybie pilnym przez prezydenta, znowelizowana ustawa o policji już działa. Weszła w życie w niedzielę 7 lutego br. Ustawa ta zawiera sporo niepokojących i budzących kontrowersje zapisów. Służby zgodnie z zapisami tej ustawy mogą teraz znacznie więcej.

Ale wbrew temu, co mówi opozycja, nowela przyjęta przez Sejm nie przyznaje policji i służbom zupełnie nowych uprawnień. Tak jak dotychczas będą one miały dostęp do danych internetowych. Kontrola operacyjna, to dziś podsłuch, przegląd korespondencji i przesyłek. Zgodę na to musi wyrazić sąd. Z kolei dane telekomunikacyjne to informacje, czyj jest numer telefonu komórkowego, wykazy połączeń, dane o lokalizacji telefonu oraz numer IP komputera. Do tej pory służby sięgały po nie w każdej niemal sprawie, bez względu na wagę przestępstwa. Odbywało się to bez kontroli sądu. Nowe przepisy to zmieniają.


Środowisko dziennikarskie natomiast zwraca uwagę na niedostateczną ochronę „tajemnicy dziennikarskiej”, która stanowi fundament naszego zawodu i jest gwarantem wolności słowa. Zapewnienie ochrony „tajemnicy dziennikarskiej” wynika z prawa prasowego oraz obowiązujących przepisów Unii Europejskiej. Wprawdzie pewne zmiany w ustawie wprowadzono w czasie prac komisji sejmowych, niemniej nie w pełni one uwzględniają wytyczne wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 30 lipca 2014 roku oraz nie odpowiadają wymogom postulowanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Znowelizowana ustawa o policji zawiera szereg przepisów, których wprowadzenie może mieć negatywny wpływ na poszanowanie fundamentalnych zasad działalności wydawców prasy i osób z nimi współpracujących, w tym redaktorów i dziennikarzy. Dotyczy to przede wszystkim kwestii ochrony źródeł informacji i prawa dziennikarza do zachowania tajemnicy zawodowej.

Zapisy ustawy „rozszczelniają” podstawy ochrony tajemnicy dziennikarskiej. Komendant główny policji, komendant CBS albo komendant wojewódzki policji będą zobowiązani do przekazania prokuratorowi (który następnie przekazuje dalej do sądu) materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej, o „ile mogą zawierać informacje”, o których mowa m.in. w art. 180 §2 i §3. Tak więc osoby prowadzące działania operacyjne, mogą mieć pełną dowolność w uznawaniu, czy dane materiały można uznać za informacje, które upoważniają do zachowania przez dziennikarza w tajemnicy czy też nie. Ustawa stwarza takie warunki, że policja będzie mogła uzyskać dostęp nie tylko do wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną, ale również do wykazów abonentów, adresów mailowych, kontaktów telefonicznych, a także do danych kart kredytowych, kont bankowych czy danych pokazujących aktywność użytkownika w sieci. Takie uprawnienie oznacza możliwość pełnej inwigilacji właściwie każdego obywatela i to bez uzyskania uprzedniej zgody sądu.

Dostęp do wspomnianych powyżej danych może w bardzo prosty sposób doprowadzić do ujawnienia np. informatorów czy innych „źródeł informacji” dziennikarza, stanowiąc tym samym naruszenie obowiązujących obecnie przepisów dotyczących tajemnicy dziennikarskiej.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział potrzebę nowelizacji obecnej ustawy o policji. Może więc w ramach tej zmiany uwzględniona zostanie propozycja poszanowania zagwarantowanej w prawie prasowym oraz kodeksie postępowania karnego tajemnicy dziennikarskiej, poprzez jej wyraźne wyłączenie spod zakresu przedmiotowego ustawy o policji i innych „policyjnych” ustaw, z zastrzeżeniem informacji dotyczących przestępstw.

A.M.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...