Senat troszczy się o media na Wschodzie

| 17 cze 2014  12:53 | Jeden komentarz

Fot: Michał Józefaciuk, Senat.gov.pl

Foto Michał Józefaciuk, senat.gov.pl

Dziennikarze i media polskie na Wschodzie potrzebują pomocy. Bez wsparcia, głównie finansowego, bez naszego zainteresowania ich statusem, nie przetrwają. Dobrze więc, że Senat RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wykazują się stałą pomocą mediom i polskim dziennikarzom na Wschodzie. Ostatnio, już po raz trzeci, odbyło się w Senacie spotkanie 40 dziennikarzy z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi.


O roli, jaką dla zachowania polskości odgrywają polskie media na Wschodzie, o rezultatach nowych zasad wspierania tych mediów, o potrzebie ich zjednoczenia w jedno profesjonalne stowarzyszenie, mówiono na tym spotkaniu w obecności przedstawicieli MSZ, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i ekspertów.

Według zapewnienia Jacka Junosza-Kisielewskiego, dyrektora departamentu MSZ, odpowiedzialnego za współpracę z Polakami za granicą, w roku 2014 na dofinansowanie polskich mediów na Wschodzie (dla realizacji zadań 2-letnich) przeznaczono prawie 5,5 miliona złotych. Jest to 7 proc. ogółu środków na Polonię, którymi dysponuje resort spraw zagranicznych. W 2013 roku MSZ dofinansowało 136 polonijnych tytułów na całym świecie, z czego 83 na Wschodzie.

Media na Wschodzie prezentują zróżnicowany poziom. Na Ukrainie, gdzie 17 gazet, 4 rozgłośnie radiowe i 6 telewizyjnych otrzymują dofinansowanie, myśli się o unowocześnieniu mediów polskich, podniesieniu jakości wydawanej prasy, wprowadzeniu centralnego systemu korekty, składu i opracowania szaty graficznej pism. Na Białorusi głównym problemem jest urzędowy zakaz wydawania prasy polonijnej, w związku z tym niskie nakłady periodyków, nieregularne ich ukazywanie się i słabo rozwinięta sieć kolportażowa. Z kolei polskie pisma na Litwie charakteryzują się wysokim poziomem profesjonalizmu i współdziałaniem dziennikarzy w ramach Zrzeszenia Mediów.

Podczas spotkania sfinalizowano ideę podjętą jeszcze jesienią 2013 roku na konferencji polskich mediów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy, dotyczącą utworzenia federacji mediów polskich na Wschodzie w ramach powołanego stowarzyszenia. Uchwalono statut, wybrano zarząd i radę programową. Celem podstawowym stowarzyszenia będzie konsolidowanie środowisk dziennikarskich na Wschodzie i prezentowanie ich problemów na forum różnych polskich instytucji.

Senator RP Łukasz Abgarowicz, zamykając obrady, stwierdził: „Nowo powołane Stowarzyszenie to wielki sukces. Dziennikarze na Wschodzie uzyskali narzędzie pozwalające we wspólnych akcjach społeczności polskich, prowadzonych na dużym obszarze, osiągać zupełnie inną integrację, myśleć o udziale politycznym w życiu swoich krajów, co przyspieszy rozwój mediów polskich we wszystkich krajach, które ci dziennikarze reprezentują”

*

Wspaniale to brzmi. Senat RP wspiera wolne, rzetelne i profesjonalne dziennikarstwo oraz media na Wschodzie. Natomiast palących i drażliwych  problemów polskiego dziennikarstwa w kraju nie dostrzega, czy też widzieć nie chce. Jaskrawym przykładem jest choćby wycofanie się Senatu z patronowania merytorycznej sesji poświęconej statusowi polskich dziennikarzy, którą przygotowało nasze Stowarzyszenie. Senator Grzegorz Czelej, który temat pilotował, akceptując program sesji , nie raczył nas nawet powiadomić o rezygnacji Senatu!

Andrzej Maślankiewicz

Komentarze

Jeden komentarz do “Senat troszczy się o media na Wschodzie”

 1. Wojciech Grabowski
  środa, 18 - cze - 2014, godz. 09:20

  Co jeszcze można dodać, do świetnego tekstu Kolegi Redaktora Andrzeja Maślankiewicza (szczególnie do zakończenia). „Bliższa koszula ciału” – widocznie, to stare polskie przysłowie, nie jest znane niektórym politykom (albo udają, że nie znają), to jedno, a po drugie: wstyd Panie senatorze, tak się nie postępuje!
  Wojciech Grabowski-przewodniczący NSD SDRP

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...