CZY ZAMACH NA WOLNE MEDIA?

| 21 mar 2017  17:06 | Brak komentarzy

Do kolejnego rozbicia rynku polskich mediów wyznaczono Jarosława Sellina, wiceministra Kultury i posłankę Barbarę Bubulę, piszącą felietony dla mediów ojca Tadeusza Rydzyka. Zaiste – są to osoby, które bez oporu wykonają celująco swoje zadanie. Wypędzą z Polski OBCYCH wydawców, ich gazety i czasopisma zagraniczne, głównie wydawców niemieckich. Pani Barbara wniesie do Sejmu swój projekt ustawy tzw. repolonizacyjnej, dzięki któremu wydmuchnięte zostaną z Polski ostatnie tytuły zagraniczne, głównie proweniencji niemieckiej.

Będzie to zatem drugi etap ostatecznego niszczenia wolności medialnej w Polsce – po telewizji publicznej i radio. Nastanie czas gazet polskich, dla prawdziwych Polaków. Tak zwana repolonizacja mediów to próba całkowitego podporządkowania mediów PiS-owi. Szczególnie tych terenowych, dziś wchodzących w skład grupy Polska Press, niegdyś wydawanych przez Neue Passauer Presse. To 20 dzienników wychodzących w 15 województwach i 100 tygodników lokalnych. Razem o łącznym nakładzie ponad 1 milion egzemplarzy – piszą dziennikarze GW, Wojciech Czuchnowski i Agnieszka Kublik. A więc niezły łup jednej partii, która chce rządzić Polską co najmniej przez 3 kadencje. Tylko za tę radość prezesowi muszą zapłacić polscy podatnicy, bowiem przewiduje wykupienie tytułów od zagranicznych wydawców przez polskie instytucje, głównie banki.

*

Jeszcze nie do końca wyszliśmy psychicznie z okresu tzw. transformacji mediów w Polsce po sejmowej likwidacji RSW Prasy Książki Ruch (ustawa z 22 marca 1990 roku) i cynicznym rozdysponowaniu kolosalnego majątku tego wydawcy (licząc w zaokrągleniu ponad bilion złotych w starej walucie). Wzbogacili się na tej operacji różni cwaniacy. Majątki nabyli też ówcześni „gołodupcy” dzięki kombinacjom; jeden z nich dziś należy do grona budowniczych wieży Srebrna.

*

Profesor Bogdan Michalski z Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa UW, oceniając sytuację w mediach po 1989 roku, stwierdził m.in.: „W roku 1989 nastąpiła zmiana ustroju w Polsce. Zmiany w sferze prawnej nie były aż tak szokujące, jak w innych dziedzinach naszego życia. Kodeks karny i inne akty normatywne, jak prawo autorskie, prawo prasowe, mimo pewnych serwitutów związanych z istniejącym systemem komunistycznym, w sumie daleko od prawodawstwa innych krajów Europy Zachodniej nie odbiegały… Gdzie zatem pojawiły się sytuacje konfliktowe? Zapomniano, że na prasę składają się trzy elementy: majątek, substancja ludzka i własność intelektualna związana z prawem autorskim. Następna sprawa – kwestie majątkowe: nie uwzględniono, nie uregulowano w sposób zadowalający przekazywanie tego majątku. Majątek zbyt często nie był przyzwoicie zewidencjowany i wyceniony. (…) W każdym systemie prawnym kultury łacińskiej istnieje prawomocność decyzji. Jeżeli jakaś decyzja jest wydana, to ona może być zmieniona w toku instancyjnym, np. apelacji, rewizji, kasacji, odwołania… Sprawą dużo gorzej rozwiązaną był problem substancji ludzkiej…” (Bogdan Michalski: „Dylematy prawne podczas transformacji prasy”, w: TRANSFORMACJA PRASY POLSKIEJ – 1989 – 1992, tom XXII, Materiały Pomocnicze do Najnowszej historii Dziennikarstwa pod redakcją Aliny Słomkowskiej).

*

Ową „substancją ludzką” zajmowałem się i ja oraz dziesięć pań bezrobotnych dziennikarek. Opieką samych dziennikarzy otoczyła społeczna komisja zatrudnienia SD RP, a następnie wspólna: SD RP i SDP. Mieliśmy też silne wsparcie ze środowisk uniwersyteckich.

A zatem w sprawie ostatniej kwestii – nie zabezpieczono tysiącom ludzi żadnej dalszej egzystencji poza jednorazowymi odprawami: jednej ostatniej pensji oraz odpraw za niewykorzystane urlopy. – Wbrew temu, co przyrzekał dziennikarzom ostatni prezes RSW Prasa. Tysiące osób w skali kraju pozostało bez pracy, zarówno dziennikarzy, jak i osób pracujących w redakcjach, nie licząc zecerów, preserów, drukarzy i legionu innych pracowników. (Według: Transformacja prasy polskiej 1989 -1992).

*

Już rozpoczyna się pisowska ofensywa propagandowa przeciw wydawcy niemieckiemu, szczególnie po wystosowaniu listu do dziennikarzy przez Marka Dekana z Axel Springer Media. Do akcji wciągani są ludzie tacy jak redaktor Skowroński, prezes SDP. Najwięcej jednak sonder fuehrerów zgłosiło się ochoczo do walki z „najeźdźcami” telewizji narodowej, dawniej – „publicznej”.

*

Wraz z likwidacją gazet i czasopism nastąpił „wysyp na pusty rynek pracy dziennikarskiej” setek osób. W początkach czerwca 1990 roku w aktach Komisji Zatrudnienia odnotowano – w Warszawie: 422 nazwiska dziennikarzy poszukujących pracy, ale już w połowie września tegoż roku – 523 osoby (w tym 414 dziennikarek SD RP, SDP swoich danych nie podało). W poszczególnych miastach tak tragicznie nie było: w czerwcu w Krakowie odnotowano 30 bezrobotnych dziennikarzy, w Katowicach – 22 osoby, we Wrocławiu – 11, w Poznaniu – 24, w Łodzi i Pabianicach też 24, w Bydgoszczy – 13, w Koszalinie i Słupsku – 20, w Olsztynie – 14, w Zielonej Górze 7 osób.

W 1990 roku zastosowano też pierwszy raz w polskim dziennikarstwie nową formę okresowego zatrudnienia: w Ośrodku TV w Gdańsku wypowiedziano pracę 39 dziennikarzom, a następnie zawarto z nimi tylko roczny kontrakt. Od 1 czerwca 1990 do 15 września 1991 w Warszawie zwolniono 850 dziennikarek i dziennikarzy.

Czy repolonizacja mediów przyniesie równie rekordowe czystki w środowisku dziennikarskim ?

Henryk Kazimierz Zagańczyk

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM