Senat troszczy się o media na Wschodzie

| 17 cze 2014  12:53 | Jeden komentarz

Fot: Michał Józefaciuk, Senat.gov.pl

Foto Michał Józefaciuk, senat.gov.pl

Dziennikarze i media polskie na Wschodzie potrzebują pomocy. Bez wsparcia, głównie finansowego, bez naszego zainteresowania ich statusem, nie przetrwają. Dobrze więc, że Senat RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wykazują się stałą pomocą mediom i polskim dziennikarzom na Wschodzie. Ostatnio, już po raz trzeci, odbyło się w Senacie spotkanie 40 dziennikarzy z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi.


O roli, jaką dla zachowania polskości odgrywają polskie media na Wschodzie, o rezultatach nowych zasad wspierania tych mediów, o potrzebie ich zjednoczenia w jedno profesjonalne stowarzyszenie, mówiono na tym spotkaniu w obecności przedstawicieli MSZ, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i ekspertów.

Według zapewnienia Jacka Junosza-Kisielewskiego, dyrektora departamentu MSZ, odpowiedzialnego za współpracę z Polakami za granicą, w roku 2014 na dofinansowanie polskich mediów na Wschodzie (dla realizacji zadań 2-letnich) przeznaczono prawie 5,5 miliona złotych. Jest to 7 proc. ogółu środków na Polonię, którymi dysponuje resort spraw zagranicznych. W 2013 roku MSZ dofinansowało 136 polonijnych tytułów na całym świecie, z czego 83 na Wschodzie.

Media na Wschodzie prezentują zróżnicowany poziom. Na Ukrainie, gdzie 17 gazet, 4 rozgłośnie radiowe i 6 telewizyjnych otrzymują dofinansowanie, myśli się o unowocześnieniu mediów polskich, podniesieniu jakości wydawanej prasy, wprowadzeniu centralnego systemu korekty, składu i opracowania szaty graficznej pism. Na Białorusi głównym problemem jest urzędowy zakaz wydawania prasy polonijnej, w związku z tym niskie nakłady periodyków, nieregularne ich ukazywanie się i słabo rozwinięta sieć kolportażowa. Z kolei polskie pisma na Litwie charakteryzują się wysokim poziomem profesjonalizmu i współdziałaniem dziennikarzy w ramach Zrzeszenia Mediów.

Podczas spotkania sfinalizowano ideę podjętą jeszcze jesienią 2013 roku na konferencji polskich mediów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy, dotyczącą utworzenia federacji mediów polskich na Wschodzie w ramach powołanego stowarzyszenia. Uchwalono statut, wybrano zarząd i radę programową. Celem podstawowym stowarzyszenia będzie konsolidowanie środowisk dziennikarskich na Wschodzie i prezentowanie ich problemów na forum różnych polskich instytucji.

Senator RP Łukasz Abgarowicz, zamykając obrady, stwierdził: „Nowo powołane Stowarzyszenie to wielki sukces. Dziennikarze na Wschodzie uzyskali narzędzie pozwalające we wspólnych akcjach społeczności polskich, prowadzonych na dużym obszarze, osiągać zupełnie inną integrację, myśleć o udziale politycznym w życiu swoich krajów, co przyspieszy rozwój mediów polskich we wszystkich krajach, które ci dziennikarze reprezentują”

*

Wspaniale to brzmi. Senat RP wspiera wolne, rzetelne i profesjonalne dziennikarstwo oraz media na Wschodzie. Natomiast palących i drażliwych  problemów polskiego dziennikarstwa w kraju nie dostrzega, czy też widzieć nie chce. Jaskrawym przykładem jest choćby wycofanie się Senatu z patronowania merytorycznej sesji poświęconej statusowi polskich dziennikarzy, którą przygotowało nasze Stowarzyszenie. Senator Grzegorz Czelej, który temat pilotował, akceptując program sesji , nie raczył nas nawet powiadomić o rezygnacji Senatu!

Andrzej Maślankiewicz

Komentarze

Jeden komentarz do “Senat troszczy się o media na Wschodzie”

 1. Wojciech Grabowski
  środa, 18 - cze - 2014, godz. 09:20

  Co jeszcze można dodać, do świetnego tekstu Kolegi Redaktora Andrzeja Maślankiewicza (szczególnie do zakończenia). „Bliższa koszula ciału” – widocznie, to stare polskie przysłowie, nie jest znane niektórym politykom (albo udają, że nie znają), to jedno, a po drugie: wstyd Panie senatorze, tak się nie postępuje!
  Wojciech Grabowski-przewodniczący NSD SDRP

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM