O nas

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej to organizacja społeczna i zawodowa skupiająca dziennikarzy, utworzona po roku 1989 w miejsce istniejącego wcześniej, utworzonego po wprowadzeniu stanu wojennego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Jedno z działających w Polsce stowarzyszeń dziennikarskich, obok Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, utworzonego w 1951 r. (zdelegalizowanego po wprowadzeniu stanu wojennego i reaktywowanego w 1989), Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, utworzonego w 1991 i Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta, utworzonego w 1998.

Siedzibą władz centralnych Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa, organizacja ma też swoje oddziały terenowe w innych miastach Polski.

Zgodnie ze statutem członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Polski oraz państw Unii Europejskiej mający prawo stałego pobytu w Polsce, których zasadniczym źródłem utrzymania jest wykonywanie od co najmniej dwóch lat pracy dziennikarskiej, jak również emeryci (i renciści) – byli dziennikarze. Po ostatnich nowelizacjach Statutu (w 2004 i w 2008 roku) członkami Stowarzyszenia mogą być nie tylko dziennikarze prasowi i radiowo-telewizyjni, ale także ci działający w Internecie. Po nowelizacjach w 2017 i 2021 roku do Stowarzyszenia mogą przynależeć również medioznawcy, prasoznawcy, specjaliści public relation, marketingu i reklamy oraz rzecznicy prasowi.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia Dziennikarzy RP są:

 • Zjazd Delegatów;
 • Zarząd Główny;
 • Główna Komisja Rewizyjna;
 • Naczelny Sąd Dziennikarski.

Identyczna struktura władz występuje na szczeblu oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

Siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia mieści się przy ul. Foksal 3/5.

X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 listopada 2021 roku dokonał wyboru: przewodniczącym został  Jerzy Domański, redaktor naczelny Tygodnika Przegląd. W skład Prezydium weszli: Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący, Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny, Ireneusz Michał Hyra – skarbnik, Tomasz Miłkowski – sekretarz d/s międzynarodowych, Hanna Świeszczakowska – Mazur – członkini. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Bronisława Kufel-Włodek, przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego – Marek Kuliński.

Członkami Zarządu Głównego są z mocy pełnionej funkcji Przewodniczący Oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada 15 organizacji oddziałowych:

 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 3/2021
  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie

  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy

  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze

  Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich

  Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej... • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM