Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych

| 12 gru 2013  09:59 | Brak komentarzy

id2

Zakład Zagranicznych Systemów Medialnych Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Seminarium Medioznawczym „Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych”. Seminarium odbędzie się  21 marca 2014 roku.

Jak zmienił się świat mediów w trakcie pierwszej dekady obecnego millenium ukazuje Michael Schudson w artykule w „Journalism” z 2009 roku o znamiennym tytule Ten years backwards and forwards, w którym uświadamia nam, iż: nie istniały wtedy Facebook, YouTube, Wikipedia, blogosfera stawiała swoje pierwsze kroki, a obecny gigant technologiczny i medialny Google dopiero został zarejestrowany. W cyfrowej rzeczywistości wiele się więc wydarzyło od początku XXI wieku. Proponujemy w związku z tym dyskusję na temat specyfiki działania mediów na świecie w epoce wielkiej zmiany systemowej, jaka dokonuje się we wszystkich sektorach mediów za sprawą Internetu.

Sieć i cyfryzacja mediów oznaczają dalekosiężne skutki, nie tylko o charakterze technologicznym, lecz także – a nawet przede wszystkim – społecznym, kulturowym oraz ekonomicznym. Internet stał się katalizatorem gwałtownych przemian o zasadniczym, strukturalnym dla systemów medialnych znaczeniu. Określenia takie jak konwergencja, Web 2.0 lub blogowanie weszły na stałe do słownika nauk społecznych: medioznawstwa, politologii czy socjologii. Płynność ekosystemu mediów, przenikanie form i gatunków, zacieranie granic sektorów mediów, informacji i rozrywki, dziennikarstwa i PR, wreszcie trudności z definiowaniem samego dziennikarstwa powodują problemy nawet z określeniem obszarów badawczych (np. co jest lub nie jest komunikowaniem masowym, kto jest dziennikarzem itd.)

Ekspansja Internetu zauważalnie sprzyja ideologicznej polaryzacji mediów, co dotyczy zarówno wielkich mediów tradycyjnych, jak i lokalnych portali oraz blogosfery. W wirtualnym ekosystemie mediów, ale nie tylko tam, powstało wiele ideologicznie zorientowanych portali, co bywa komentowane jako symboliczny powrót do upartyjnionej prasy oraz zmierzchu umiarkowanych mediów mainstreamowych.

Dlatego też pragniemy przeprowadzić debatę, jakie zmiany w systemach medialnych dokonały się za sprawą nowych form komunikacji masowej, jakie efekty spowodowane powstaniem nowych mediów są na tyle trwałe, że można mówić o zmianie systemowej. Co oznacza dla różnych sektorów medialnych fakt dokonującej się konwergencji oraz zmiany w zachowaniach odbiorców? Czy jest możliwe dostosowanie się mediów tradycyjnych do nowego ekosystemu komunikowania masowego? Jakie kryteria, w związku z nowymi formami działalności przedsiębiorstw medialnych, należy zastosować w typologii systemów medialnych? W jaki sposób państwo i organizacje międzynarodowe mogą – lub muszą – ingerować w działalność nowych mediów, w związku z koniecznością ich regulacji? I czy w sposób znacząco odmienny od przyjętych dotychczas schematów?

W związku z wielowątkowością i złożonością tych zagadnień proponujemy obrady w trzech panelach skoncentrowanych wokół poniższych problemów:

1) Zmiany w sektorach mediów tradycyjnych (prasy, radiofonii i telewizji) spowodowane przez rewolucję cyfrową. Co zmienia Internet w działalności mediów tradycyjnych? Jakie modele biznesowe tworzą organizacje medialne w nowym ekosystemie? Co to oznacza dla dziennikarzy (pracowników mediów)?

2) Czy regulacje w sferze działalności mediów nadążają za zmianami? Czy da się Internet ująć w ramy prawne podobne/zbliżone do mediów tradycyjnych?

3) Zachowania odbiorców mediów istotnie się zmieniły w epoce Internetu, wielokanałowości źródeł informacji i mediów społecznościowych. Jakie zmiany są najważniejsze dla nowego sposobu funkcjonowania mediów, zarówno w obszarze programowym, finansowania mediów (np. opłaty za treści online) jak i w zakresie dostępności różnych treści (np. ochrona dzieci, mowa nienawiści itp.)?

Referaty zgłoszone do dyskusji zostaną wyselekcjonowane pod kątem ich zgodności z powyższymi propozycjami. Preferowane będą opracowania powstałe na bazie badań empirycznych oraz studia przypadków, oparte o najnowsze wyniki raportów i analiz skutków wpływu Internetu na systemy medialne w skali lokalnej, krajowej lub globalnej.

Do dyskusji nad powyższymi kwestiami pragniemy zaprosić Koleżanki i Kolegów w trakcie naszego seminarium, które odbędzie się  21 marca 2014 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32).

Opłata za udział w seminarium wynosi 150 złotych, a dla doktorantów 100 złotych. Organizatorzy nie refundują kosztów dojazdu i hotelu (seminarium jest jednodniowe). Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: 32 1160 2202 0000 0000 6085 0365, z dopiskiem „OSM 2014”. Dane do przelewu: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP 525-001-12-66.

Dodatkowe informacje:  www.id.uw.edu.pl/dzialy/badania/strona/iv-osm

 

Dr hab. Alicja Jaskiernia
Sekretarz seminarium
Systemów Medialnych ID UW

Prof. dr hab. Janusz W. Adamowski
Kierownik Zakładu Zagranicznych

Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab
Sprawy organizacyjne

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...