Odpowiedź REM na skargę Pana Marcina Krupy

| 14 st. 2022  19:55 | Brak komentarzy

Warszawa, 13 stycznia 2022 roku

 

Pan Marcin Krupa
Prezydent Katowic

Szanowny Panie Prezydencie,

Skarga Miasta Katowice, przekazana Radzie Etyki Mediów przez działającą na mocy Pańskiego pełnomocnictwa kancelarię adwokacką, zarzuca naruszenie zasad etyki dziennikarskiej red. Zbigniewowi Górniakowi – autorowi wyemitowanego 24 października 2021 r. przez TVP reportażu „Mroczne Dzielnice: Załęże”, Kacprowi Kowalskiemu – producentowi tego reportażu, oraz Telewizji Polskiej S. A. – nadawcy materiału.

Skarga wskazuje, że reportaż przedstawia Załęże, dzielnicę Katowic, jednostronnie, w oparciu o wyłącznie negatywne aspekty społeczno – ekonomiczne, z pominięciem ich kontekstu oraz rzeczywistych i przeważających aspektów społeczno-ekonomicznych, w tym jej rewitalizacji. Podkreśla, że reportaż pokazał Załęże w myśl z góry założonej intencji (tezy) stojącej za serią „Mroczne Dzielnice”,(…) kreuje nieprawdziwy, stygmatyzujący i krzywdzący mieszkańców dzielnicy wizerunek Załęża i zawiera wyjęte z kontekstu i zmanipulowane wypowiedzi kilku występujących w reportażu osób.

REM zapoznała się z reportażem będącym przedmiotem skargi i potwierdza zasadność wszystkich zawartych w niej zarzutów. Zdaniem REM, TVP jako nadawca materiału oraz wymienione w skardze osoby naruszyły zapisane w Karcie Etycznej Mediów zasady prawdy, obiektywizmu i pierwszeństwa dobra odbiorcy, która stanowi że podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców.

Nie inne były konkluzje REM (http://rem.net.pl/data/20211108.pdf) w odpowiedzi na skargę Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, której przedmiotem był reportaż z serii „Mroczne Dzielnice” o wrocławskim Przedmieściu Oławskim. Także i tam dostrzegła REM działanie w myśl z góry założonej tezy nakazującej pokazywanie jednostronnie krytycznego, a więc nieprawdziwego, obrazu wybranej dla tego celu dzielnicy, stygmatyzującego ją, krzywdzącego dla jej mieszkańców i władz miasta, które robią wiele, by zmieniać poszczególne dzielnice na lepsze. Nie tylko dzielnice są przedmiotem dokonanego przez TVP wyboru, także same miasta – niemal wyłącznie te, których prezydenci nie reprezentują rządzącej w Polsce partii, lub nie deklarują się jako jej zwolennicy. To, zdaniem REM, przejaw kolejnej tezy podpowiadanej przez autorów tej serii reportaży i obrażającej inteligencję widzów TVP – że mroczne dzielnice są tam, gdzie nie rządzi PiS.
 

 

W imieniu Rady Etyki Mediów
Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący REM

Żródło: Rada Etyki Mediów

Opinia REM w sprawie skargi Borysa Budki na TVP i TVP Info

| 3 gr. 2021  08:31 | Brak komentarzy

Warszawa, 3 grudnia 2021 r.

 

Borys Budka, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, zwrócił się do REM ze skargą na nadawcę TVP, który opublikował na portalu tvp.info oraz w programach informacyjnych TVP1, TVP2 i TVP Info wiadomości „powołujące się na treści sfabrykowanej, prywatnej korespondencji senatora Krzysztofa Brejzy”.

„Atak z użyciem sfałszowanej korespondencji na szefa sztabu Koalicji Obywatelskiej w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2019 r. należy oceniać wyjątkowo nagannie” – pisze Borys Budka. „Atak ten, trwający przez wiele tygodni, z pewnością miał wpływ na wynik wyborów i – jak wiele wskazuje – był przeprowadzony wspólnie przez rządowe służby specjalne oraz rządową telewizję”.

Jak wynika z załączonego do listu materiału Onetu, Krzysztof Brejza oskarżył TVP o sfałszowanie SMS-ów pochodzących z jego telefonu przez dopisanie do nich treści, zmianę adresatów i inne manipulacje. Pełnomocnik TVP nie odniósł się do tych zarzutów twierdząc jedynie, że opublikowane SMS-y nie były prywatne, ponieważ senator jest osobą publiczną, a treści w „żadnym stopniu nie dotyczyły jego prywatnej sfery życia”. We wrześniu 2021 r. senator Brejza złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie włamania do jego telefonu.

Rada Etyki Mediów zgadza się ze skarżącym, że publikacjami na temat senatora Brejzy TVP naruszyła Kartę Etyczną Mediów. Publikowanie nieprawdziwych, spreparowanych informacji w celu zdyskredytowania polityka w oczach jego wyborców i opinii publicznej niewątpliwie narusza zasady prawdy, obiektywizmu i uczciwości. Obrona TVP, że działała w „ważnym interesie społecznym”, który polega na „wyborze do pełnienia funkcji posła wyłącznie osób o nieskazitelnym charakterze” byłaby przekonująca, gdyby te kryteria TVP stosowała wobec kandydatów wszystkich partii, a zarzuty były prawdziwe.

Pozostaje rozważenie czy to TVP przeprowadziła manipulacje na SMS-ach Krzysztofa Brejzy, czy też dostała tak spreparowane materiały. Jednak gdyby nawet uwierzyć, że Samuel Pereira, autor artykułu o SMS-ach Brejzy na portalu tvp.info i autorzy materiałów nadawanych w dziennikach TVP na ten temat, korzystali że spreparowanych materiałów, to i tak informowanie o nich widzów bez próby sprawdzenia informacji u źródła było złamaniem zasady prawdy i obiektywizmu Karty Etycznej Mediów.

„Fałszowanie korespondencji działaczy opozycji praktykowała Służba Bezpieczeństwa” – przypomina w skardze na TVP Borys Budka.” „Przykładem może być operacja „Gracze” z 1977 r. wymierzona we współpracowników Komitetu Obrony Robotników”. REM przypomina, że były i inne podobne operacje, na przykład wymierzone w księdza Jerzego Popiełuszkę, zamordowanego przez agentów SB w 1984 r. Dziennikarze czuwający wówczas w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie zarzucili prasie, radiu i telewizji „uprawianie propagandy nienawiści”.

I to jest najpoważniejszy zarzut także wobec autorów publikacji sfabrykowanych SMS-ów senatora Krzysztofa Brejzy.

 

 

W imieniu Rady Etyki Mediów
Andrzej Krajewski
Członek REM

Żródło: Rada Etyki Mediów

Stanowisko Stowarzyszenia

| 17 lst. 2021  07:50 | Brak komentarzy

Dziennikarze muszą być na granicy

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że kardynalnym błędem władz było niedopuszczanie dziennikarzy na tereny objęte stanem wyjątkowym przy granicy polsko-białoruskiej. Efektem błędnego działania to obecnie przegrana wojna medialna. Świat dowiaduje się o sytuacji imigrantów i uchodźców na białoruskiej granicy z mediów opanowanych przez propagandystów Łukaszenki lub z komentarzy CNN i BBC. Polska opinia publiczna pozbawiona jest relacji polskich dziennikarzy.

> Czytaj dalej >>>

Po obradach X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia

| 9 lst. 2021  21:09 | Brak komentarzy

W Warszawie, 8 listopada br. obradował X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, podsumowując dorobek przedłużonej ze względu na pandemię ponad 5-letnią kadencję, wytyczając zadania na następne cztery lata.

> Czytaj dalej >>>

Żądamy wpuszczenia dziennikarzy na granicę!

| 28 prn. 2021  15:09 | Brak komentarzy

Pozbawienie dziennikarzy możliwości relacjonowania wydarzeń z granicy polsko-białoruskiej jest pogwałceniem prawa do wolności słowa, a społeczeństwu ograniczenie dostępu do rzetelnej, bieżącej informacji.

> Czytaj dalej >>>

Oświadczenie mediów

| 19 sp. 2021  20:07 | Brak komentarzy

Wprowadzony przez rząd RP stan wyjątkowy na całej długości granicy Polski z Białorusią wyklucza działalność mediów. Przepisy dopuszczają swobodne poruszanie się tam osób i podmiotów świadczących szereg usług i prowadzących działalność gospodarczą – z wyłączeniem dziennikarzy i organizacji społecznych. Musi to budzić sprzeciw.

> Czytaj dalej >>>

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2022  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • A TO CIEKAWE…

  Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych pozwał SDP OMZRiK zarzuca Jolancie Hajdasz powtarzanie kłamstw Agnieszki Siewiereniuk-Maciorowskiej. Ośrodek pozwał Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za tekst, w którym Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wstawia się za pozwaną przez Ośrodek Agnieszką Siewiereniuk-Maciorowską
  Świat Młodych Świat Młodych 73 lata temu W poniedziałek, 7 lutego 1949 roku ukazał sie pierwszy numer Świata Młodych. Gazeta była czasopismem dla młodzieży wydawanym w latach 1949 – 1993 w Warszawie, utworzonym z połączenia tygodnika Świat Przygód i dwutygodnika Na Tropie.

  Więcej... • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM