SŁAWOMIR PIETRZYK PONOWNIE PRZEWODNICZĄCYM MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU SDRP

| 18 cze 2016  06:18 | Jeden komentarz

sdrpkrk
13 czerwca 2016 odbyło się walne zebranie członków Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie. W przyjaznej atmosferze obrady odbywały się w Klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, w zabytkowej Sali Fontany w Klubie Pod Gruszką, gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia. W zebraniu wzięło udział 32 uprawnionych do głosowania, a to stanowiło 31,7% z ogółu członków.

Spotkanie rozpoczęto miłym akcentem wręczenia dwóch odznaczeń państwowych za działalność społeczną – red. Krzysztofowi Szpetkowskiemy, Srebrny Krzyż Zasługi, oraz red. Irenie Krzywonos Wawrykiewicz, Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenia zostały przyznane przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę decyzją z dnia 4 maja 2016 roku.

Następnie wybrano Prezydium Walnego Zebrania. Przewodniczącym został red. Sławomir Pietrzyk, sekretarzem (protokolantem) red. Ireneusz Michał Hyra, a członkiem Prezydium red. Leszek Marmon. Wyłoniono spośród zebranych komisję skrutacyjno mandatową w osobach: Anna Szczepanowska, Sławomir Skowron i Marcin Pietrzyk, oraz komisje wnioskowo wyborczą w osobach Krystyna Rożnowska, Ireneusz Michał Hyra i Zbigniew Bajka.

Komisja mandatowo skrutacyjna, stwierdziła, że Walne Zebranie zgodnie ze Statutem jest ważne w drugim terminie i może się odbyć bez przeszkód.

Sławomir Pietrzyk przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu w kadencji 2012 – 2016, następnie Leszek Marmon zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym. Po czym odbyła się krótka dyskusja.

Zgodnie z porządkiem zebrania nastąpiła seria głosowań nad poszczególnymi uchwałami: uchwała nr 1 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności przewodniczącego Zarządu Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie w kadencji 2012 – 2016; uchwała nr 2 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie w latach 2012 – 2016; uchwała nr 3 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie za lata 2012 – 2016; uchwała nr 4 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie w latach 2012 – 2016; uchwała nr 5 – w sprawie udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu przewodniczącemu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie; uchwała nr 6 – w sprawie udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie za kadencję 2012 – 2016.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad komisja mandatowo skrutacyjna ogłosiła przyjmowanie kandydatur na przewodniczącego Oddziału Małopolskiego. Wpłynęła jedna kandydatura red. Sławomira Pietrzyka. W związku z powyższym red. Zygmunt Fura zgłosił wniosek formalny o jawne głosowanie nad kandydaturą. Wniosek został jednomyślnie przyjęty, po czym odbyło się głosowanie nad kandydaturą Przewodniczącego – za 31, przeciw 0, wstrzymał się 1. W związku z tym Komisja Mandatowo Skrutacyjna zatwierdziła wybór Sławomira Pietrzyka na przewodniczącego Oddziału Małopolskiego na lata 2016 – 2020.

Następnie do Zarządu – zgłoszono 9 kandydatur. Redaktor Zygmunt Fura zgłosił wniosek formalny o powiększenie Zarządu do 9 osób. W głosowaniu przyjęto wniosek. WZygmunt Fura zgłosił kolejny wniosek formalny o jawne głosowanie nad kandydaturami do Zarządu. Ten wniosek również został przyjęty większością głosów. Komisja Mandatowo Skrutacyjna zatwierdziła wybór 9 osób do Zarządu w osobach: Ireneusz Michał Hyra, Krzysztof Nil Ryna, Leszek Marmon, Bronisława Kufel Włodek, Magdalena Włodek Skowron, Bogna Wernichowska Kasina, Krystyna Rożnowska, Piotr Wasilewski, Justyna Abdank Kozubska.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Michała Kaszowskiego, Irenę Krzywonos Wawrykiewicz i Anne Tylek.
Do Sądu Dziennikarskiego wybrano trzy osoby: Krzysztofa Szpetkowskiego, Jacka Łukaszewskiego oraz Pawła Świrka.
Na IX Zjazd SDRP w Warszawie wybrano 6 delegatów: Sławomiora Pietrzyka, Ireneusza Michała Hyrę, Leszka Marmona, Piotra Wasilewskego, Bronisławę Kufel Włodek i Magdalenę Włodek Skowron.

Walne Zebranie podjęło Uchwałę nr 7 – w sprawie wyborów do władz Oddziału i Delegatów na IX Zjazd SDRP w Warszawie.
W końcowej części zebrania zgłaszano wnioski do programu działania w kadencji 2016 – 2020 – głos zabrali Zbigniew Bajka, Zygmunt Fura, Krystyna Rożnowska i Sławomir Pietrzyk.

Na tym Walne Zebranie zakończono – wszyscy zaproszeni przeszli do Sali Barowej. gdzie przygotowano symboliczną lampkę wina i mały poczęstunek.

Komentarze

Jeden komentarz do “SŁAWOMIR PIETRZYK PONOWNIE PRZEWODNICZĄCYM MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU SDRP”

 1. Irena Filus
  sobota, 18 - cze - 2016, godz. 11:56

  Chcialabym zaprotestowac przeciwko wybraniu do Sadu Dziennikarskiego pana Jacka Lukaszewskiego, ktory nigdy nie bym zadnym dziennikarzem i w ogole nie powinien reprezentowac naszych interesow. Pisal w swoim czasie do pisma Kinofan, ktore redagowalam lecz tak naprawde to ja powinnam sie pod tymi artykulami podpisywac. Od lat nie pisze i nie ma nic wspolnego z tym zawodem, nie rozumiem dlaczego wladze tak powaznego stowarzyszenia krakowskiego poswiecaja temu czlowiekowi tak powazna funkcje i jeszcze dostaje odznaczenia.

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...