Rozstrzygnie sąd. Komunikat ZZPTiTMP Wizja

| 28 lut 2015  20:42 | Brak komentarzy

Od ponad dwóch lat pisaliśmy o błędnej polityce władców polskiej telewizji publicznej pastwiących się nad ludźmi mediów. Zamieszczaliśmy dramatyczne wezwania ludzi mediów elektronicznych o zaprzestanie demontażu ośrodków telewizyjnych, jak np. ten z Wrocławia Waldemara Niedźwieckiego pt. „Na Karkonoskiej powiało grozą”, wzywaliśmy o chwilę refleksji ekipę pana Brauna, zwracaliśmy się do posłów o zapobieżenie dołowania polskiej telewizji. Zwyciężyło starorzymskie wespazjańskie cesarskie hasło „Pecunia non olet”. I stało się: do sądu złożony został pozew związku zawodowego „WIZJA”. Przeczytajcie uważnie, bo werdykt sądowy może mieć epokowe znaczenie.

Redakcja Dziennikarze RP

20.02.2014 Pozew złożony w sądzie.
ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu 20.02.1015 r. we właściwym sądzie został złożony pozew przeciwko TVP S.A. oraz LeasingTeam sp. z o.o. w sprawie bezprawnego wyprowadzenia z TVP S.A. czterech grup zawodowych pracowników twórczych (dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików komputerowych) poprzez rzekome przejęcie części przedsiębiorstwa Telewizja Polska S.A.
Związek zarzuca pozwanym naruszenie szeregu przepisów prawa, w tym:

 • ustawy o radiofonii i telewizji
 • ustawy prawo prasowe
 • kodeksu pracy

a także pozbawienie dziennikarzy ich statusu zawodowego.

Związek został zmuszony do tego działania z powodu całkowitego braku dialogu społecznego w TVP S.A. z winy pracodawcy, a także brak jasnej i zdecydowanej reakcji instytucji państwa na wystąpienia związku, który od prawie dwóch lat wskazuje na łamanie prawa, jakiego mógł dopuścić się obecny zarząd TVP S.A. w kwestii tak zwanego outsourcingu, tak zwanych usług dziennikarskich, montażowych, charakteryzacji i grafiki komputerowej.
Związek jest reprezentowany przez kancelarię prawną Degórski, Golusińska i Partnerzy, a pełnomocnikami są Adwokat Katarzyna Golusińska i Adwokat dr hab. Joanna Taczkowska.

 

Tego samego dnia Wizja wystosowała list do prezesa Brauna. Poniżej:

ZZPTiTMP Wizja
20.02.2015

List otwarty do Juliusza Brauna

Panie Prezesie,
Po blisko dwuletniej batalii o zatrzymanie outsourcingu czterech grup pracowników w zawodach twórczych z publicznej telewizji wyczerpaliśmy całkowicie możliwości interwencji. Apelowaliśmy do wszystkich organów państwa i instytucji, sprawujących bezpośredni lub pośredni nadzór nad TVP, wykazując bezprawność outsourcingu w odniesieniu do dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików oraz wskazując na jego oczywiste wady prawne.

Wszelkie podejmowane przez nas próby merytorycznych rozmów z władzami TVP okazywały się bezowocne, zaś przedstawiciele Rady Nadzorczej TVP SA nasze interpelacje zbywali milczeniem. Pomoc zaoferowało nam jedynie kilkoro parlamentarzystów i europosłów, jednakże na ich interwencje czy to z TVP SA, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy też ze strony Ministerstwa Skarbu spływały odpowiedzi manipulujące stanem faktycznym i pełne niedopowiedzeń.

Nasze analizy na temat wad prawnych outsourcingu podzielił Minister Pracy, Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, a wątpliwości, co do działań zarządu TVP S.A., wyraziła dwukrotnie Państwowa Inspekcja Pracy. Wówczas Pan, Panie prezesie nie zawahał się oskarżyć Wizję, iż wprowadza ministra w błąd i oświadczył m. in., że LeasingTeam nie jest agencją pracy tymczasowej. Sugerował Pan także, że manipulujemy stanowiskiem PIP.

Wobec powyższej sytuacji i całkowitej obojętności osób oraz instytucji, które odpowiadają za ład medialny w Polsce i winny być strażnikami wolności słowa, zmuszeni jesteśmy skorzystać z drogi sądowej.

W piątek, 20 lutego złożyliśmy skargę sądową przeciwko TVP SA i LeasingTeam, zarzucając władzom TVP SA działania pozorne, z naruszeniem przepisów prawa i obejściem regulacji, normujących status zawodowy dziennikarza; w tym w szczególności polegających na przeniesieniu dziennikarzy, montażystów i 2 innych grup zawodowych do agencji pracy tymczasowej.

Korzystamy z przysługujących nam praw związkowych i obywatelskich nie tylko, by ocalić blisko 400 outsourcingowanych pracowników, lecz nade wszystko, aby ocalić wolność słowa, przeciwdziałać cenzurze prewencyjnej i ochronić funkcję mediów publicznych.

Pan, Panie prezesie dał liczne dowody kompletnego niezrozumienia roli dziennikarzy w systemie demokratycznym i całkowitego lekceważenia prawa, obligującego w sposób szczególny instytucję, którą przyszło Panu kierować. Uważamy, że funkcja prezesa telewizji publicznej zdecydowanie przerosła Pana możliwości. Zaś podejmowane przez władze telewizji działania (mimo rozlicznych słanych do Pana interpelacji i analiz prawnych, sporządzonych na prośbę ZZPTiTMP Wizja przez wybitne autorytety prawnicze), dowodzą, iż outsourcing przeprowadzony został w sposób świadomy w złej wierze i wbrew interesowi publicznemu. Konstatujemy to z najwyższym zażenowaniem, tym bardziej, że jest Pan jedynym prezesem publicznej stacji w Europie, przeciwko któremu pracownicy musieli wystąpić na drogę sądową, by ocalić własność i dobro publiczne, by nie dopuścić do jego degradacji.

W ćwierć wieku po odzyskaniu swobód demokratycznych w Polsce, przychodzi nam bronić wolności słowa i elementarnych praw konstytucyjnych przed skutkami działań cynicznych biznesowo politycznych graczy! A Pan, Panie prezesie zrobił bodaj wszystko, by zyskać szansę niechlubnego przejścia do historii nie tylko jako ważny uczestnik „Afery Rywina”, ale również jako wielki destruktor mediów publicznych. Nie niszczył Pan jednak jedynie własnego wizerunku, ale marnotrawił Pan talenty i pracę twórców telewizyjnych, ich zawodową godność i zdrowie. Szkodzi Pan interesowi Telewizji Polskiej i jej widzów, uchyla się od odpowiedzialnego dialogu ze stroną społeczną, zasłaniając się rzekomą dbałością o interes ekonomiczny TVP S.A. Autoryzował Pan „restrukturyzację”, dopuszczającą się tak wielu naruszeń prawa, popełniając przy tym tak wiele błędów, że nie mamy wątpliwości, co do zasadności naszej skargi sądowej. Nie może być zgody na takie bezprawie, na jakie poważyły się władze TVP SA!

A poza wszystkim, Panie prezesie, powtarzamy raz jeszcze – dziennikarz nie jest usługodawcą! To nie fryzjer, który strzyże, jak władza sobie życzy. Nie będziemy przycinać obrazków z rzeczywistości zgodnie z interesem władz telewizji, czy interesem jakiejkolwiek innej władzy. Nie pozwolimy, by za Pana przyczyną obywatele znów mieli uzasadnione poczucie, że „telewizja kłamie”. Działamy nie tylko w interesie dziennikarzy i montażystów telewizji publicznej, ale działamy w interesie statusu prawno – zawodowego wszystkich dziennikarzy oraz w interesie wszystkich ich odbiorców.

Czytelnicy, słuchacze i telewidzowie mają prawo do informacji i mają prawo do tego, by przybliżali im świat i wydarzenia ludzie wolni, zamiast najemników z agencji pracy tymczasowej.

Zarząd OZ (chwilowo) LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...