Półwiecze dziennikarstwa Bolesława Pilarka

| 30 lip 2021  19:26 | Brak komentarzy


Tym razem comiesięczne, lipcowe zebranie olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia zdominował jubileusz 50-lecia pracy dziennikarskiej red. Bolesława Pilarka. Były gratulacje, kwiaty i lampka wina.

Po okresie pandemii członkowie warmińsko-mazurskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP wznowili comiesięczne zebrania w klubie „U Artystów” na olsztyńskiej starówce. Omówiono sprawy bieżące, w tym przygotowania kampanii sprawozdawczo-wyborczej w SDRP. Ale głównym punktem spotkania był jubileusz 50-lecia dziennikarstwa dr. Bolesława Pilarka.

Red. Pilarek urodził się w 1944 roku w Podłężu koło Pińczowa, obecnie Świętokrzyskie. Po maturze studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, którą ukończył w 1948 roku. Później uzupełnił wykształcenie na studium podyplomowym na SGGW i skończył dwuletni kurs dziennikarstwa, zaś w 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Pracował jako asystent na uczelni, inspektor w związku rolniczym i kierownik w zakładzie doświadczalnym, by w 1971 roku zostać kierownikiem działu poradnictwa rolniczego tygodnika ziem północnych „Nasza Wieś”. Pracował w nim do czasu rozwiązania pisma w 1989 roku, by przez rok redagować nowy miesięcznik „ABC Rolnika”. Po likwidacji RSW założył własne pismo „Rolnicze abc”, którego zespół został zatrudniony w ART. Kierował nim do czasu sprzedaży tytułu w 2006 roku. W tym czasie wspólpracował z innymi pismami rolniczymi w kraju.

Od 1994 roku redaguje także kwartalnik „5 plus X”, czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów ART (obecnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), którego w 2018 roku został prezesem. Bolesław Pilarek jest również niezwykle płodnym autorem i współautorem publikacji książkowych; ma ich na koncie ponad 50! Te osiągnięcia zostały przedstawione w liście gratulacyjnym, przesłanym mu przez prezesa ZG SDRP Jerzego Domańskiego i sekretarza generalnego Andrzeja Maślankiewicza.

Podczas spotkania „U Artystów” list ten odczytał Marek Książek, przewodniczący oddziału olsztyńskiego. Laudację na cześć jubilata wygłosił red. Feliks Walichnowski, a gratulacje złożyli również: Andrzej Cieślak, prezes oddziału Związku Literatów Polskich, Andrzej Adamowicz, szef związku zawodowego na UWM „Prawda” (obaj są jednocześnie członkami SDRP), a także inni uczestnicy spotkania, w tym koledzy dr. Pilarka z zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz Artystycznej Rezerwy Twórczej UWM.Red.
Fot. Andrzej Adamowicz

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2023  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...