Po obradach X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia

| 9 lis 2021  21:09 | Brak komentarzy

W Warszawie, 8 listopada br. obradował X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, podsumowując dorobek przedłużonej ze względu na pandemię ponad 5-letnią kadencję, wytyczając zadania na następne cztery lata.

W Deklaracji Programowej delegaci sformułowali stanowisko stwierdzające m.in. że media publiczne już nie są publiczne. Degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego trwa. Dziennikarze stają się mniej potrzebni w redakcjach. Ważniejsi są pracownicy medialni, poddawani naciskom politycznym, wykonujący polecenia szefów redakcji uzależnionych od dyspozytorów politycznych.

Stowarzyszenie za cel podstawowy i zadanie na czteroletnią kadencję stawia krzewienie wśród dziennikarzy zasad poszanowania i przestrzegania podstaw warsztatu dziennikarskiego, jakim są: rzetelność, obiektywizm i odpowiedzialność za publikowane informacje. Szczególną wagę przykładać do wiarygodności i odpowiedzialności za słowo, kierując się świadomością, że społecznie fatalne skutki przynosi upowszechniane kłamstwo, manipulacja faktami, insynuacja i plotka.

Delegaci w uchwałach zjazdowych wyrazili m.in.: zdecydowany protest przeciwko uporczywemu blokowaniu dziennikarzom dostępu do objętych na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 2 września 2021 r stanem wyjątkowym obszarów części województw podlaskiego i lubelskiego. Stanowi to jawne pogwałcenie gwarantowanych zarówno w Konstytucji RP jak i prawie prasowym podstawowych zasad wolności słowa oraz dostępu do informacji.

Wyrazili także solidarność z uczestniczkami protestu „Ani jednej więcej”, protestując przeciw przepisom godzącymi w życie ludzkie, dyskryminującymi kobiety, będącymi przejawem ideologicznego fanatyzmu.

X Zjazd dokonał zmian w statucie SD RP oraz wybrał nowe władze.

Przewodniczącym został Jerzy Domański, redaktor naczelny Tygodnika Przegląd. W skład Prezydium weszli: Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący, Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny, Ireneusz Michał Hyra – skarbnik, Tomasz Miłkowski – sekretarz d/s międzynarodowych, Hanna Świeszczakowska-Mazur – członkini. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Bronisława Kufel-Włodek, przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego – Marek Kuliński.

(A)

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2023  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...