Odpowiedź REM w sprawie łączenia przez radnego funkcji w samorządzie z działalnością dziennikarską

| 12 mar 2020  16:37 | Brak komentarzy

Warszawa, 11 marca 2020 r.

Pani Małgorzata Grabarczyk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Zwróciła się Pani do REM o opinię w sprawie łączenia przez radnego
funkcji w samorządzie z działalnością dziennikarską.

Radny prowadzi portal ”AleksandrowOnline”,na którym przeprowadza m.in. transmisje z posiedzeń np. Komisji Skarg,Wniosków i Petycji.:

„komisja ta częstokroć rozpatruje skargi osób fizycznych, które w trakcie posiedzenia opowiadają o swoich prywatnych sprawach, a także prywatnych sprawach innych mieszkańców Gminy, przytaczając ich dane osobowe. Rodzi to nie tylko niebezpieczeństwo naruszenia dóbr osobistych samych skarżących i innych osób, ale także ryzyko spadku zaufania mieszkańców gminy do organów samorządu.”

Wspomina Pani o możliwości naruszenie ochrony danych osobowych, ale może tu chodzić również o prawną ochroną wizerunku. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, wizerunek zaliczany jest do dóbr osobistych człowieka i – zgodnie z art.23 kodeksu cywilnego – podlega ochronie niezależnie od tego, czy doszło do naruszenia innych dóbr osobistych. Ochronę wizerunku gwarantuje też prawo autorskie. W art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czytamy, że „rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na niej przedstawionej”

Rada Etyki Mediów nie analizuje przypadków z punktu widzenia zapisów prawa, ale pod kątem norm i zasad określających zachowania działania uważane za właściwe w pracy dziennikarza REM po zapoznaniu się ze skargą stwierdza, że według etycznych standardów dziennikarz nie powinien sprawować władzy, bo jednocześnie musi patrzeć jej na ręce, łączenie więc funkcji radnego z działalnością dziennikarską tworzy sytuację konfliktową i może prowadzić do naruszenia zasady obiektywizmu Karty Etycznej Mediów.

Jednocześnie REM stwierdza, że przepisy prawa nie zabraniają zabraniają takiego, niejednoznacznego etycznie połączenia.

W imieniu Rady Etyki Mediów
Krystyna Mokrosińska
Członek REM

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...