Odpowiedź REM w sprawie artykułu w „Nowinach Nyskich”

| 22 cze 2020  13:51 | Brak komentarzy


Warszawa, 22 czerwca 2020 r.

Pan Andrzej Kruczkiewicz
Starosta Powiatu Nyskiego
bok@powiat.nysa.pl

Szanowny Panie Starosto,

W piśmie do Rady Etyki Mediów kierowany przez Pana Zarząd Powiatu Nyskiego wysuwa zarzut naruszenia zasad etycznych dziennikarstwa przez red. Piotra Wojtasika, autora artykułu pod tytułem „Poleciała głowa wicestarosty”, opublikowanego 1 lutego br. w tygodniku „Nowiny Nyskie”.

Artykuł ten – zwraca uwagę Zarząd Powiatu Nyskiego – „był głównym tematem numeru, o czym świadczy poświęcona mu w całości okładka, przedstawiająca odciętą głowę ówczesnego wicestarosty Jacka Chwaleni, radnego powiatowego, niesioną przez przedstawiciela PIS-u na tacy, a dodatkowe emocje miała wzbudzać bryzgająca z głowy krew„. Jak przekonuje skarga: „naganne zachowanie dziennikarza oraz publikacja wizerunku człowieka w sposób dokonany przez gazetę naruszyły nie tylko dobra osobiste w postaci wizerunku człowieka, ale poskutkowały naruszeniem kolejnego dobra, a mianowicie czci, w tym dobrej sławy, radnego powiatowego Jacka Chwaleni oraz jego rodziny„.

Konkluzją skargi jest stwierdzenie, że publikacją tą dziennikarz oraz Nowiny Nyskie naruszyli trzy zasady Karty Etycznej Mediów: szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy, oraz wolności i odpowiedzialności.

Rada Etyki Mediów rozpatrzyła skargę zarządu Powiatu Nyskiego i odrzuciła wszystkie podniesione w niej zarzuty. REM stwierdza, że publikacja nie narusza żadnej z zasad etycznych zawodu dziennikarza.

Podpis pod kwestionowaną ilustracją okładkową brzmi: „Starosta Andrzej Kruczkiewicz uratował stołek kosztem Jacka Chwaleni„. To przekaz tej publikacji – broniąc własnej posady starosta poświęcił swojego zastępcę. Grafik  – ilustrator tekstu widzi to okiem satyryka właśnie tak: by utrzymać się na stanowisku starosta ścina wicestarostę. Zdaniem REM to dobre prawo ilustratora. Wbrew opinii wyrażonej w skardze,

REM nie dostrzega w kwestionowanej ilustracji nadmiernej drastyczności: nie ma tu epatowania okrucieństwem, a „ścięty” wicestarosta, co jednoznacznie wynika też z treści artykułu, żyje przecież nadal, pozostaje radnym powiatu. I – można się domyślać – nie uważa, by publikacja naruszyła dobra osobiste jego i jego rodziny, skoro nie uznał za stosowne dołączyć swój głos do zarzutów formułowanych w jego, jak sugerują autorzy skargi, interesie.

W imieniu Rady Etyki Mediów
Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący REM

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2023  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...