Obywatelska gazeta ogrodowa w Lublinie

| 8 paź 2020  09:46 | Brak komentarzy

Lubelski rynek medialny wzbogacił się o obywatelską gazetę „Glos Ogrodów”, adresowaną do posiadaczy rodzinnych ogrodów działkowych. Dotychczas ukazały się trzy numery tego bezpłatnego pisma, a niebawem do pasjonatów ogrodnictwa trafi kolejny z podtytułem zima.

„Głos Ogrodów”, jak poinformował jego pomysłodawca red. Krzysztof Karman, to gazeta obywatelska, pierwsza tego typu w historii lubelskich ogrodów działkowych i nie wykluczone, że jedyna tego rodzaju w Polsce. Autorami ukazujących się na jej łamach tekstów nie są profesjonalni dziennikarze, lecz działkowcy – ludzie różnych zawodów, którym gazeta stworzyła warunki do wyrażenia swoich opinii na temat ogrodów, osobistego zaangażowania się, a także zmierzenia się z piórem, czego wcześniej nie robili. Wśród obywatelskich autorów pisma są zarówno weterani działkowców, jak też osoby najmłodszego pokolenia. Rola zaś profesjonalnych dziennikarzy, tj. jego i red Grażyny Hryniewskiej, ogranicza się do zadań organizacyjnych i redakcyjnych, doprecyzował Karman.

Gazeta, wydawana w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, kolportowana jest wśród działkowców 43 rodzinnych ogrodów na terenie Lublina. Nie wykluczone, iż w przyszłości swym zasięgiem obejmie całe województwo, na terenie którego znajduje się ok. 30 tys. działek w 166 ogrodach zrzeszonych w PZD okręgu lubelskiego.

5 października 2020 r. w Domu Kultury LSM odbyło się pierwsze spotkanie zespołu redakcyjnego z czytelnikami, które poprowadziła red. Ewa Hadrian. Uczestniczyli w nim : prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Lublinie dr Grzegorz Kurczuk, redaktorzy pisma Krzysztof Karman i Grażyna Hryniewska; obecny był wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Kieroński. Po raz pierwszy, z uwagi na pandemię, spotkali się „obywatelscy dziennikarze”, którzy dotychczas znali się tylko z łam pisma bądź korespondencji e-mailowej.

Spotkanie było okazją do porozmawiania o nowym piśmie, jego profilu i tematyce, jaka mogłaby się znaleźć na jego łamach, a także o dzisiejszym statusie ogrodnictwa działkowego i jego problemach. Prezes lubelskiego okręgu PZD Grzegorz Kurczuk i Stanisław Kieroński poinformowali o najważniejszych przedsięwzięciach w funkcjonowaniu ogrodnictwa działkowego w Lubelskiem, podziękowali Radzie Miasta Lublin i jego prezydentowi, za przychylność i przyznanie kilkumilionowych środków na poprawę standardów funkcjonowania ogrodów na terenie miasta. Podkreślili, iż w okresie przeżywanej obecnie pandemii ogrody działkowe przeżywają swój renesans. O nowe działki w Lubelskiem ubiega się ok. tysiąca osób, głównie młodego pokolenia.

Organizatorami spotkania byli: Dom Kultury LSM, wydawca „Głosu Ogrodów” Stowarzyszenie „Polska Samorządna” oraz lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Stanisław Wojnarowicz

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...