Nagrody Prestiżu – RENOMA ROKU 2015 – wręczone w Urzędzie Patentowym RP

| 15 kwi 2016  11:04 | Brak komentarzy

Renoma-2015_Statuetka i brylant

12 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie, Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2015 – pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak – spośród 151 rekomendowanych przez uprawnione instytucje, organizacje i media przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty – wybrała laureatów w czterech kategoriach konkursowych.

Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczono kryształowe statuetki, a kryształowe brylanty laureatom poprzednich edycji, za utrzymanie wysokiej pozycji na rynku i dalszy rozwój. Organizatorem konkursu są magazyn „Prestiż – relacje gospodarcze” – pismo poświęcone reputacji polskiej gospodarki, Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.

IMG_6286

Wyboru laureatów w czterech głównych kategoriach: 1. Przedsiębiorca, 2. Firma, 3. Produkt, 4. Wynalazca dokonała Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak – przewodnicząca, Instytut Zarządzania Wartością SGH oraz członkowie: dr Alicja Adamczak – Urząd Patentowy RP; prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk – APS i Uniwersytet Polski w Londynie; Andrzej Maślankiewicz – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Witold Juchniewicz – WKJ Kancelaria Prawna, Jerzy Byra – „Prestiż – relacje gospodarcze”.

Wyboru laureata, w kategorii specjalnej Polityk, spośród kandydatów nominowanych przez Kapitułę, wyboru dokonali internauci w głosowaniu na portalu www.prestiz.info.pl. Zwycięzcą został nominowany, który uzyskał największą liczbę głosów.

Przesłaniem ustanowionej Nagrody Prestiżu pod nazwą RENOMA ROKU stało się redakcyjne motto „Żeby działanie miało sens, jeszcze i to – potrzeba uznania drugiego człowieka”. Tytuł RENOMA ROKU nadawany jest właścicielom i menedżerom, firmom i produktom oraz wynalazcom, których rekomendują do nagrody zaproszone do współpracy instytucje, organizacje i media. Spośród nich Kapituła dokonuje wyboru tych, którzy na to miano, według określonych kryteriów, zasługują – głównie w oparciu o ich wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność. Laureaci otrzymują Nagrodę za swoją postawę, zaangażowanie, wytrwałość i osiągnięcia gospodarcze, za zdobycie uznania społecznego i wysokiej pozycji biznesowej na rynku.

W kategorii PRZEDSIĘBIORCA zwycięzcą został EDWARD BĄK, Prezes Zarządu Edbak Sp. z o.o., Piotrowice k. Lublina. W tej kategorii Kapituła przyznała również Pierwszy Brylant laureatce nagrody w edycji 2013. Otrzymała go Laura Hołowacz, Prezes Zarządu CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. w Szczecinie za poprawę wyników gospodarczych, jak również za nowy rozdział w historii CSL – utworzenie w nowej siedzibie, zakupionym i odrestaurowanym budynku Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

W kategorii FIRMA laureatem została spółka BIN Sp. z o.o., zarządzana przez prezesa Jana Krzemińskiego z Aleksandrowa Kujawskiego a Pierwszym Brylantem uhonorowana została firma EDBAK Sp. z o.o. z Piotrowic k. Lublina, laureat poprzedniej edycji – za znaczącą poprawę wyników ekonomicznych, wzrost zatrudnienia i dalszy dynamiczny rozwój działalności.

W kategorii PRODUKT zwycięzcą został Ekran Leia Display System firmy ION Concept Sp. z o.o. z Warszawy. A robot PIAP FENIX, skonstruowany przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie otrzymał w tej kategorii Drugi Brylant w kategorii PRODUKT.

W kategorii WYNALAZCA, ze względu na nieporównywalne opracowania, laureatami zostali trzej nominowani wynalazców. KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI z firmy K&K z Tomaszowa Mazowieckiego – za wiertarkę ATUT, dr inż. BARBARA OSTROWSKA z Zespołem ze spółki MaterialsCare przy Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – za opracowanie technologii i komercjalizację wynalazku bioimplant odtwarzającego ubytek tkanki kostnej oraz STANISŁAW SZCZEPANIAK z Zespołem z Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Kielce – za opracowanie technologii monojowej suplementów diety i kosmetyków.

Poza nagrodami głównymi przyznana zostały jeszcze nagroda specjalna RENOMA ROKU 2015 w kategorii POLITYK. Spośród 3 nominowanych przez Kapitułę polityków w plebiscycie internetowym przeprowadzonym przez „Prestiż” zdecydowanie zwyciężyła ELŻBIETA A. POLAK – Marszałek Województwa Lubuskiego.

Dlaczego renoma i rola reputacji jest tak ważna w działalności gospodarczej? Ponieważ to ona przyczynia się do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Dobrze oceniany szef ma zasadniczy wpływ nie tylko na postrzeganie firmy, również na jej wartość finansową. Firma o nieskazitelnej reputacji cieszy się uznaniem, staje się wzorowym przykładem, jest porównywana z innymi przez najlepsze ze swoich cech. Firma, przedsiębiorca, produkt, wynalazca o uznanej renomie stają się ważni dla pracowników, klientów, dostawców, inwestorów i wielu innych grup społecznych. Stają się wzorcami o uznanej reputacji. Zdobyta renoma podnosi ich prestiż i bezpośrednio wpływa na uznanie całego środowiska.

Uroczyste wręczenie Nagród Prestiżu RENOMA ROKU 2015 zaszczycili swoją obecnością goście honorowi: Poseł Jerzy Meysztowicz – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Sejm RP;

Prof. dr hab. Andrzej Herman – Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH i Vice-Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta – Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur; Stanisław Sienko – Z-ca Prezydenta Rzeszowa; Iwona Kusiak – Dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego; Leon Wawreniuk – Wiceprezes Stowarzyszenia AgroBiznesKlubu; Ryszard Kondratiuk – Dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP.

Szczegółowe informacje o nagrodzie w magazynie „Prestiż – relacje gospodarce” nr 55/2015 i na stronie www.prestiz.info.pl.

IMG_6646

Nominacje do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU – edycja 2015

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak, na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2015 roku, po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2014 dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach.

Kategoria Przedsiębiorca:

 • l EDWARD BĄK – Prezes Zarządu Edbak Sp. z o.o., Piotrowice k. Lublina.
  Rekomendacja: Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • l DARIUSZ TOPOLEWSKI – Prezes Zarządu Oponeo.pl Sp. z o.o., Bydgoszcz.
  Rekomendacja: Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • l MARIA WALICZEK – Prezes Zarządu Laboratorium Kosmetyków Naturalnych „Farmona” i Hotelu Farmona Business & SPA, Kraków.
  Rekomendacja: Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego (od 25.10.2015 poseł na Sejm RP).

Kategoria Firma:

 • l BIN Sp. z o.o. – prezes zarządu Jan Krzemiński, Aleksandrów Kujawski.
  Rekomendacja: Leon Wawreniuk, Wiceprezydent AgroBiznesKlubu
 • l MONNARI Trade SA – prezes zarządu Mirosław Misztal, Łódź.
  Rekomendacja: Ryszard Poradowski, Przewodniczący Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • l OPTIGUARD Sp. z o.o. – prezes zarządu Romuald Gierszal, Toruń.
  Rekomendacja: Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kategoria Produkt:

 • l Drukarka 3D Zortrax M200 firmy Zortrax SA z Olsztyna. Prezes zarządu – Rafał Tomasiak.
  Rekomendacja: Tadeusz Willan, Przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • l Ekran Leia Display System firmy ION Concept Sp. z o.o. z Warszawy. Prezes zarządu – Marcin Panek.
  Rekomendacja: Marek Kuliński, Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • l Twarogi KLINKI Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Garwolin” z Woli Rębkowskiej. Prezes zarządu – Waldemar Paziewski.
  Rekomendacja: Waldemar Broś, Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

Kategoria Wynalazca:

 • l KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI – za wiertarkę ATUT – z firmy K&K,Tomaszów Mazowiecki.
  Rekomendacja: Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego.
 • l Dr inż. BARBARA OSTROWSKA z Zespołem ze spółki MaterialsCare przy Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – za opracowanie technologii i komercjalizację wynalazku bioimplant odtwarzającego ubytek tkanki kostnej
  Rekomendacja: Marek Kuliński, Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • l STANISŁAW SZCZEPANIAK z Zespołem z Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Kielce – za opracowanie technologii monojowej suplementów diety i kosmetyków.
  Rekomendacja: Danuta Półrola-Parol, Przewodnicząca Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Do Nagrody Specjalnej w kategorii Polityk – Kapituła nominowała trzy rekomendowane osoby:

 • I TADEUSZ FERENC – Prezydent Rzeszowa – za długoletnie zaangażowanie na rzecz działalności samorządowej i plan rozwoju miasta przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom oraz za konsekwencję, pracowitość i odrzucenie urzędniczych postaw, że czegoś nie da się załatwić.
 • l Prof. zw. dr hab. GRZEGORZ W. KOŁODKO – były wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003 – za głębokie reformy systemowe i nieortodoksyjną politykę rozwoju, doprowadzenie Polski do członkostwa w OECD, wprowadzenie gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu i odegranie ważnej roli w integracji Polski z Unią Europejską.
 • l ELŻBIETA A. POLAK – Marszałek Województwa Lubuskiego – za zaangażowanie w rozwój samorządności terytorialnej, skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy unijnych na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, pozyskania inwestycji i budowania społeczeństwa informacyjnego.

Nominowani zostali zgłoszeni i rekomendowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przez Marszałków Województwa Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego i Zachodniopomorskiego; Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Redakcje „Agro” i „Świat Lekarza”; Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Przewodniczących Oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Na zdjęciach migawki z uroczystego wręczenia dyplomów i statuetek. Udana impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mimo, że po raz pierwszy nie odbywała się w Domu Dziennikarza. Kierownictwu Urzędu Patentowego RP serdecznie dziękujemy za gościnę.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...