MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA DZIENNIKARZY ZANIEPOKOJONA SYTUACJĄ POLSKICH MEDIÓW

| 14 cze 2016  21:35 | Brak komentarzy

IFJ_logo
W Anders, we Francji odbył się 29 kongres największej światowej organizacji dziennikarskiej Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ/IFJ , skupiającej związki i stowarzyszenia dziennikarzy z ponad 140 krajów ze wszystkich kontynentów. Utworzona w 1929 roku organizacja skupia obecnie prawie 600 tysięcy członków. W czasie kongresowych obrad dyskutowano o wszystkich   najważniejszych problemach światowego dziennikarstwa. Wybrane zostały nowe władze Federacji. Prezydentem FIJ został Belg Philippe Leruth. Kongres zakończył się przyjęciem kilkunastu rezolucji. Jedna z nich , przedstawiona przez trzy francuskie związki dziennikarskie, dotyczyła Polski.


Kongres FIJ obradujący w Angers w dniach 6 – 10 czerwca 2016 roku odnotowując z żywym niepokojem , że 1 lipca ma wejść w życie nowa ustawa decydująca o mediach publicznych w Polsce, zauważając, że ustawa ta w zasadniczy sposób zmieni sytuację tych mediów, obejmując swoim zasięgiem wszystkie istniejące w Polsce kanały publiczne radia i telewizji, łącznie z regionalnymi, jak również agencję prasową PAP. Stwierdzając, że zgodnie z terminologią oficjalną całość tego układu przyjmie nazwę Mediów Narodowych,  biorąc pod uwagę, że de facto cała ta służba publiczna, jak i agencja prasowa PAP będzie zależała od rządu poprzez Radę Mediów Narodowych, składającą się z 6 członków, w tym 5 mianowanych bezpośrednio przez partię Prawo i Sprawiedliwość (znajdująca się u władzy PiS), za pośrednictwem parlamentu, senatu – gdzie partia ta dysponuje większością – oraz prezydenta Republiki wywodzącego się z tej samej partii, odnotowując, że ta powołana na 6 lat Rada będzie mianowała dyrektorów kanałów i stacji i mogła ich w każdej chwili odwoływać,  stwierdzając, że już do tej pory obecnie około 150 dziennikarzy zostało zwolnionych w ciągu ostatnich miesięcy, francuskie związki uważają:

 • że polskie radio publiczne (Polskie Radio), publiczna telewizja (Telewizja Polska), jak również agencja PAP przestaną istnieć w obecnej formie,
 • że wraz z tą ustawą pojawia się obawa masowych zwolnień tych  dziennikarzy polskiej RTV i agencji PAP , którzy nie podporządkują się linii politycznej partii sprawującej władzę,
 • że polityka „repolonizacji” mediów publicznych dotknie także mediów prywatnych.

Kongres FIJ:

 • wyraża swą pełną solidarność z polskimi dziennikarzami, a zwłaszcza z tymi z mediów publicznych, ofiarami tej polityki,
 • potępia poczynania rządu polskiego i poważne zagrożenia wolności wypowiedzi i prawa do pracy, domaga się, by FIJ zwróciła się niezwłocznie do Komisji Europejskiej, Parlamentu europejskiego i jego przewodniczącego, Rady Europy i APCE, jak również do UNESCO, aby położyć kres polityce sprzecznej z Europejską Konwencją praw człowieka (artykuł 10).

Ponadto podjęto rezolucje między innymi w sprawie solidarności z dziennikarzami tureckimi i kurdyjskimi, w sprawie wolności prasy i niezależnego dziennikarstwa w świecie arabskim i na Bliskim Wschodzie, na temat sytuacji dziennikarzy w Iranie, w sprawie niebezpiecznej koncentracji mediów oraz zagrożenia dziennikarzy w Kazachstanie,  Brazylii i Wenezueli.
Trzeba dodać, że miasto Angers przyjęło dziennikarzy z całego świata nadzwyczaj gościnnie. W rzadkich wolnych chwilach organizowano wiele imprez z udziałem przedstawicieli miejscowych władz z merem senatorem Bechu, który wziął udział zarówno w otwarciu jak i zamknięciu obrad.
Tytułem ciekawostki dodajmy, że w tym roku, jak poinformował miejscowy dziennik „Ouest France” miasto Angers, stolica historycznej prowincji Anjou, z której wywodził się m.in. nasz król Henryk Walezy, podpisało umowę o współpracy z Toruniem. Tu także przez pewien czas w okresie II wojny światowej rezydował rząd polski na wygnaniu.

(r)

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...