Medale: Zasłużony dla Tolerancji

| 2 gru 2013  09:15 | Brak komentarzy

indexb19a

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” od szesnastu lat przyznaje medale „Zasłużony dla Tolerancji”. Wyróżnienia przyznawane są osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania przejawów nacjonalizmu, szowinizmu i antysemityzmu oraz dla budowania stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności.

W tym roku medalem uhonorowano Jerzego Domańskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, redaktora naczelnego tygodnika „Przegląd” „za aktywną działalność dziennikarską i owocny wysiłek na rzecz wzajemnego szacunku, pojednania i poszanowania ludzi bez względu na światopogląd czy przekonania religijne”.

Profesor Karol Karski wygłaszając laudację podkreślił, że Jerzy Domański, jako redaktor naczelny lewicowego „Przeglądu” nie wydaje pisma partyjnego. Jest dziennikarzem umiaru, unikającym skrajności w swej pracy redaktorskiej i publicystycznej.

Podczas piątkowej uroczystości w Muzeum Niepodległości odznaczenia ponadto otrzymali: prof. Adam Rotfeld z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych „za ustawiczny trud i pracę na rzecz porozumienia Polski i Rosji oraz za pracę na rzecz poszanowania mniejszości narodowych”; pisarka Ruta Wermuth za książkę „Spotkałam ludzi”, w której „świat jest postrzegany jako wzajemne uzupełnianie się relacji międzyludzkich, zwłaszcza między Polakami, Żydami i ludnością ukraińską” oraz Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” z Wrocławia „za prezentowanie wzajemnej tolerancji ludzi różnych wyznań, jak i za zdecydowane działania przeciw ksenofobii i brakowi tolerancji w polskim społeczeństwie”.

Pośmiertnie uhonorowany został Kazimierz Morawski „za powołanie do działalności Fundacji Ekumenicznej ”Tolerancja” i wkład w tworzeniu postaw wzajemnego szacunku, pojednania na drodze dialogu ekumenicznego i troski o wzajemne poszanowanie w życiu politycznym i społecznym”.

Arcybiskup Henryk Muszyński oraz metropolita Hilarion medale otrzymali w sobotę 30 listopada br. podczas odbywającej się na UKSW konferencji „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie”.

Warszawa 29/11/2013 NAGRODY ZASLUZONY DLA TOLERANCJI fot.Krzysztof Zuczkowski*

Wśród nagrodzonych w minionych latach byli m.in. Jerzy Giedroyć, Jacek Kuroń, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Fundacja im. Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Józef Oleksy, Krzysztof Teodor Toeplitz, Andrzej Zoll i Barbara Skarga, była komisarz UE prof. Danuta Huebner, ks. Adam Boniecki, prof. Barbara Engelking, prof. Jerzy Jedlicki.

Naszemu prezesowi serdecznie gratulujemy tego jakże zaszczytnego wyróżnienia.

Andrzej Maślankiewicz

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...