Jolanta Sutowicz laureatką

| 16 maj 2024  20:08 | Brak komentarzy

Jolanta Kozak-Sutowicz została wyróżniona Certyfikatem im. Edwarda Csató przyznanym przez polską sekcję AICT/ Klub Krytyki Teatralnej SDRP w 25 rocznicę utworzenia międzynarodowego festiwalu monodramu THESPIS w Kilonii za stworzenie nowej ważnej przestrzeni konfrontacji dokonań aktorskich.

Wiele uczyniła dla promocji polskiego teatru (i filmu). Na kilońskim festiwalu gościli m.in. Agnieszka Holland, Jan Peszek, Irena Jun, Marcin Bortkiewicz, Bogusława Schubert, Mateusz Nowak, Janusz Stolarski, Remigiusz Grzela, Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski – a w tym roku m.in. debiutujący na scenie jednoosobowej Sebastian Słomiński.
Odbywały się tutaj inspirujące debaty o sztuce monodramu.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu nastąpiło podczas gali otwarcia festiwalu w Teatrze Miejskim w Kilonii. Dyplom i pamiątkową grafikę Janusza Golika przekazał laureatce Tomasz Miłkowski, prezes polskiej sekcji AICT, kierując do zebranych te słowa:

Ladies and Gentlemen,
I have the honor to inform you on behalf of the Polish section of IATC that Mrs. Jolanta Sutowicz has been awarded the honorary Edward Csató’ Certificate.
The patron of the award is one of the most outstanding Polish critics of the 20th century and his main idea is expressed in the words: Theater is an actor. It fits like a glove what our laureate has been doing for a quarter of a century. She created an important new space for creative confrontation of the art of acting. And for that we thank her today.

It was suggested a moment ago that Jolanta Sutowicz’s singing is not good. I do not agree. These 25 years of the Thespis festival are her wonderful song in praise of acting. And that’s without a single false tone.
My heartiest congratulations.

 

Panie, Panowie,
mam zaszczyt poinformować w imieniu polskiej sekcji IATC, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, że pani Jolanta Sutowicz została nagrodzona honorowym Ceryfikatem imienia Edwarda Csató.
Patron nagrody to jeden z najwybitniejszych polskich krytyków XX wieku a jego główna idea wyraża się w słowach: Teatr to aktor.
Pasuje to jak ulał do tego, co od ćwierć wieku robi, pielęgnuje nasza laureatka. Stworzyła nowa ważną przestrzeń twórczej konfrontacji sztuki aktorskiej. I za to jej dzisiaj składamy podziękowanie.

Zasugerowano przed chwilą, że ze śpiewaniem u Jolanty Sutowicz nie najlepiej [To był żart prowadzącego galę, nawiązujący do przygotowywanego przez Jolantę Sutowicz monodramu o Florance Nightingale – „Boska”, którego fragment zaprezentowała na scenie]. Nie zgadzam się. Te 25 lat festiwalu Thespis to jej wspaniała pieśń ku chwale aktorstwa. I to bez jednego fałszywego tonu. Moje serdeczne gratulacje.

Jolanta Kozak-Sutowicz, polska aktorka filmowa i teatralna, przyjechała do Niemiec w 1986 roku. Występowała na wielu europejskich festiwalach teatralnych, zanim w 1997 roku w Kilonii wraz z mężem Leonidem Sutowiczem uruchomiła THESPIS, pierwszy w Niemczech festiwal monodramu. Za zasługi dla kultury Jolanta Sutowicz została odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec w 2004 roku oraz Nagrodą Kulturalną Miasta Kilonii w 2012 roku.

Na zdj: moment wręczenia Certyfikatu na scenie teatru w Kilonii, 11 maja 2024

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...