Biznes – media – kapitał ludzki

| 10 mar 2014  13:45 | Brak komentarzy

biznes-a-media-lublin

W Lublinie po raz drugi odbyła się konferencja z cyklu „Biznes a media”. Tym razem zatytułowana była „Kapitał ludzki – między wykształceniem a praktyką”. Jej obrady poświęcono sytuacji na rynku pracy, której lekceważyć już nie sposób – bez pracy pozostaje niemal 24 proc. młodych Europejczyków.

Organizatorami konferencji byli tradycyjnie już miesięcznik „Awangarda Lubelska” i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz – tym razem – Lubelska Spółdzielnia Spożywców Społem, która podjęła się roli gospodarza. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, szkół wyższych, przedsiębiorcy i dziennikarze.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, dr Jacek Sobczak, zwrócił uwagę, że rynek pracy w Lubelskiem od kilku lat jest kształtowany przy dużym wsparciu środków unijnych. W latach 2007 – 2013 na realizację małych i dużych projektów wydatkowano ogółem 25 mld zł, w tym 16 stanowiły środki unijne.

Pieniądze te były przeznaczane na cele szkoleniowe, projekty badawcze, budowę placów zabaw oraz na duże przedsięwzięcia inwestycyjne, w drogownictwie, szkolnictwie wyższym, miejskim transporcie publicznym i lotniczym. Realizowane inwestycje, jak zauważył dr Jacek Sobczak, umożliwiały wykonawcom na utrzymanie istniejących miejsc pracy oraz na tworzenie nowych.

Prezes LSS Społem, laureata tytułu Pracodawca Fair Play, Mieczysław Zapał, przedstawił m. in. system funkcjonowania spółdzielni, jako miejsca pracy dla 430 osób. Podkreślił, iż wszystkie są zatrudnione na umowach o pracę, w przedsiębiorstwie respektowane są zapisy kodeksu pracy i wymogi bhp. Przypomniał, iż LSS kontynuuje 200-letnie tradycje ruchu spółdzielczego, który narodził się w Hrubieszowie z inicjatywy ks. Stanisława Staszica.

Kanclerz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie Henryk Stefanek nawiązując do sytuacji na rynku pracy wskazał na potrzebę mobilności kształcenia. Jego zdaniem zmiany, jakie w szybkim tempie zachodzą w gospodarce i w innych dziedzinach życia, wymagają kształcenia coraz to nowych specjalistów, rezygnacji z kierunków niezapewniających absolwentom pracy. W jego szkole, jak podał, zrezygnowano np. z kształcenia celników czy specjalistów Agrobiznesu, rynek nie zgłasza już bowiem na nich zapotrzebowania. Kanclerz Stefanek podkreślił wagę praktyk zawodowych w procesie przygotowania przyszłego pracownika.

Na wagę praktyk zawodowych w okresie studiów zwrócił też uwagę kierownik Biura Karier Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego, Lech Szafrański. Jego zdaniem studenci, którzy odbywali praktyki zawodowe, lepiej sobie radzą na dzisiejszym, trudnym rynku pracy.

*

Red. Stanisław Wojnarowicz, mówiąc o roli mediów, wyraził przekonanie, że polskie media, zarówno specjalistyczne, jak te masowego przekazu w opisie rynku pracy zdają egzamin: nie tylko opisują istniejący stan rzeczy, ale z wyprzedzeniem informują o potencjalnych zmianach. Jego zdaniem, w medialnej analizie rynku pracy zachowana jest równowaga między podażą rąk do pracy, a popytem na nie i oczekiwaniami pracodawców. Najczęściej i najszerzej problemy rynku pracy spośród środków masowego przekazu, w opinii S. Wojnarowicza podejmuje „Gazeta Wyborcza”. /SW/

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...