Apel lekarzy do środowiska dziennikarskiego

| 7 maj 2015  20:38 | Brak komentarzy

Poniżej zamieszczamy apel Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach skierowany do środowiska dziennikarskiego. Z większością zawartych w apelu tez i postulatów zgadzamy się i uważamy, że czas najwyższy by zjednoczyć działania w celu poprawy sytuacji.

Apel Nr 1/2015

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

z dnia 28 marca 2015 r.

w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz rzetelnych, pluralistycznych i odpowiedzialnych mediów w Polsce.

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się do stowarzyszeń i organizacji dziennikarskich o podjęcie wspólnych działań na rzecz rzetelnych, pluralistycznych i odpowiedzialnych mediów w Polsce.

Wolność słowa jest jednym z największych osiągnięć Polaków po 1989 roku. Dla wydawców i dziennikarzy wolność wypowiedzi powinna oznaczać także odpowiedzialność za przekaz medialny, rzetelność w zbieraniu i przekazywaniu informacji. Nie powinny mieć miejsca publikacje niesprawdzonych doniesień, utożsamianie komentarza z informacją, manipulacje faktami oraz dokonywanie ocen i osądów, zanim sprawę dokładnie zbada policja, prokuratura, a sąd wyda wyrok.

Większość dziennikarzy wykonuje swój zawód profesjonalnie, sumiennie, zgodnie z obowiązującymi wymogami etycznymi. Na uznanie zasługuje ich działalność w imię szeroko pojętego interesu społecznego. Na polskim rynku medialnym pojawiły się jednak zauważalne próby zdobywania jak największej widowni, czytelników czy słuchaczy, poprzez działania prowadzone niestety niejednokrotnie bez przestrzegania zasad etycznych, które nierozerwalnie powinno być związane z odpowiedzialnym dziennikarstwem w demokratycznym społeczeństwie.

Nie do przecenienia jest wkład mediów w ujawnianie i piętnowanie patologii oraz niesprawiedliwości, także tych występujących w ochronie zdrowia. Jednak przypadki dziennikarskiej nierzetelności, stronniczości i pogoni za sensacją powodują nieodwracalne szkody, rujnując wzajemne zaufanie między lekarzami a pacjentami, co przede wszystkim działa na niekorzyść chorych.

Sekretarz
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś

Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Rafał Kiełkowski

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...