NIE WSZYSTKIE CZASOPISMA OTRZYMAŁY

| 21 lut 2017  15:15 | Brak komentarzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w środę, 15 lutego, opublikowało listę czasopism, które otrzymają w tym roku dotację. Przypomnijmy, że celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach. Niestety na krótkiej, bo liczącej zaledwie 17 pozycji liście próżno szukać „Didaskaliów”, „Śląska” czy „Krytyki Politycznej”.

W ubiegłym roku dotację otrzymało 25 czasopism w wyniki I naboru, natomiast kolejnych 16 – po pozytywnie rozpatrzonych odwołaniach. W 2015 roku było to aż 50 czasopism. Liczba ta sukcesywnie maleje. Należy zaznaczyć, że kwota ministerialnej dotacji się nie zmieniła. Niestety, można odnieść wrażenie, że o sukcesie wniosku w konkursie zdecydowały nie tylko kwestie merytoryczne, ale i klucz polityczny.

W 2017 roku najwięcej otrzymają: Liber Pro Arte na wydanie kwartalnika „Konteksty” w latach 2017-2019 (w każdym roku otrzyma na ten cel 100 tys. zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopism o Tematyce Audiowizualnej EKRANy na wydanie czasopisma „EKRANy” (2017 -140 tys. zł; 2018 – 1450 tys. zł; 2019-150 tys. zł), Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu na wydanie dwumiesięcznika „New Eastern Europe” w wersji papierowej i elektronicznej w latach 2017-2019 (w każdym roku po 149 tys. 900 zł), Towarzystwo Przyjaciół Sopotu na wydanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS w latach 2017-2019 (w każdy roku po 105 tys. 570 zł), a także Fundacja Academicon na wydanie czasopisma dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz ludzi dorosłych w wersji papierowej i elektronicznej (po 89 tys. 510 zł).

Fundusze otrzymają także: Stowarzyszenie Czterdzieści i Cztery na kontynuację wydawania pisma „44/czterdzieści i Cztery” w roku 2017 w wersji papierowej i elektronicznej, Klub Jagielloński na wydanie 4 numerów czasopisma „Pressje”, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego na wydanie 4 numerów kwartalnika „Kronos. Metafizyka Kultura Religia”, Oficyna wydawnicza „Mówią wieki” sp. z o. o. na dofinansowanie Magazynu Historycznego „Mówią wieki” w 2017 roku, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Sp. z o. o. na wydawanie ogólnopolskiego miesięcznika „W drodze”, Fundacja Świętego Mikołaja na wydanie 44. numerów tygodnika internetowego „Teologia Polityczna Co Tydzień”, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza na Wydawanie kwartalnika „Pamiętnik Literacki” 2017, a także Fundacja Slawistyczna na „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, rocznik 52 za 2017, Arcana sp. z o.o. na wydawanie w 2017 roku dwumiesięcznika ARCANA w wersji papierowej i elektronicznej, (numery 133-134, 135, 136, 137, 138), Stowarzyszenie Architektów Polskich na wydanie czasopisma „ARCH”, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków – Zarząd Główny na Wydanie 4 numerów „WIADOMOŚCI KONSERWATORSKICH” w jęz. polskim i angielskim, Fundacja Świętego Benedykta na wydanie czterech numerów ogólnopolskiego czasopisma kulturalnego „Christianitas” (kwartalnik).

Wśród „wielkich przegranych” tego wyścigu po ministerialną dotację są m.in.: Górnośląskie Towarzystwo Literackie, wydające miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach wydający czasopismo „SilesiaMuzyka”, katowicka „Ultramaryna”, Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne, które nie otrzymało dofinansowania na wydanie czasopisma „artPAPIER” w 2017 roku, Śląsk Sp.z o.o. Wydawnictwo Naukowe, w przypadku którego państwo nie dofinansuje publikacji czterech kolejnych zeszytów kwartalnika „Guliwer” w roku 2017, a także Instytut im. Jerzego Grotowskiego, wydającego od lat dobrze oceniane czasopismo teatralne „Didaskalia”.

– Będziemy składać odwołanie i liczymy na to, że otrzymamy dotację w drugiej turze. Od lat nasze pismo zgodnie z oceną ekspertów utrzymuje się na równym poziomie, dlatego też liczymy, że odwołanie przyniesie skutek. Nie zakładamy czarnego scenariusza – mówi przedstawiciel redakcji „Didaskaliów”. A czas na składanie odwołania redakcje mają jedynie do 25 lutego.

Wśród dotowanych przez państwo czasopism zabrakło także kwartalnika „Fronda Lux”, „Świata Ciszy”, wydawanego przez Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, kwartalnika Dialog Pheniben Stowarzyszenia Romów w Polsce, „Forum Dziennikarzy”, wydawanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Rozwój i wiele, wiele innych.

Należy się spodziewać, że do 25 lutego do ministerstwa wpłyną wnioski z odwołaniem od decyzji. Mogą to uczynić wszystkie czasopisma, które otrzymały co najmniej 50 punktów, czyli ok. 90 wnioskodawców.

Źródło:

Dziennik Zachodni
Magdalena Mikrut-Majeranek
16-02-2017

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM