NIE WSZYSTKIE CZASOPISMA OTRZYMAŁY

| 21 Lut 2017  15:15 | Brak komentarzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w środę, 15 lutego, opublikowało listę czasopism, które otrzymają w tym roku dotację. Przypomnijmy, że celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach. Niestety na krótkiej, bo liczącej zaledwie 17 pozycji liście próżno szukać „Didaskaliów”, „Śląska” czy „Krytyki Politycznej”.

W ubiegłym roku dotację otrzymało 25 czasopism w wyniki I naboru, natomiast kolejnych 16 – po pozytywnie rozpatrzonych odwołaniach. W 2015 roku było to aż 50 czasopism. Liczba ta sukcesywnie maleje. Należy zaznaczyć, że kwota ministerialnej dotacji się nie zmieniła. Niestety, można odnieść wrażenie, że o sukcesie wniosku w konkursie zdecydowały nie tylko kwestie merytoryczne, ale i klucz polityczny.

W 2017 roku najwięcej otrzymają: Liber Pro Arte na wydanie kwartalnika „Konteksty” w latach 2017-2019 (w każdym roku otrzyma na ten cel 100 tys. zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopism o Tematyce Audiowizualnej EKRANy na wydanie czasopisma „EKRANy” (2017 -140 tys. zł; 2018 – 1450 tys. zł; 2019-150 tys. zł), Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu na wydanie dwumiesięcznika „New Eastern Europe” w wersji papierowej i elektronicznej w latach 2017-2019 (w każdym roku po 149 tys. 900 zł), Towarzystwo Przyjaciół Sopotu na wydanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS w latach 2017-2019 (w każdy roku po 105 tys. 570 zł), a także Fundacja Academicon na wydanie czasopisma dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz ludzi dorosłych w wersji papierowej i elektronicznej (po 89 tys. 510 zł).

Fundusze otrzymają także: Stowarzyszenie Czterdzieści i Cztery na kontynuację wydawania pisma „44/czterdzieści i Cztery” w roku 2017 w wersji papierowej i elektronicznej, Klub Jagielloński na wydanie 4 numerów czasopisma „Pressje”, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego na wydanie 4 numerów kwartalnika „Kronos. Metafizyka Kultura Religia”, Oficyna wydawnicza „Mówią wieki” sp. z o. o. na dofinansowanie Magazynu Historycznego „Mówią wieki” w 2017 roku, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Sp. z o. o. na wydawanie ogólnopolskiego miesięcznika „W drodze”, Fundacja Świętego Mikołaja na wydanie 44. numerów tygodnika internetowego „Teologia Polityczna Co Tydzień”, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza na Wydawanie kwartalnika „Pamiętnik Literacki” 2017, a także Fundacja Slawistyczna na „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, rocznik 52 za 2017, Arcana sp. z o.o. na wydawanie w 2017 roku dwumiesięcznika ARCANA w wersji papierowej i elektronicznej, (numery 133-134, 135, 136, 137, 138), Stowarzyszenie Architektów Polskich na wydanie czasopisma „ARCH”, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków – Zarząd Główny na Wydanie 4 numerów „WIADOMOŚCI KONSERWATORSKICH” w jęz. polskim i angielskim, Fundacja Świętego Benedykta na wydanie czterech numerów ogólnopolskiego czasopisma kulturalnego „Christianitas” (kwartalnik).

Wśród „wielkich przegranych” tego wyścigu po ministerialną dotację są m.in.: Górnośląskie Towarzystwo Literackie, wydające miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach wydający czasopismo „SilesiaMuzyka”, katowicka „Ultramaryna”, Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne, które nie otrzymało dofinansowania na wydanie czasopisma „artPAPIER” w 2017 roku, Śląsk Sp.z o.o. Wydawnictwo Naukowe, w przypadku którego państwo nie dofinansuje publikacji czterech kolejnych zeszytów kwartalnika „Guliwer” w roku 2017, a także Instytut im. Jerzego Grotowskiego, wydającego od lat dobrze oceniane czasopismo teatralne „Didaskalia”.

– Będziemy składać odwołanie i liczymy na to, że otrzymamy dotację w drugiej turze. Od lat nasze pismo zgodnie z oceną ekspertów utrzymuje się na równym poziomie, dlatego też liczymy, że odwołanie przyniesie skutek. Nie zakładamy czarnego scenariusza – mówi przedstawiciel redakcji „Didaskaliów”. A czas na składanie odwołania redakcje mają jedynie do 25 lutego.

Wśród dotowanych przez państwo czasopism zabrakło także kwartalnika „Fronda Lux”, „Świata Ciszy”, wydawanego przez Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, kwartalnika Dialog Pheniben Stowarzyszenia Romów w Polsce, „Forum Dziennikarzy”, wydawanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Rozwój i wiele, wiele innych.

Należy się spodziewać, że do 25 lutego do ministerstwa wpłyną wnioski z odwołaniem od decyzji. Mogą to uczynić wszystkie czasopisma, które otrzymały co najmniej 50 punktów, czyli ok. 90 wnioskodawców.

Źródło:

Dziennik Zachodni
Magdalena Mikrut-Majeranek
16-02-2017

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • POLECAMY

 • SZLIF

  „Szlif”; Jest dla nich nadzieja!
  Powszechnie uważa się, że współczesną młodzież obchodzi tylko czubek własnego nosa. Całymi dniami wpatrzeni w smartfony, nie robią nic produktywnego. Nie mają wyrobionych poglądów, nie interesują się wydarzeniami na świecie czy w swojej ojczyźnie, a co dopiero w lokalnej społeczności.
  Na szczęście w jednym z wrocławskich liceów, a konkretnie w Ogólnokształcącym nr XIII im. Aleksandra Fredry, działa grupa uczniów, która jest idealnym zaprzeczeniem tego stereotypu. Ci młodzi adepci sztuki dziennikarskiej co miesiąc wydają kolejny numer gazety „Szlif”, która istnieje nieprzerwanie od 2002 roku. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Menu

 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • Tagi

 • ARCHIWUM