Współudział w stanowieniu prawa szansą dla obywatelskiej wolności?

| 11 Paź 2018  19:26 | komentarze 2

(55 lat w dziennikarstwie – mój głos osobisty)

Być może w odpowiedzi na rzeczywiste zagrożenia dla wolności i praworządności rozlewające się z Węgier i Polski, Unia Europejska już w 2016 roku podjęła działania mające na celu przygotowanie przepisów ochron-nych. Działania te poprzedzone zostały szeregiem sondażowo-konsultacyjno-uświadamiająco-szkoleniowych akcji, których wyniki staną się podstawą do przyjęcia, ogłoszenia i wdrożenia do praktyki prawa wznoszenia kordonów sanitarnych wszędzie tam, gdzie demagogia i populizm zagrażają przyszłości.

Do tych wspomagających projekt działań, aktywnie włączyły się organizacje ochrony pracowniczej oraz poza-rządowe. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Warszawski zorganizowały cykl szkoleń w: Krynicy Morskiej, Sarbinowie, Warszawie, Wiśle i Krynicy Zdroju. Uczestniczyłem w dwóch zjazdach w Krynicy Zdroju, 26- 27 września oraz 5- 6 października 2018 roku.
Szkolenia takie są formą konsultacji społecznych, gdzie zamierza się wypracować spójny pogląd uczestników na zadany temat.

W Krynicy Morskiej było nas prawie 20 dziennikarzy, w tym 5 pań. Grupa reprezentowała dziennikarskie środowiska Wielkopolski, Mazowsza, Warmii i Mazur oraz Pomorza. Doświadczenia i osobiste przykłady z terenu stały się podstawą i kanwą zbiorowej oceny głównie otaczającej, gorzkiej rzeczywistości społeczno-polityczno-prawnej. Moderatorzy: Jacek Woj-tas, Hanna Durka i Andrzej Maślankiewicz na bazie konkretnych przepisów wskazali na aktualny stan prawa regulującego, ale też ograniczającego wolności mediów i dziennikarzy. Sprawili nam zawód stwierdzając, że dziennikarze nie są już IV władzą, a nawet mają coraz mniejszy wpływ na wypełnianie swojej funkcji kontrolnej wobec władz ustawodawczych i wykonawczych. Tak dzieje się zawsze, gdy triumwirat: głowa państwa, rząd i parlament grzebią prawo, nie wsłuchują się i lekce-ważą głos opinii publicznej.

Po dwuzjazdowym szkoleniu w Krynicy Morskiej muszę przedstawić swoje osobiste, krótkie stanowisko wobec szans na zmianę status quo polskiego dziennikarstwa i mediów.

Otaczającym nas- dziennikarzy paradoksem jest to, że posiadając oręż w postaci słowa kształtującego rzeczywistość nie jesteśmy dzisiaj w stanie zmieniać jej do miary większości społecznych marzeń. Moim zdaniem- wpływ na to ma ideologiczny podział środowiska. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z 2700 swoimi członkami w średnim wieku ma za sobą środki i siłę, która na zasadzie konkurencji, nie zawsze zdrowej, może stanowić o przyszłości mediów i samego dziennikarstwa. Dziennikarze SDP operują głównie w mediach elektronicznych, ich grupą docelową są niepodatni na wiedzę lecz na szybkość i nowinki, lekceważący język polski, bezkrytyczni spadkobiercy roszczeń, „które im się po prostu należą”. Natomiast Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej z nieco ponad 1000 członków, zazwyczaj schorowanych Nestorów, zmęczonych, a wręcz zniechęconych brakiem skuteczności swoich dziennikarskich zabiegów jest nawet statystycznie słabsze, nie wspominając o słabości materialnej. Grupą docelową dziennikarzy SDRP jest starszy Czytelnik coraz mniejszej liczby tytułów prasy papierowej.

To zderzenie pokoleniowe.
Dziennikarze SDP nie sięgają do konsekwencji swoich publikacji, Nestorzy SDRP zasklepili się w troskach o przy-szłość swoich wnuków, którym jest ona jednak obojętna.

Ale ciągle mamy jeszcze wszyscy szansę na rzeczywiste, ale przede wszystkim korzystne dla społeczeństwa, polskiego dziennikarstwa i mediów prawne regulacje, jeśli zakopiemy wojenne topory i powołamy ustawą sejmową wspólną Izbę Zawodową. Określi ona wszystkie niezbędne kryteria, prawa i obowiązki w interesie środowiska i wobec Rzeczpospolitej Polskiej.

Mam głośną nadzieję, że po maju 2019 roku, na zakończenie cyklu szkoleń, leżąca u podstaw projektu idea: „Partycypacja związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa” nabierze realnego kształtu.

Andrzej Cieślak

Komentarze

komentarze 2 do “Współudział w stanowieniu prawa szansą dla obywatelskiej wolności?”

 1. J.M.Janowski
  piątek, 12 - Paź - 2018, godz. 22:53

  Tekst ten mętnie coś postuluje nie precyzując o co właściwie chodzi.

 2. Marek Książek
  sobota, 13 - Paź - 2018, godz. 10:40

  Jako uczestnik tegoż samego szkolenia dopowiem, że generalnie chodzi o jedność środowiska. O utworzenie dziennikarskiej korporacji, bez względu na istniejące podziały polityczno-ideologiczne. Izba Dziennikarska ma realną szansę na reprezentowanie naszych interesów. PS. Nie sądzę jednak, by przyszłość naszych wnuków była nam obojętna… :)

Pozostaw komentarz:

 • Redaktorowi STEFANOWI TRUSZCZYŃSKIEMU wyrazy głębokiego współczucia po śmierci córki DOROTY składają Zarząd Główny i Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLECAMY

 • SZLIF

  ”Szlif”: Czas podsumowań i nie tylko
  Koniec grudnia jest z pewnością jednym z najbardziej ekscytujących i sentymentalnych momentów w ciągu całego roku. Nie dość, że przypada on na okres świąt Bożego Narodzenia, to jeszcze z niecierpliwością czekamy na końcowe odliczanie, które z każdą sekundą zbliża nas do pierwszego dnia stycznia i różnych noworocznych postanowień. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Menu

 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • Tagi

 • ARCHIWUM