RZEŹBIARZ Z NYSY

| 12 wrz 2019  21:40 | komentarze 2

Profesor Marian Molenda, rzeźbiarz z Nysy jest twórcą statuetek, Złoty i Zielony Prus, które co roku wręczamy laureatom Nagrody im. Bolesława Prusa. Skromny rzeźbiarz niezabiegający o splendor i zaszczyty, niezbyt skory do wywiadów, jest twórcą wielu znakomitych monumentów rzeźbiarskich, od Piłsudskiego poczynając, na dziesiątkach postaci artystów (Starsi Panowie, Kofta, Grotowski) i pisarzy ( Osiecka, Młynarski) nie kończąc.


Urodzony w Baranowie Lubelskim, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, stąd wyjątkowe zainteresowanie postacią Bolesława Prusa. Studia odbył na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, w pracowni rzeźby prof. Franciszka Duszeńki.

Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1983 roku. W latach 1983-1984 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Prace wystawiał w (licznych ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza granicami m.in. w Niemczech, Czechach, USA, Francji, Rosji, na Węgrzech oraz w Chinach. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Opolskiego. W Instytucie Sztuki UO prowadzi pracownię rzeźby.

Marian Molenda sympatyczny rzeźbiarz z Nysy jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Wymieńmy przynajmniej niektóre.

 • I nagroda w ogólnopolskim konkursie na pomnik pomordowanym w Barbarce podczas II wojny światowej (realizacja). Toruń 2008,
 • (z zespołem) I nagroda w ogólnopolskim konkursie na pomnik JP II i kard. Stefana Wyszyńskiego w Prudniku oraz realizacja 2009,
 • I i II nagroda w ogólnopolskim konkursie na pomnik Kazimierza Górskiego przy Stadionie Narodowym w Warszawie.
 • W 2018 roku otrzymał odznaczenie „Pro – Patria”.

W 2018 roku Profesor Molenda wykonał pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance w Nysie, a także Fortunata dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie ,( 2019).

Starsi panowie na wzgórzu uniwersyteckim w Opolu

Jest twórcą kilkunastu pomników w Polsce, min. Katowicach, Nysie, Opolu, Radomiu, Toruniu, Strzelcach Opolskich, Wrocławiu, Warszawie.
Prace Mariana Molendy znajdują się w zbiorach:

 • Muzeum na Majdanku w Lublinie,
 • Muzeum Medali JP II w Częstochowie,
 • Muzeum Dom Rodzinny JP II w Wadowicach,
 • Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku oraz w kolekcjach prywatnych w Brazylii, USA, Niemczech, Czechach, Meksyku, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce.

W czerwcu spotkaliśmy Mistrza Molendę przy uroczyście odsłanianym pomniku – ławeczce prof. Mieczysława Pożaryskiego przed gmachem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej ( na zdjęciu). Prof. Mieczysław Pożaryski(1875-1945) był wieloletnim dziekanem Wydziału Elektrycznego PW.

Profesor Marian Molenda poza rzeźbą monumentalną tworzy również drobniejsze formy między innymi okolicznościowe medale, wspomniane statuetki, a także impresje plenerowe. Aktualnie pracuje nad kolejną ławeczką. Będzie to pomnik Jerzego Kozarzewskiego poety, który mieszkał i tworzył w Nysie. W ten sposób staraniem władz miasta Nysy upamiętniona zostanie ciekawa postać poety, który w latach powojennych doświadczył prześladowań UB, łącznie z wyrokiem śmierci, na szczęście dzięki pomocy i wstawiennictwu Tuwima ułaskawiony.

Osiecka i Młynarski w pracowni Molendy

W ubiegłym roku minęło 30 lat pracy twórczej Profesora Mariana Molendy. Z pewnym poślizgiem 6 października w Opolu odbędzie się jubileuszowa uroczystość, wystawa dorobku Rzeźbiarza z Nysy.

Na zdjęciach niektóre prace Mariana Molendy. Starsi Panowie w Opolu, Agnieszka Osiecka i Wojciech Młynarski jeszcze w pracowni artysty, Jonasz Kofta w czasie montażu.

Andrzej Maślankiewicz

Pomnik Jonasa Kofty, montaż w Opolu

Komentarze

komentarze 2 do “RZEŹBIARZ Z NYSY”

 1. wojciech
  sobota, 21 - wrz - 2019, godz. 22:20

  MISTRZU-SZACUNEK!!!

 2. Perła
  niedziela, 8 - gru - 2019, godz. 12:44

  JESTEM DUMNA ALBOWIEM TEN MISTRZ „RZEZBIARZ Z NYSY” JEST MOIM KOLEGA Z PANSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH Z NALECZOWA. MAM NAWET Z NIM ZDJECIE Z TAMTYCH CZASOW.
  MARIAN BARDZO SERDECZNIE POZDRAWIAM,PERLA

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM