Raz w roku jest taki wieczór… Driady, „Driada”, Odra i my – prasowcy

| 10 wrz 2019  15:49 | Brak komentarzy

W ten jeden wieczór, 2 września 2019, Bulwar Dunikowskiego nieopodal Hali Targowej we Wrocławiu zmienił się w Bulwar Zachodzącego Słońca. Podążającym nabrzeżem na coroczne spotkanie na Odrze prasowcom towarzyszyły bowiem przed godziną 18.00, nim jeszcze zapadł zmierzch, promienie słoneczne. I dałbym słowo, wśród konarów drzew dostrzec można było zwiewne postaci driad, bogiń drzewnych gałęzi, o których wspomina grecka mitologia. Nawet jeśli to było tylko złudzenie, jego powstanie miało realną przyczynę – zdążaliśmy przecież na statek noszący nazwę „Driada”, którym przez kolejne trzy godziny rejsu sprawnie dowodził kapitan Gabriel Gattner – tego typu omamy wydają się więc uzasadnione!

Organizator, jak co roku Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, zachęcił do udziału w tegorocznym rejsie po „królowej dolnośląskich rzek” prawie stuosobową grupę prasowców, którzy wraz z bliskimi sobie osobami, czyli żoną lub mężem, dorosłym potomstwem, a nawet wnukami wypełnili szczelnie znany nam już z poprzednich imprez statek. Przybyłych witał jeszcze na lądzie życzliwie uśmiechnięty szef dolnośląskiego SDRP Ryszard Mulek z żoną Józefą, który sympatię dla siebie umocnił dodatkowo, rozdając wszystkim uczestnikom talony umożliwiające zaspokojenie podstawowych funkcji życiowych, czyli nabycie kiełbasy z grilla i piwa z beczki. Skoro o kulinariach mowa, by wyczerpać temat dodam tylko, że przygotowany przez Dorotę Hordejuk catering polecał również smakowity chleb ze smalcem i orzeźwiające kiszone ogórki.

Ale przecież nie ogórki i piwo były przyczyną radosnej atmosfery, która panowała cały czas podczas rejsu. Spotkanie znajomych, często dawno niewidzianych twarzy Koleżanek i Kolegów (m.in. stałych bywalców naszych corocznych imprez – Jana Drajczyka z żoną Anną czy Janusza Szmyrki), poznanie nowych, sympatycznych a związanych więzami rodzinnymi lub przyjacielskimi z naszą prasową gromadką osób, wszystko to zaś na tle przesuwającej się za burtą „Driady” wrocławskiej malowniczej panoramy tworzyło niezapomniany klimat i radosny nastrój. Całość uzupełniała muzyka, którą zapewnił Oskar Dolot, zapraszająca do tańca i przywołująca wspomnienia z przeszłości, gdyż wiele melodii to były dobrze nam znane szlagiery sprzed lat. Przyznam się, że z zazdrością obserwowałem taneczne popisy (i tu wiódł prym Ryszard Mulek!); jeszcze te parędziesiąt lat temu…, ale dziś bezpieczniej było pozostać przy stoliku, tym bardziej że towarzystwo było i znane, i sympatyczne: wydawca „Odrodzonego Słowa Polskiego” Lesław Miller z żoną Alicją, poeta Jan S. Jeż z przybyłą aż z Łodzi wnuczką Luizą Janko. W pobliżu widoczni byli wydawca i dawny dziennikarz prasy wojskowej Jan Akielaszek, fotoreporter Andrzej Sasak (obaj, podobnie jak i Lesław Miller, członkowie zarządu SDRP Dolny Śląsk). A przecież była też Zosia Stachera z mężem Janem, która przez lata jak „I Sekretarz” dzierżyła stery całego sekretariatu naszego wrocławskiego stowarzyszenia.

Jak zawsze, dopisało wojsko. Przybyli m.in. Wiesław Sąsiadek (były dziennikarz „Żołnierza Ludu” i „Wieczoru Wrocławia” oraz były redaktor naczelny „Pandy”), Jerzy Lesicki (sekretarz Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wraz z grupą weteranów), Krzysztof Majer (prezes Oddziału Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego), któremu towarzyszyli małżonkowie Ewa i Janusz Gardyna, Czesław Warych z żoną Barbarą (były zastępca redaktora naczelnego „Żołnierskiej Rzeczy”).

Byli również reprezentujący media: Andrzej Milcarz („Wieczór Wrocławia”), Jolanta Podsiadła (dawniej „Wieczór Wrocławia”, dziś niezależna dziennikarka pisząca m.in. do magazynu „Natura i Ty” oraz miesięcznika „Czwarty Wymiar”), Maciej Głowacki („Słowo Polskie”).

Nie wszystkich wymieniłem? Przepraszam nieobecnych w tym tekście, ale gdybym wymienił wszystkich, omówienie imprezy musiałbym zakończyć na liście nazwisk. A przecież muszę jeszcze wspomnieć, z żalem, jak zawsze, o nieobecnych. Usprawiedliwionych, bo albo odeszli, albo wiekiem przykuci do łoża nie mogą już brać czynnego udziału w naszych spotkaniach. Do nich też biegła nasza myśl serdeczna w trakcie nadodrzańskiego rejsu. Byli jeszcze, tzn. nie byli, nieobecni nieusprawiedliwieni… Ale o nich nie będę już pisać. Może zjawią się za rok i przyniosą usprawiedliwienie? Ciągle w to wierzę!

Wojciech W. Zaborowski

Zdjęcia: Jan Drajczyk i Wojciech W. Zaborowski

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM