Opinia REM o materiale „Wiadomości” TVP „Oszuści wyłudzili pieniądze z tarczy” z 30 marca 2021 r.

| 19 Kwi 2021  18:55 | Brak komentarzy


Materiał „Wiadomości” TVP „Oszuści wyłudzili pieniądze z tarczy” autorstwa Macieja Sawickiego z 30 marca 2021 r. wzbudził żywe reakcje telewidzów, polityków i dziennikarzy. Rada Etyki Mediów otrzymała kilka skarg w jego sprawie, w tym od red. Agnieszki Kublik z „Gazety Wyborczej”.

Po emisji tego materiału premier Mateusz Morawiecki na Twitterze użył wobec niego określeń „oczerniający”, „nieuczciwy i pełen absurdalnych insynuacji”, choć nie podał gdzie ten „atak na Polski Fundusz Rozwoju” został nadany. Wicepremier Jarosław Gowin, także na Twitterze, stwierdził: „Atak Wiadomości na @PawełBorys to pseudodziennikarstwo”, a Paweł Borys, szef PFR, użył słów „personalny paszkwil” oraz „przykre i żenujące”.

W inkryminowanym materiale Maciej Sawicki poinformował widzów „Wiadomości” o rozbiciu dwóch gangów sutenerów, które wyłudziły 200 tys. zł z tzw. Tarczy Antykryzysowej. Pieniądze z Tarczy wypłaca PFR. Kierujący nim Paweł Borys przedstawiony został jako „bliski współpracownik premiera”. Ilustracją do materiału były migawki z tancerkami na rurze, ogłoszenia PFR oraz materiał filmowy z Pawłem Borysem.

Zdaniem skarżącej Agnieszki Kublik materiał Macieja Sawickiego mógł złamać ustawę o radiofonii i telewizji, a zwłaszcza jej art. 21 pkt 1, w którym zapisano, że publiczna telewizja winna przygotowywać materiały „cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością” oraz art. 21 pkt. 2. tejże ustawy który powiada, że powinnością TVP jest „kierować się odpowiedzialnością za słowo”, „rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą”, „sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej”.

Rada Etyki Mediów nie zajmuje się zgodnością z prawem materiałów emitowanych przez nadawców. To zadanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Skarżąca pisze dalej: „Materiał Macieja Sawickiego może naruszać też 2 podstawowe zasady etyki dziennikarskiej, a więc zasadę prawdy (dziennikarze dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumiennie i bez zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście), obiektywizmu (dziennikarz przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia), oddzielania informacji od komentarza, uczciwości (dziennikarz nie ulega wpływom), szacunku i tolerancji (szanuje godność, dobre imię)”.

REM zapoznała się z materiałem Macieja Sawickiego w „Wiadomościach”.

Znalazły się w nim stwierdzenia: „Prawie 200 tys. złotych zostało wypłacone sutenerom w ramach Tarczy Antykryzysowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Niestety, w natłoku spraw, kiedy liczy się czas, zawsze może znaleźć się ktoś nieuczciwy, ktoś kto żeruje na pomocy państwa. To napawa smutkiem. Jednak, zdaniem komentatorów, tarcza działa już na tyle długo, że jej mechanizmy powinny zostać dopracowane w taki sposób, który wyklucza możliwość występowania takich – niestety komentowanych mianem „skandalicznych” – sytuacji.

„Wiadomości” poprosiły PFR o opinię w tej sprawie i zacytowały otrzymaną odpowiedź, stwierdzając że „dotychczas Fundusz nie prowadził szczegółowej kontroli firm ubiegających się o wsparcie. Jeśli firma nie zalegała w płatnościach w ZUS i w Urzędzie Skarbowym, to dostawała wsparcie automatycznie”.

„To jest karygodne i niedopuszczalne… taki urzędnik powinien oczywiście odpowiadać przed swoimi przełożonymi” podsumował przedstawioną sytuację stały komentator „Wiadomości”, Mateusz Wyrwich z Tygodnika „Niedziela”. Przytoczono także negatywne opinie ludzi zagadniętych na ulicy.

REM podziela opinię skarżącej o złamaniu w tym materiale zasad Karty Etycznej Mediów. Pragnie jednak podkreślić, że w porównaniu z innymi materiałami „Wiadomości” oraz z innymi materiałami tego samego autora, nie jest to przypadek najbardziej rażący. Autor dał bowiem możliwość ustosunkowania się PFR do zarzutów i przytoczył to stanowisko, co przy innych materiałach i oskarżeniach, szczególnie wobec polityków opozycji, w „Wiadomościach” się nie zdarza.

Także język materiału zawierał takie łagodzące określenia, jak „zawsze może się znaleźć”, „niestety” i „to napawa smutkiem”, niezmiernie rzadkie w innych materiałach „Wiadomości”. Jednocześnie REM bierze pod uwagę informację Pawła Borysa, że opinia Macieja Wyrwicha dotyczyła innej sprawy i została nagrana trzy dni wcześniej, a jeśli tak właśnie było, to autor materiału złamał zasady prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza i uczciwości.

REM jest świadoma, że Maciej Sawicki jest autorem wielu materiałów w „Wiadomościach”. Do o najbardziej znanych i najdalej odbiegających od wszelkich standardów dziennikarstwa należy jego przedwyborcza przedwyborcza laurka dla prezydenta Andrzej Dudy, pokazywana na tle pompatycznej muzyki, którą zaczął od słów: „Duma. . Godność. Szacunek. Historia i tradycja. Odpowiedzialność. Wiarygodność. Dotrzymywanie słowa” („Wiadomości” z 24 czerwca 2020).

To, że akurat materiał „Oszuści wyłudzili pieniądze z tarczy” Macieja Sawickiego wzbudził negatywne reakcje premiera, wicepremiera i przedstawicieli opinii publicznej REM upatruje w fakcie, że dotyczył on nie polityków i polityki opozycji, a przeciwnie – postaci i zachowań koalicji rządzącej. Od 2016 r. w „Wiadomościach” tego nie było.

By użyć ulubionej frazy „Wiadomości”: nie brak opinii, że w TVP „niektóre osoby i organizacje opluwano, gnojono, niszczono już dziesiątki razy. Warto się przyzwyczaić, bo wojna partyjnych frakcji nabiera na sile. Choć najlepiej dołożyć swoją cegiełkę do tego, by TVP już tak nie wyglądała” (twitt Marka Tatały w odpowiedzi Pawłowi Borysowi).

W imieniu Rady Etyki Mediów
Andrzej Krajewski

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 2/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM