Olsztyn: kobiety zwyciężyły w konkursie o pionierach

| 1 Lip 2020  10:43 | Jeden komentarz

Laureatka konkursu zwycięż również w lekkoatletyce

Katarzyna Leśniowska wygrała konkurs na wspomnienia o powojennych pionierach, ogłoszony przez olsztyński oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zaś trzy inne panie otrzymały wyróżnienia.


„Wspomnienia o pionierach Warmii i Mazur” – w 75-lecie przybycia pierwszych pionierów do naszego regionu” – pod takim tytułem olsztyński oddział SDRP ogłosił konkurs, nad którym patronat medialny objął tygodnik „Przegląd”. Na konkurs wpłynęły 22 prace. Jury w składzie:

 • Jerzy Domański – przewodniczący, redaktor naczelny „Przeglądu”, prezes SDRP
 • Bożena Kraczkowska – literatka, sekretarz oddziału ZLP w Olsztynie,
 • Jerzy Adam Sokołowski – literat, członek oddziału SDRP w Olsztynie
 • Zdzisław Szymocha – dziennikarz, członek SDRP Olsztyn
 • Marek Książek – sekretarz jury, dziennikarz, przewodniczący olsztyńskiego oddziału SDRP

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda główna:

 • Katarzyna Leśniowska za reportaż „Fotograf z konspiracji” – 7 pkt.

Wyróżnienia:

 • Helena Piotrowska za pracę „Życie naprawdę” – 5 pkt.
 • Marta Bulik – za rozmowę z Feliksem Walichnowskim pt. „Wrastanie w mazurskość” – 5 pkt.
 • Elżbieta Szewczenko-Rybak – za wspomnienia pt. „Do Olsztyna przez Wielbark i Szczytno” – 4 pkt.

Wyróżnienie specjalne dla Bolesława Pilarka za cykl wspomnień o pionierach tworzących środowisko naukowe regionu.

Dodatkową nagrodą jest planowana publikacja pracy Katarzyny Leśniowskiej w tygodniku „Przegląd”. Jest to reportaż o jej dziadku, pierwszym fotografie w Braniewie, podczas okupacji współpracującym z legendarnym Janem Karskim.

Ze względu na pandemię koronawirusa wręczenie dyplomów laureatom, na uroczystej akademi poświęconej osadnikom, zostało przełożone na jesień (lub wiosnę – w zależności od sytuacji epidemicznej).

Wszystkie nadesłane prace mają być opublikowane w książce, która ukaże się drukiem przy udziale Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Marek Książek

Wojciech Iwulski podczas pracy w swoim zakładzie fotograficznym

 

Powojenne Braniewo na zdjęciu Wojciecha Iwulskiego

 

Katarzyna Leśniowska ze swoim dziadkiem Wojciechem Iwulskim przed jego zakładem fotograficznym w 1972 roku

Komentarze

Jeden komentarz do “Olsztyn: kobiety zwyciężyły w konkursie o pionierach”

 1. Wojciech
  czwartek, 2 - Lip - 2020, godz. 16:48

  Panie zwyciężyły! Brawo! Gratulacje wraz ze szczerym podziwem i pozdrowieniami, szczególnie
  dla lekkoatletki Pani Katarzyny -zwyciężczyni w tym bardzo ciekawym, wspomnieniowym Konkursie!

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 2/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM