Odpowiedź REM na skargę na dziennikarzy Telewizji Polsat

| 27 października 2020  09:07 | Brak komentarzy

Warszawa, 26 października 2020 r.

Pan Konrad Novak
Chernex, Szwajcaria
Szanowny Panie,

W skardze do REM zarzuca Pan trojgu dziennikarzy Telewizji Polsat – Michałowi Troińskiemu (szefowi redakcji), Przemysławowi Talkowskiemu (prowadzącemu program) i Agnieszce Zalewskiej (reporterce) – naruszenie zasad etyki dziennikarskiej w programie „Państwo w Państwie” emitowanym 3 marca 2020 r., skupiającym się na sprawie określonej pytaniem: „Czy ktoś odpowie za wyprowadzenie milionów z banku?”, w którym Pan przedstawiony był jako jeden z negatywnych bohaterów.

Stwierdza Pan, że wskazana emisja telewizyjna została oparta na manipulacji faktami, przemilczeniach i założonym z góry dążeniu do deprecjonowania osób pozostających w sporze z panem Zygmuntem Solorzem i podmiotami wchodzącymi w skład kontrolowanej przez niego grupy kapitałowej. (…) Osoby prowadzące program w sposób świadomy i celowy zataiły okoliczność, że opisywany spór dotyczy banku PLUS Bank S. A. (wchodzącego w skład tej grupy, do której należy też telewizja Polsat). Miało to na celu wyłącznie wywołanie pozorów obiektywizmu w komentowaniu sprawy, podczas gdy w istocie program w sposób zdecydowanie stronniczy opisywał wersję wydarzeń korzystną dla kontrolującego nadawcę (Telewizja Polsat), pana Zygmunta Solorza.

Pisze Pan także iż prowadzący program zwrócił się do biorącego w nim udział posła PiS: – Prosimy o wsparcie w tej sprawie, bo mam wrażenie, że bez takiego pozytywnego nacisku w tej sprawie to dalej będzie to wyglądało tak jak obserwujemy.

Pana zdaniem jest to ewidentne publiczne nawoływanie do wywierania presji politycznej na toczące się postępowania sądowe i administracyjne w wyłącznym interesie właściciela grupy kapitałowej, pana Zygmunta Solorza.

Rada Etyki Mediów zapoznała się z programem, którego dotyczy skarga i stwierdziła zasadność wszystkich zawartych w niej zarzutów o naruszeniu zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów. Telewizja Polsat jest jednym z sygnatariuszy tej uchwalonej w 1995 r. Karty.

Naruszono przede wszystkim zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy stanowiącą, że podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców. Naruszone zostały też zasady prawdy, obiektywizmu i oddzielania informacji i komentarza.

REM nie ma oczywiście kompetencji, ani intencji, by wskazywać, która ze spierających się przed sądami stron ma rację, lub jej nie ma. Stwierdza natomiast, że autorzy rzekomo demaskatorskiego programu „Państwo w Państwie” celowo ukryli przed telewidzami fakt o zasadniczym znaczeniu – mianowicie to, że naczelnym ich zadaniem, niweczącym pozory obiektywizmu, było bronienie interesu finansowego swojego pracodawcy.

REM podkreśla, że nie jest to pierwszy taki przypadek. W listopadzie 2017 r. REM surowo wytknęła autorom „Państwa w Państwie” identyczne, naruszające podstawowe zasady etyki dziennikarskiej, praktyki wobec właścicielki hotelu w Zakopanem, przeciwko której właściciel Polsatu prowadził postępowania sądowe o roszczenia finansowe, co z tą samą starannością ukryli autorzy programu.

Stosownie do modnej wówczas retoryki przekonywali oni bezpodstawnie, że krytykowana właścicielka hotelu stała jakoby na czele „układu zakopiańskiego” i także namawiali zdezorientowanych polityków, zaproszonych do udziału w programie, do interwencji na rzecz drugiej strony, nie wyjawiając, że jest nią właściciel ich stacji. Zdaniem REM takie działania koncesjonowanej stacji telewizyjnej powinny skłaniać do pytania o przyczyny całkowitej bierności organu odpowiedzialnego za udzielenie koncesji w tej kwestii.

W imieniu Rady Etyki Mediów
Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący REM

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 2/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM