Od felietonów Bolesława Prusa do… Nagrody im. Bolesława Prusa

| 14 Sie 2018  16:44 | Brak komentarzy

Zwycięzcy edycji 2016

Historycy literatury i krytycy są zgodni, że felietonistyka Prusa należy do klasycznych osiągnięć gatunku i zdumiewa bogactwem obserwacji. Choć dla wielu czytelników Bolesław Prus na trwałe zapisał się w literaturze przede wszystkim powieściami. Dlatego dla niektórych zdumiewająca może być informacja o ogromnej ilości jego tekstów dziennikarskich! Dlatego Nagroda im. Bolesława Prusa, przyznana po raz pierwszy w roku 1969, jest jedną z najważniejszych nagród dziennikarskich.

Przypomnijmy w tym miejscu, że Bolesław Prus (1847-1912) zawodowym dziennikarzem został w 1875 roku, w którym rozpoczął pisanie kronik tygodniowych w „Kurierze Warszawskim”. Było ich 345 do roku 1887. Wtedy przeszedł do redakcji „Kuriera Codziennego” , w którym opublikował 373 felietony (do 1901 roku). Pisał krótkie teksty do prasy prawie do końca życia. M.in. w latach 1905 – 11 napisał 178 kronik dla „Tygodnika Ilustrowanego”. Autor malował słowem portret swoich czasów.

Bolesław Prus uważał, że twórczość dziennikarska to działalność publiczna. Jako gałąź ludzkiej pracy i to pracy użytecznej wymaga zatem ogromnej odpowiedzialności. „Autor dostarcza czytelnikom jakichś idei… Coś im ukazuje, coś odradza, do czegoś zachęca, wyręcza ich do pewnego stopnia w myśleniu, a oni płacą mu za to” – napisał w 1890 roku w felietonie „Słówko o krytyce pozytywnej” („Kurier Codzienny” nr 308).

Wróćmy zatem do historii Nagrody im. Bolesława Prusa. Inicjatorzy z pewnością znali przekonania patrona. W bliższych nam czasach zawód dziennikarza był zawodem zaufania publicznego. I nagradzano tych, którzy tego zaufania nie zawodzili. Warto o tym pamiętać. Zwłaszcza obecnie, kiedy – niestety – już tak nie jest.

Laureatem I edycji nagrody (1969) został Władysław Machejek z „Życia Literackiego”. Wśród nagrodzonych byli m.in. Włodzimierz Sokorski, Marian Podkowiński, Edmund Omańczyk, Henryk Korotyński, Janusz Roszkowski, Janusz Rolicki, Ryszard Kapuściński, Olgierd Budrewicz, Klemens Krzyżagórski, Edward Mikołajczyk, Jerzy Turowicz, Zygmunt Broniarek, Zygmunt Kałużyński, Mieczysław F. Rakowski, Andrzej Drawicz, Ryszard Pieńkowski, Bohdan Tomaszewski, Monika Olejnik, Krystyna Bochenek, Hanna Krall … A także Józef Królikowski, Henryk Mąka, Helena Kowalik, Andrzej Dobrzyński.

Warto przytoczyć niektóre werdykty jurorów z tamtych czasów. Zygmunt Kałużyński dostał nagrodę (1985 – I nagroda) za „40-letnią działalność publicystyczną, obejmującą problematykę tworzenia, udostępniania i upowszechniania kultury artystycznej, niezależność sądów krytycznych oraz pewne sukcesy w walce z głupotą”. Józefa Królikowskiego (1985 – III nagroda) uhonorowano za „wybitny wkład pracy w rozwój prasy gdańskiej i środowiska dziennikarskiego Wybrzeża. Za odważną postawę redaktorską, publicystyczną i społeczną w każdej sytuacji” (z uzasadnienia jury, któremu przewodniczył Klemens Krzyżagórski). Andrzej Dobrzyński, kierujący od 1975 roku tygodnikiem „Prawo i Życie”, został nagrodzony (1987) za zmianę jego formuły: z pisma dla prawników w tygodnik przede wszystkim popularyzujący zagadnienia prawa i państwa wśród niefachowców, stanowiące ważny element edukacji i kultury prawnej w społeczeństwie”. Zaś Helenę Kowalik (1991) wyróżniono „za sposób i formę uprawiania dziennikarstwa, dowodzącą, iż reportaż nadal pozostał najdoskonalszą formą twórczości”. Andrzej Micewski (1994) otrzymał tę nagrodę za „niezmiennie prawy charakter w zmiennych czasach” (z uzasadnienia jury, któremu przewodniczył Marian Podkowiński). Ryszard Pieńkowski (1995 – II nagroda) za „pomysł i realizację wydawnictwa „Infor” szerzącego kulturę prawną oraz doradzającemu bezradnym wobec prawa i fiskusa” (przewodniczący kapituły, prezes SD RP Marian Podkowiński).

 

Nagrodę przyznawano nie tylko dziennikarzom, także zespołom redakcyjnym. Tygodnik „Wprost” (1991) wyróżniono za udowodnienie, że „w czasach upadku prasy może powstać czasopismo będące autentycznym sukcesem wydawniczym osiągniętym treściami intelektualnymi (z uzasadnienia jury, któremu szefował Marian Podkowiński ). W gronie nagrodzonych znalazły się radia ZET i RMF.

I jeszcze warto odnotować nietypowe … oświadczenie z 20 grudnia 1995 roku. Dwaj laureaci nagrody – Andrzej Drawicz (I nagroda) i Ryszard Pieńkowski oświadczyli, że nagrody przyjmują , ale „pieniądze, jakie z ich wyróżnieniami się wiążą przeznaczają na cele socjalne środowiska dziennikarskiego. Drawicz podzielił nagrodę na dwie części – dla SD RP i SDP, natomiast Pieńkowski całą kwotę przekazał SD RP.

Potem minęło lat kilkanaście, ale choć nagrody im. Bolesława Prusa nie przyznawano, nie zapomniano o niej.

Po 17 latach przerwy Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wznowiło przyznawanie nagrody w 2015 roku. Wśród partnerów przedsięwzięcia jest miasto Nałęczów, w którym patron nagrody spędził 10 lat. Władze Nałęczowa są współfundatorem statuetek, które otrzymają laureaci. Ideę wznowienia nagrody wsparły również Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Edycja 2015 – nominowani do „Zielonego Prusa”.

Opracowano nowy regulamin. O nagrody mogą ubiegać się dziennikarze całego środowiska dziennikarskiego, członkowie wszystkich stowarzyszeń i organizacji dziennikarskich. Nagroda jest dwustopniowa: nagroda główna – złota statuetka Prusa i ekwiwalent finansowy, za całokształt osiągnięć dziennikarskich oraz nagroda dla młodego dziennikarza do 35. roku życia – zielona statuetka Prusa i ekwiwalent finansowy. Kandydatów do nagrody im. Bolesława Prusa mogą zgłaszać: kolegia redakcyjne prasy, radia, telewizji, prasowych portali internetowych, agencji prasowych i klubów twórczych, Prezydium ZG SDRP, zarządy oddziałów, inne organizacje i stowarzyszenia dziennikarskie oraz indywidualnie dziennikarze. Laureatów wybiera w głosowaniu tajnym Kapituła nagrody im. Bolesława Prusa.

W „nowym otwarciu” w skład Kapituły przyznającej nagrodę im. Bolesława Prusa za rok 2015 wchodziło jedenastu wybitnych dziennikarzy, m.in. laureatów poprzednich edycji: ks. Adam Boniecki, Bronisław Cieślak, Wiktor Legowicz, Tomasz Miłkowski, Piotr Najsztub, Leszek Mazan, Irena Piłatowska-Mądry, Zdzisław Pietrasik, Marek Rymuszko, Jacek Snopkiewicz, Andrzej Maślankiewicz (sekretarz generalny SG SDRP). Przewodniczącym kapituły był profesor Walery Pisarek.

Złotego Prusa” za rok 2015 otrzymał Jacek Żakowski z „Polityki”, a „Zielonego Prusa” Katarzyna Błaszczyk ze Studia Reportażu i Dokumentu PR. Redaktor Jacek Żakowski dziękując za wyróżnienie powiedział:Jak się patrzy na to co dzieje się na świecie, to mam wrażenie, że nie podołaliśmy, my dziennikarze, jako profesja nie spełniliśmy oczekiwań. Daliśmy się uwieść magii mediów, ideologiom… sądzę, że teraz wielki obowiązek ciąży na młodym pokoleniu nie tylko dziennikarzy, żeby naprawili to co myśmy zepsuli…”

„Złotego Prusa” za rok 2015 otrzymał Jacek Żakowski z „Polityki”

 

W edycji 2016 „Złotego Prusa” wręczono Katarzynie Michalak (Polskie Radio Lublin), a „Zielonego Prusa” otrzymał Stanisław Skarżyński ( Gazeta Wyborcza).

Barbara Janiszewska

 

***

NAGRODY im. BOLESŁAWA PRUSA – EDYCJA 2017

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: kolegia redakcyjne prasy, radia, telewizji, prasowych portali internetowych, agencji prasowych i klubów twórczych stowarzyszeń dziennikarskich, Prezydium ZG SDRP, zarządy oddziałów SDRP, inne organizacje i stowarzyszenia dziennikarskie oraz indywidualnie dziennikarze.

Kapituła Nagrody im. Bolesława Prusa, nominuje po czterech kandydatów w każdej kategorii. Następnie w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru laureatów.
Kapitułę edycji 2017 tworzą laureaci poprzednich edycji w 2015 red. Jacek Żakowski, w 2016 roku red Katarzyna Michalak oraz prof. dr hab. Janusz Adamowski, dr red. Tomasz Miłkowski i red. Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny ZG SDRP.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać podstawowe dane wraz z numerem telefonu kontaktowego, wskazaniem miejsca zatrudnienia, dokładny opis dziennikarskich dokonań, a w przypadku młodych dziennikarzy rok urodzenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 września 2018 r.

Zgłoszenia mailem pod adresem: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl, pocztą pod adresem: ZG SDRP ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa lok. 30 (ważna data stempla pocztowego).
Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek nastąpi w październiku 2018 r.

 

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • ZAPROSZENIA

  Studio Reportażu i Dokumentu

  zaprasza na

  Spotkanie z Reportażem Radiowym”

  w programie m.in. prezentacja reportażu

  Krok po kroku”

  Cezarego Galka

  oprawa muzyczna: Anna Ozner (śpiew)

  Paweł Lipski (akompaniament)

  Spotkanie poprowadzi: Irena Piłatowska

  wtorek, 25.09.2018, godzina 18.00

  Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24

 • POLECAMY

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • MEDIA

  Janusz Kawecki z KRRiT: nie chciałem nagrody i przekazałem ją na cele charytatywne, mogę dołożyć się do kosztów ochrony Kaczyńskiego Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prof. Janusz Kawecki zapewnił, że był przeciwny przyznawaniu mu nagrody za ub.r. i w całości przeznaczył ją na różne cele charytatywne. Jednocześnie skrytykował media w negatywnym tonie opisujące duże wydatki na ochronę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czytaj więcej...
  ***
  VN zwrócił żonie Urbana pieniądze z licytacji występu w „Szkle kontaktowym” W styczniu br. redakcja „Szkła kontaktowego” TVN24 prowadziła licytację występu w programie. Licytację zakończono wynikiem 30 800 zł, a cały dochód trafił na konto WOŚP. Występ wylicytowała Małgorzata Daniszewska, żona redaktora naczelnego tygodnika „Nie” Jerzego Urbana, która jednak nie pojawi się w „Szkle”. - Wszystkie pieniądze, które wpłacili zostały im zwrócone. Nie każdy potrafi się bawić, a my nie możemy oddawać naszych łamów po to, żeby ktoś reklamował swoje pismo - stwierdził Tomasz Sianecki. Czytaj więcej...
  ***
  Polsat News: „Wydarzenia i opinie” zamiast „Gościa Wydarzeń”, prowadzącymi Gawryluk, Mosór i Wrześniewska-Sieger Od dzisiaj w Polsat News po głównym wydaniu „Wydarzeń” zamiast „Gościa Wydarzeń” będzie emitowany od poniedziałku do piątku nowy, dłuższy program „Wydarzenia i opinie”. W różne dni będą go prowadziły Dorota Gawryluk, Agnieszka Mosór i Joanna Wrześniewska-Sieger. Czytaj więcej...
  ***
  „Nasz Dziennik” zamieścił wzór zgłoszenia do prokuratury plakatu PO, na którym „Rydzyk wziął 94 mln zł dotacji” Na kolejnym plakacie Platformy Obywatelskiej krytykującym premie i dotacje przyznawane przez obóz rządzących znalazł się o. Tadeusz Rydzyk. - Atakowali i atakują nas cały czas przeróżnymi kłamstwami, a najbardziej tym, jaki to rzekomo jestem bogaty. To wszystko miało służyć temu, żeby zniechęcić ludzi, żeby nie utrzymywali naszych katolickich mediów - skomentował o. Tadeusz Rydzyk. A „Nasz Dziennik” zachęca czytelników, żeby zgłaszali plakat do prokuratury. Czytaj więcej..
  ***
  Dziennikarze śledczy z Czech czują się zastraszani przez policję Troje dziennikarzy śledczych, którzy m.in. zajmują się biznesową działalnością szefa ruchu ANO, premiera Andreja Babisza, przekazało w czwartek agencji CTK oświadczenie, w którym sugerują, że policja chce ich zastraszyć lub zniechęcić do dalszej pracy. Czytaj więcej..
  ***
  Krzysztof Czabański grozi pozwem za sugestie, że dostał 72 tys. zł nagród jako wiceminister kultury Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zapowiada wystąpienie do prokuratury i sądu, ponieważ Platforma Obywatelska zarzuca mu wzięcie 72 tysięcy zł nagrody. Czabański utrzymuje, że dostał tylko 6 tys. zł. - Będę domagał się przeprosin i wpłacenia 72 tysięcy na toruńskie schronisko dla zwierząt - zapowiada Czabański w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Czytaj więcej...
  ***
  KRRiT o 82 tys. zł na nagrody: przyznano je zgodnie z przepisami, poprzedni skład wydał 6 razy więcej służbowymi kartami Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji potwierdziła, że w ub.r. jej członkowie otrzymali 81,7 tys. zł netto kwartalnych nagród. Jednocześnie zwróciła uwagę, że w 2015 roku poprzedni skład KRRiT dostał 60 tys. nagród, za to jego wydatki służbowymi kartami kredytowymi wyniosły 40 tys. zł, podczas gdy obecni członkowie KRRiT w ub.r. wydali w ten sposób 6,1 tys. zł. Czytaj więcej...
  ***
  Prezes PiS sugeruje, że wywiad z nim dla Wpolityce.pl był nieprawdziwy Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości zaprzeczył, że w wywiadzie dla serwisu Wpolityce.pl mówił, że radził Beacie Szydło: „pokaż proszę pazurki”. Czytaj więcej...
  ***
  KRRiT ma zastrzeżenia do nowych telewizji naziemnych Żaden z nowych telewizyjnych kanałów naziemnych nie był tworzony zgodnie ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi z koncesji – stwierdziła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Czytaj więcej...
 • WYDARZENIA

  Laureaci Nagród SDP
  21 marca , pierwszego dnia wiosny,jak zaznaczył prezes Krzysztof Skowroński, w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania dorocznych nagród SDP.Poniżej lista laureatów.
  Czytaj więcej...
 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Menu

 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • Tagi

 • ARCHIWUM